Afspille video og se billeder i Windows Media Center

Med Windows Media Center kan du afspille dine hjemmevideoer og se dine digitale billeder på en række sjove måder. Du kan også organisere dine digitale mediefiler, så de bliver nemmere at få adgang til fra computerens harddisk.

Du kan se de digitale billeder og videoer ved at rulle til Billeder + videoer på skærmbilledet Start i WindowsMedia Center og derefter klikke på Billedbibliotek eller Videobibliotek.

Billede, der viser billedbiblioteket
Sådan går du ind i Billedbiblioteket i Windows Media Center

Du kan rulle til venstre eller højre gennem din digitale mediesamling ved at flytte musemarkøren til skærmens kant eller ved at bruge venstre eller højre pileknap på tastaturet.

Vis alle

Sådan findes og afspilles en videofil

Hvis du ikke kan finde en bestemt videofil, kan du ændre den måde, Windows Media Center grupperer videoerne på.

 1. Rul frem til Billeder + videoer på skærmbilledet Start, og klik derefter på Videobibliotek.

 2. Klik på mapper for at sortere dine mapper og filer alfabetisk, eller klik på taget den for at sortere dine mapper og filer efter dato.

 3. Find den video, du vil se, og klik på videofilen for at afspille den.

Sådan skiftes videoens baggrundsfarve

Hvis et billede, der ikke ændres, bliver vist på skærmen for længe, kan et svagt aftryk af billedet blive på skærmen, selv efter at billedet er erstattet af et nyt billede. Det kaldes skærmaftryk. Hvis du vil undgå skærmaftryk i din visning under videoafspilning i Windows Media Center, kan du ændre den sorte nuance, der muligvis vises i venstre eller højre side øverst eller nederst på din video.

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Generelt, og klik til sidst på Visuelle effekter og lydeffekter.

 2. Klik på knappen - eller + under Videobaggrundsfarve for at ændre farven. Standardfarven er sort — du kan ændre den til forskellige grå nuancer eller helt til hvid.

Sådan findes og vises et billede

Hvis du ikke kan finde en bestemt billedfil, kan du ændre den måde, Windows Media Center grupperer billederne på.

 1. Rul frem til Billeder + videoer på skærmbilledet Start, og klik derefter på Billedbibliotek.

 2. Klik på mapper for at sortere dine mapper og filer alfabetisk, klik på taget den for at sortere mapperne og filerne efter dato, eller klik på mærker for at sortere filerne efter de mærker, der er anvendt. (Yderligere oplysninger om mærker, og hvordan de skal bruges, finder du i Mærke billeder, så de er nemmere at finde.)

 3. Klik på det billede, du vil have vist.

Sådan afspilles et diasshow

Et diasshow er en måde at vise en gruppe billeder på skærmen ét efter ét . Du kan definere et diasshow efter mappe, efter taget den eller efter mærke. Du kan flytte musen for at vise transportkontrolelmenterne, mens du afspiller et diasshow. Transportkontrolelementerne gør det muligt at afspille, afbryde midlertidigt, flytte til forrige eller næste dias eller afslutte diasshowet.

Du kan endda afspille et diasshow med baggrundsmusik. Se Dine billeder på det store lærred for oplysninger om, hvordan musk og diasshow kan afspilles sammen: Skab diasshow i Windows Media Center.

 1. Rul frem til Billeder + videoer på skærmbilledet Start, og klik derefter på Billedbibliotek.

 2. Klik på mapper, mærker eller taget den (afhængigt af hvordan du vil gruppere dit diasshow), og klik derefter på en samling billeder.

 3. Klik på Afspil diasshow for at starte præsentationen af diasshowet.

Sådan tilpasses et diasshow

Der er mange muligheder for at brugerdefinere dit diasshow. Du kan angive den orden, som billederne skal vises i, om billeder i undermapper skal medtages i diasshowet, den type overgang, du vil have, varigheden af overgangen og andre aspekter af en diasshowpræsentation.

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, og klik til sidst på Billeder. Du kan brugerdefinere dit diasshow ved at bruge indstillingerne på skærmen.

 2. Klik på Gem for at gemme indstillingerne i diasshowet.

Bemærk!

 • Hvis du vil styre Windows Media Center med en fjernbetjening, kræves der en valgfri fjernbetjening til Windows Media Center.