En strømstyringsplan er en samling hardware- og systemindstillinger, der bestemmer, hvordan din computer bruger strøm. Strømstyringsplanerne kan hjælpe dig med at spare energi, maksimere systemydeevnen eller skabe en balance mellem de to.

Du kan ændre indstillingerne for alle dine strømstyringsplaner, herunder de tre standardplaner: Balanceret, Strømbesparelse og Høj ydeevne. Standardplanerne opfylder de fleste menneskers computerbehov. Hvis disse planer ikke passer til dine behov, kan du nemt oprette din egen plan ved at bruge en af standardplanerne som udgangspunkt.

Vis alle

Hvad er forskellen mellem en strømstyringsplan og en strømstyringsmodel?

Der er ingen forskel. I tidligere versioner af Windows blev strømstyringsplaner kaldt strømstyringsmodeller.

Hvilke strømstyringsplaner er tilgængelige?

Windows omfatter følgende standardplaner, der kan hjælpe dig med at administrere computerens strømforbrug:

 • Balanceret. Giver fuld ydeevne, når du har behov for det, og er strømbesparende i perioder uden aktivitet.

 • Strømbesparelse. Sparer strøm ved at reducere systemydeevnen. Denne plan kan hjælpe brugere med bærbare computere med at få mest muligt ud af en enkelt batteriopladning.

 • Høj ydelse. Maksimerer systemydeevne og følsomheden. Brugere med bærbare computere vil muligvis konstatere, at batteriet ikke holder så længe, når de bruger denne plan.

Computerproducenten stiller muligvis flere strømstyringsplaner til rådighed.

Hvis du vil se eller ændre indstillinger for strømstyring for en af disse planer, skal du se Ændre, oprette eller slette en strømstyringsplan.

Hvordan bruger jeg en anden strømstyringsplan?

Åbn batterimåleren, der er placeret i meddelelsesområdet på proceslinjen. Klik på batteriikonet Billede af batterimåleren, og vælg derefter en af de tre strømstyringsplaner, der vises på batterimåleren:
 • Balanceret. Skaber balance mellem energibesparelse og ydeevne

 • Strømbesparelse. Sparer energi

 • Høj ydelse. Maksimerer systemydeevne

Computerproducenten stiller muligvis flere modeller til rådighed og har måske tilpasset batterimåleren.

Sådan vælges en strømstyringsplan i Strømstyring i Kontrolpanel

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Vælg en strømstyringsplan på siden Vælg en strømstyringsplan.

Nogle af computerproducentens brugerdefinerede planer vises muligvis også som standard på batterimåleren på en bærbar computer eller som en af de foretrukne planer på en stationær computer.

Hvilken type indstillinger kan jeg ændre i en strømstyringsplan?

Så længe der ikke er begrænsninger, som er pålagt af din systemadministrator, kan du ændre indstillingerne for alle dine strømstyringsplaner, herunder de tre standardplaner (Balanceret, Strømbesparelse og Høj ydeevne), planer som computerproducenten har stillet til rådighed og alle andre planer, som du opretter til egne formål. Dine brugerrettigheder og computerens hardwarekonfiguration kan være begrænsende for, hvilke indstillinger du kan ændre.

Nogle af linkene i venstre rude i Strømstyring i Kontrolpanel åbner Systemindstillinger. De ændringer, du foretager i systemindstillinerne, gælder automatisk for alle strømstyringsplanerne. Når du ændrer systemindstillingerne, kan du gøre følgende:

 • Øge sikkerheden for computeren ved at kræve, at der skal bruges en adgangskode til at låse den op efter slumringstilstand.

 • Vælge, hvad computeren skal gøre, når du trykker på tænd/sluk- og slumringsknapperne på tastaturet eller på den bærbare computers ramme, eller når du lukker låget på den bærbare computer. Når du f.eks. trykker på tænd/sluk-knappen, kan computeren enten forblive i samme tilstand eller lukke. Hvis computeren understøtter slumring og dvale, kan et tryk på tænd/sluk-knappen også aktivere en af disse strømbesparende tilstande.

Du kan også ændre følgende indstillinger for de enkelte strømstyringsplaner:

 • Indstille computeren, så dens slumringstilstand aktiveres efter en periode uden aktivitet. Du kan finde flere oplysninger under Slukke en computer: ofte stillede spørgsmål.

 • Justere skærmens lysstyrke.

 • Vælge, hvornår skærmen skal slukke i perioder uden aktivitet.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer indstillinger for strømstyringsplaner under Ændre, oprette eller slette en strømstyringsplan. Der er flere oplysninger om systemindstillinger i afsnittet om strømstyring på webstedet Microsoft hjælp og support.

Kan min computer understøtte alle strømstyringsplaner og strømstyringsindstillinger?

Ikke nødvendigvis. Da hardwarekonfigurationer varierer på forskellige computere, er det muligt, at computeren ikke understøtter en række af de strømstyringsindstillinger, der er tilgængelige med denne version af Windows. Windows identificerer automatisk computerens hardwarekonfiguration, og gør kun de indstillinger tilgængelige, som du kan ændre.

Hvis du vil lære mere om computerens hardwarekonfiguration, skal du se den dokumentation, der fulgte med computeren, eller besøge producentens websted.

Hvordan opretter jeg en strømstyringsplan?

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Klik på Opret en strømstyringsplan (-model) i venstre rude.

 3. På siden Opret en strømstyringsplan (-model) skal du vælge den plan, der er tættest på den type plan, du vil oprette.

  Hvis du f.eks. vil have en plan, der sparer energi, skal du vælge planen Strømbesparelse.

 4. Skriv et navn for planen i feltet Navn på plan (model), og klik derefter på Næste.

 5. På siden Skift indstillinger for planen (modellen) skal du vælge de skærm- og slumringsindstillinger, som du vil have, at computeren skal bruge, når den kører på batteri, og når den er tilsluttet stikkontakten, og klik derefter på Opret.

  Hvis du bruger en bærbar computer, vises planen under Planer (Modeller), der er vist på batterimåleren. Hvis du bruger en stationær computer, vises planen under Foretrukne planer (modeller). Den standardplan, som du brugte som udgangspunkt for din plan, vises nu under Flere strømstyringsplaner (-modeller).

 6. Kontroller, at det er den strømstyringsplan, du vil have computeren til at bruge, som er valgt.

Hvorfor kan jeg ikke slette en strømstyringsplan?

Du har muligvis ikke tilladelse til at slette den.

Det er også muligt, at du forsøger at slette en af standardplanerne - Balanceret, Strømbesparelse eller Høj ydeevne - eller den plan, du bruger på nuværende tidspunkt (den aktive plan). De eneste strømstyringsplaner, som du kan slette, er de planer, du opretter ,og alle ekstra planer som computerproducenten har stillet til rådighed.

Hvorfor kan jeg ikke ændre strømstyringsindstillinger?

Hvis computeren er en del af netværket i en organisation, f.eks. en skole, en offentlig myndighed eller en virksomhed, har organisationens systemadministrator muligvis deaktiveret eller endda fjernet visse indstillinger ved hjælp af Gruppepolitik. Hvis du mener, at Gruppepolitik forhindrer dig i at ændre en indstilling, som du har brug for at få adgang til, skal du kontakte systemadministratoren.

En anden mulighed er, at du ikke har de fornødne brugerrettigheder til at ændre strømstyringsindstillinger, fordi systemadministratoren har ændret de tilladelser, der er knyttet til disse indstillinger.

Bemærk!

 • Hvis du vil ændre strømstyringsindstillinger på en computer, du har oprettet fjernforbindelse til (f.eks ved hjælp af Forbindelse til Fjernskrivebord), skal du være logget på som administrator på fjerncomputeren.

Jeg kører Windows Vista på en bærbar computer, og kan ikke få den fulde brugeroplevelse med Windows‌ Aero hele tiden (gennemsigtigt glas med vinduesanimationer). Er der noget, jeg gøre?

Ja. Hvis du bruger planen Strømbesparelse, slår Windows nogle gange gennemsigtighed fra automatisk. Hvis du ikke ønsker dette, skal du skifte tilbage til strømstyringsplanen Balanceret. Sådan ændres en eksisterende strømstyringsplan:

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. På siden Vælg en strømstyringsplan (-model) skal du vælge Balanceret fra listen over strømstyringsplaner.