Du kan bruge Windows Media Player til at synkronisere eller kopiere digitale mediefiler fra biblioteket i afspilleren med en bærbar enhed. Når du tilslutter en enhed første gang, vælges den synkroniseringsmetode (automatisk eller manuel), der fungerer bedst for din enhed, afhængigt af lagerkapaciteten og størrelsen på biblioteket. Hvis enhedens lagerkapacitet overstiger 4 GB (gigabyte), og der er plads til hele biblioteket på enheden, synkroniseres hele biblioteket automatisk. Hver gang du derefter slutter enheden til computeren, opdateres enheden, så den afspejler biblioteket. Du kan også vælge, hvad der automatisk skal synkroniseres, ved at vælge de afspilningslister, du vil synkronisere.

Hvis lagerkapaciteten i enheden er mindre end 4 GB, eller hvis der ikke er plads til hele biblioteket på enheden, vælges manuel synkronisering. Med manuel synkronisering skal du vælge de filer eller afspilningslister, du vil synkronisere, hver gang du vil foretage ændringer af filerne på enheden, og du skal manuelt fjerne filer fra enheden.

Når enheden konfigureres første gang, kan du evt. skifte mellem automatisk og manuel synkronisering.

Vis alle

Sådan konfigureres enheden

 1. Start afspilleren, og slut derefter enheden til computeren. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge indstillingen for synkronisering af enheden ved hjælp af Windows Media Player.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis afspilleren har valgt at synkronisere enheden automatisk, skal du klikke på Udfør. I dette tilfælde synkroniseres hele biblioteket med enheden. Derefter synkroniseres enheden, hver gang du slutter den til computeren.

  • Hvis afspilleren har valgt at synkronisere enheden manuelt, skal du klikke på Udfør. Derefter kan du under fanen Synkroniser vælge de filer og afspilningslister, du vil synkronisere manuelt.

 3. Hvis du kun vil synkronisere en del af biblioteket, kan du i forbindelse med automatisk synkronisering vælge, hvad der skal synkroniseres automatisk. Se proceduren for, hvordan du kan vælge, hvad der skal synkroniseres automatisk, i dette emne.

Sådan vælges, hvad der skal synkroniseres automatisk

Hvis enheden synkroniseres automatisk, behøver du ikke at synkronisere hele biblioteket. Du kan i stedet vælge mellem afspilningslister eller oprette nye afspilningslister med filer, du vil synkronisere. De afspilningslister, du vælger, synkroniseres med enheden, hver gang du slutter enheden til computeren.

 1. Klik på pilen under fanen Synkroniser, peg på enheden, og klik derefter på Konfigurer synkronisering.

 2. Vælg de eksisterende afspilningslister, du vil synkronisere, på listen Tilgængelige afspilningslister, og klik derefter på Tilføj.

 3. Hvis du vil oprette en afspilningsliste, skal du klikke på Opret automatisk afspilningsliste og følge trinnene på skærmen for at angive kriterier for filer på den automatiske afspilningsliste.

 4. Hvis du vil fjerne en afspilningsliste, skal du klikke på afspilningslisten på listen Afspilningslister, der skal synkroniseres og derefter klikke på Fjern.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg én afspilningsliste ad gangen på listen Afspilningslister, der skal synkroniseres, og klik på pilen Prioritet for at arrangere dem i den rækkefølge, du vil synkronisere dem i. Hvis enheden er fuld, før synkroniseringen er fuldført, synkroniseres filer og afspilningslister nederst på listen måske ikke.

  • Marker afkrydsningsfeltet Bland det, som synkroniseres, hvis afspilleren skal blande de filer, som findes på de afspilningslister, du har valgt at synkronisere. Hvis du vælger denne indstilling, fjernes filerne, hver gang du tilslutter enheden, og der føjes et nyt sæt filer (fra afspilningslisterne på listen Afspilningslister, der skal synkroniseres) til enheden. Du kan bruge denne indstilling, hvis du har en enhed med begrænset lagerkapacitet, hvis du vil spille forskellige numre hver gang, eller hvis biblioteket er blevet for stort til at kunne være på enheden.

Sådan skiftes mellem automatisk og manuel synkronisering

Når du har konfigureret enheden første gang, kan du skifte mellem automatisk og manuel synkronisering af enheden, afhængigt af indstillingerne.

 1. Klik på pilen under fanen Synkroniser, peg på enheden, og klik derefter på Konfigurer synkronisering.

 2. Marker eller fjern markeringen i feltet Synkroniser denne enhed automatisk.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du skifter til automatisk synkronisering, skal du vælge, hvad der skal synkroniseres automatisk. Du kan finde flere oplysninger i proceduren for, hvordan du vælger, hvad der skal synkroniseres automatisk, i dette emne.

  • Hvis du skifter til manuel synkronisering, skal du vælge de filer og afspilningslister, du vil synkronisere manuelt.