Synkronisere tv-programmer til en enhed

Du kan bruge Windows Media Center til at synkronisere (eller kopiere) mediefiler, f.eks. optagede tv-programmer, musik og billeder, til en Portable Media Center, Smartphone, Pocket PC eller lagerenhed, forudsat at den bærbare enhed kan afspille de disse filtyper. Derved kan du afspille de mediefiler, der er på din Windows Media Center-computer, når du ikke er hjemme.

Der er flere oplysninger, bl.a. om hvordan du finder en bærbar enhed, som passer til dine behov, i Windows 7 Compatibility Center.

Visse lagerenheder, genkendes ikke som bærbare medieenheder, der kan bruges til synkronisering af mediefiler fra en Windows Media Center-computer. F.eks. klassificeres nogle USB-enheder som harddiske, og Windows Media Center genkender dem derfor ikke som tilgængelig enheder, som filerne fra Windows Media Center kan synkroniseres til.

Afspilningslister til synkronisering bruges til at bestemme, hvilke filer der skal synkroniseres med enheden. Afspilningslisten til synkronisering i Windows Media Center kan bestå af en eller flere Windows Media-afspilningslister eller automatiske afspilningslister.

Her er et eksempel på synkronisering af tv-programmer, som illustrerer, hvordan synkronisering fungerer. Tv-programmer omkodes eller konverteres fra et videoformat til et andet. Under denne proces konverteres videoen vha. en indstilling for den pågældende enhed. Herved oprettes der en mindre videofil i et filformat, som kan afspilles på enheden.

Under synkroniseringsprocessen synkroniseres tv-programmer i den rækkefølge, de er føjet til afspilningslisten til synkroniseringen. Når den bærbare enhed er fyldt op, synkroniseres der ikke flere tv-programmer. Hvis enheden ikke er fyldt op, og der føjes flere filer til computeren, som opfylder kriterierne for en af de valgte automatiske afspilningslister, overføres indholdet til enheden næste gang, enheden sluttes til Windows Media Center-computeren. På denne måde er enheden altid klar med de seneste mediefiler, når du vil tage den med dig.

Sådan synkroniseres et tv-program

 1. Opret eller rediger en almindelig afspilningsliste eller opret eller rediger en automatisk afspilningsliste i Windows Media Player, som indeholder dine optagede tv-programmer.

  Du kan også oprette afspilningslister med andre typer mediefiler, f.eks. billeder, musik og andre videoer.

 2. Slut den bærbare enhed til Windows Media Center-computeren.

 3. Rul til Opgaverstartskærmbilledet, og klik på synkroniser.

 4. Hvis du har synkroniseret enheden med en anden computer, og du vil synkronisere den med din Windows Media Center-computer, skal du klikke på Ja, når der vises en meddelelse om at oprette et nyt synkroniseringsforhold.

 5. På skærmbilledet administrer liste skal du gøre et af følgende:

  • Klik på op- eller nedpilen på skærmen for at flytte en almindelig eller automatisk afspilningsliste op eller ned på listen.

   De automatiske og almindelige afspilningslister øverst på listen er de første, der synkroniseres med den bærbare enhed. Du bør placere den almindelige eller automatiske afspilningsliste med de filer, du allerhelst vil have på enheden, øverst på listen.

  • Hvis du ikke vil synkronisere en afspilningsliste med enheden, skal du klikke på Slet ud for den pågældende afspilningsliste. Afspilningslisten slettes ikke – den fjernes blot fra listen over de filer, der skal synkroniseres.

  • Hvis du vil tilføje andre afspilningslister, som ikke er på skærmbilledet administrer liste, skal du klikke på Tilføj flere, klikke på den ønskede kategori, markere afkrydsningsfeltet for den almindelige eller automatiske afspilningsliste, du vil synkronisere med enheden, og så klikke på Gem.

 6. Klik på Start synkronisering for at synkronisere de valgte almindelige eller automatiske afspilningslister og mediefilerne i dem med den bærbare enhed.

 7. Klik på OK i meddelelsen Synkroniseringsstatus, så kan du bruge Windows Media Center-computeren til andre ting under synkroniseringen.

Bemærk!

 • Det kræver en analog eller digital tv-modtager at se og optage direkte tv i Windows Media Center. Hvis der ikke fulgte et tv-tunerkort med computeren, da du købte den, kan du muligvis tilføje et. Du kan finde flere oplysninger om anskaffelse af et tv-tunerkort i Få hjælp til tv-tunerkortet. Du kan også kontakte computerproducenten.