Tip om søgning efter filer

Her omtales nogle metoder til at søge efter og organisere filerne, uanset hvor de er gemt.

Hvor skal jeg begynde søgningen?

Der er så mange måder at søge efter filer på computeren, at du måske ikke kan finde ud af, hvor du skal begynde. For det meste starter du sandsynligvis med at bruge de søgeværktøjer, der er tilgængelige i alle mapper. Her er f.eks. de søgeværktøjer, der er tilgængelige i mappen Dokumenter:

Billede af søgeværktøjer i mappen Dokumenter
Søgeværktøjer i mappen Dokumenter

Hvilken søgetype skal jeg bruge?

Den metode, du bruger, afhænger af, hvad du søger efter, og hvor du søger efter det. I følgende tabel beskrives de forskellige søgemetoder og de situationer, hvor de kan anvendes:

Søgemetode Anvendelse
Søgemetode

Søgefeltet

Anvendelse

Hvis du søger efter en fil eller mappe, der er placeret i en fælles mappe (f.eks. Dokumenter eller Billeder), kan du ofte finde den hurtigst ved at skrive i søgefeltet øverst i mappevinduet. Flere oplysninger finder du under Bruge søgefeltet. senere i artiklen.

Hvis du søger efter et program, et websted i browseroversigten eller en fil, du har gemt et eller andet sted i din personlige mappe, skal du prøve at bruge søgefeltet nederst i menuen Start. Yderligere oplysninger finder du under Finde en fil eller mappe.

Søgemetode

Overskrifter på fillister

Anvendelse

Hvis du søger efter flere beslægtede filer, f.eks. alle filerne fra en bestemt måned eller alle de dokumenter, du har skrevet, kan du bruge overskrifterne på fillisterne til at filtrere, stable eller gruppere dine filer, hvilket gør det nemmere at få vist og vælge dem, du ønsker. Flere oplysninger finder du under Brug overskrifterne på fillister senere i artiklen.

Søgemetode

Mappen Søg

Anvendelse

I de situationer, hvor du skal opbygge en søgning med flere filtre, eller når du søger efter filer fra flere mapper samtidigt, skal du oprette søgningen i mappen Søg. Når du er færdig, kan du gemme den søgning, du har foretaget, og bruge den fremover - blot med et enkelt klik - når du igen vil søge efter det samme sæt filer. Yderligere oplysninger finder du under Opret en avanceret søgning i mappen Søg senere i artiklen.

Brug af søgefeltet

Søgefeltet er placeret over hver mappe. Søgefeltet filtrerer den aktuelle visning på basis af den tekst, du skriver. Via søgefeltet søges efter filer på basis af teksten i filnavnet, teksten i filen, mærker og andre almindelige filegenskaber, der er knyttet til filen. Desuden afsøges både den aktuelle mappe og alle dens undermapper.

Hvis du f.eks. har oprettet en rejserapport ved navn "Las Vegas Seminar," vil de fleste filer i mappen forsvinde, så snart du skriver Las i søgefeltet, mens rejserapporten øjeblikkeligt vil blive vist.

I følgende tabel vises en liste over de almindelige egenskaber, du kan bruge i søgefeltet:

Egenskab Forklaring Sådan bruges den i søgefeltet
Egenskab

Filnavn

Forklaring

Det navn, du har givet filen.

Sådan bruges den i søgefeltet

Skriv en del af eller hele det filnavn, du søger efter. Hvis du f.eks. vil finde en fil, der hedder 'november faktura.txt', kan du skrive nov eller fak.

Egenskab

Slags fil

Forklaring

En kort beskrivelse af indholdet. De fleste af dine filer falder inden for en af disse kategorier: Dokument, Billede eller Musik.

Sådan bruges den i søgefeltet

Angiv, hvilken slags fil du søger efter. Hvis du f.eks. vil finde alle tekster, regneark og præsentationsfiler, skal du skrive Dokument.

Egenskab

Filtype

Forklaring

En mere specifik angivelse af filens indhold. De sidste tre bogstaver i filnavnet, der kaldes filtypenavnet, angiver filens type. Almindelige typer omfatter DOC (Microsoft Word-dokument), XLS (Microsoft Excel-regneark), JPG (JPEG-billede) og MP3 (et digitalt standardlydformat).

Sådan bruges den i søgefeltet

Skriv filtypenavnet. Hvis du kun vil søge efter MP3-filer, skal du skrive MP3. Hvis du vil have mere præcise resultater, skal du skrive *.mp3.

Egenskab

Mærker

Forklaring

Ord eller udtryk, som du føjer til dine filer for at beskrive dem.

Sådan bruges den i søgefeltet

Skriv et vilkårligt mærke for at få vist en liste over filer, som dette mærke er anvendt på.

Egenskab

Forfatter

Forklaring

Navnet på den person, som har oprettet filen.

Sådan bruges den i søgefeltet

Skriv navnet på en forfatter for at få vist en liste over filer, der er udarbejdet af denne person.

Avancerede søgninger i søgefeltet

Windows søger sædvanligvis efter det, du har skrevet i søgefeltet, ved at undersøge filnavnet, filindholdet og filegenskaber for alle filerne i den aktuelle visning. Skriv f.eks. "Sommer" , og Windows finder filer, der kan hedde "sommer og solnedgang.jpg", filer mærket med "sommer" og filer, der er skrevet af en person ved navn Sommer. Denne bredspektrede tilgang til søgningen er som oftest en hjælp til, at du kan finde din fil hurtigt.

Hvis du imidlertid vil søge mere selektivt, kan du filtrere søgningen i søgefeltet ved at angive, hvilken filegenskab der skal søges efter. Hvis der skal søges efter filegenskab, skal du adskille navnet og søgetermen med et kolon, som i disse eksempler:

Eksempel Anvendelse
Eksempel

Navn:Solnedgang

Anvendelse

Søg kun efter filer, der har ordet solnedgang i filnavnet.

Eksempel

Mærker:Solnedgang

Anvendelse

Søg kun efter filer, der er mærket med ordet solnedgang.

Eksempel

Ændret:25-05-2006

Anvendelse

Søg kun efter filer, der er ændret på denne dato. Du kan også skrive Ændret:2006 for at finde filer, der er ændret på et tidspunkt i løbet af dette år.

Hvilke filegenskaber kan du anvende på denne måde? Alt, hvad der kan ses i en mappe. Du kan filtrere efter en egenskab, der f.eks. vises i overskrifterne på fillisterne. Hvis du vil have vist den fuldstændige liste over egenskaber, som du kan filtrere efter, skal du højreklikke på den overskrift, du vil have vist egenskaber for, og derefter klikke på Mere.

Du kan finde flere oplysninger om avancerede søgninger ved at besøge Windows Desktop Search: Webstedet Advanced Query Reference.

Søgning med booleske filtre

En anden måde at udføre en mere nøjagtig søgning er at bruge booleske filtre. Booleske filtre gør det muligt at kombinere søgeord vha. simpel logik, som det fremgår af følgende tabel.

Filter Eksempel Anvendelse
Filter

AND

Eksempel

tropisk AND paradis

Anvendelse

Finder filer, der indeholder både ordet "tropisk" og ordet "paradis", selvom disse ord ikke står ved siden af hinanden.

Filter

NOT

Eksempel

tropisk NOT paradis

Anvendelse

Finder filer, der indeholder ordet "tropisk", men ikke ordet "paradis".

Filter

OR

Eksempel

tropisk OR paradis

Anvendelse

Finder filer, der indeholder enten ordet "tropisk" eller ordet "paradis".

Filter

Citater

Eksempel

"tropisk paradis"

Anvendelse

Finder filer, der indeholder det nøjagtige udtryk "tropisk paradis".

Filter

Parenteser

Eksempel

(tropisk paradis)

Anvendelse

Finder filer, der indeholder både ordet "tropisk" og "paradis" i vilkårlig rækkekfølge.

Filter

>

Eksempel

dato: >01/05/06

Anvendelse

Finder filer, der er mere end eller senere end en bestemt værdi, f.eks. efter 05-01-06.

Filter

<

Eksempel

størrelse: < 4 MB

Anvendelse

Finder filer, der er mindre end eller tidligere end en bestemt værdi, f.eks. mindre end 4 MB. Du kan også angive andre størrelser, f.eks. KB og GB.

Tip!

 • Når du skriver de booleske filtre som AND eller OR, skal det være med store bogstaver.

Sådan kombineres booleske filtre og filegenskaber

Du kan kombinere booleske filtre med andre filtre. I den følgende tabel kan vises, hvordan du kan få meget forskellige resultater ved at bruge samme søgeord, men forskellige booleske filtre. Bemærk også, hvordan brugen af parenteser kan ændre virkningen af et filter.

Boolesk filter Anvendelse
Boolesk filter

forfatter: Karl AND Herbert

Anvendelse

Finder filer, der er udarbejdet af Karl, samt eventuelle filer, der indeholder Herbert i navnet eller i en filegenskab.

Boolesk filter

forfatter: (Karl AND Herbert)

Anvendelse

Finder kun filer, der er udarbejdet af begge de angivne navne.

Boolesk filter

forfatter: "Karl Herbert"

Anvendelse

Finder kun filer, der er udarbejdet af en person med nøjagtigt dette navn.

Find filer ved hjælp af søgning med naturligt sprog

Hvis du slår søgning med naturligt sprog til, kan du udføre søgninger på en enklere måde uden at bruge kolon og uden at skrive AND og OR med store bogstaver. Sammenlign f.eks. disse to søgninger:

Uden naturligt sprog Med naturligt sprog
Uden naturligt sprog

slags: musikalsk kunstner: (Beethoven OR Mozart)

Med naturligt sprog

musik Beethoven or Mozart

Uden naturligt sprog

slags: dokumentforfatter: (Karl AND Herbert)

Med naturligt sprog

dokumenter Karl and Herbert

Sådan slås søgning med naturligt sprog til

 1. Åbn Mappeindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Udseende og personlige indstillinger og derefter klikke på Mappeindstillinger.

 2. Klik på fanen Søg.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Brug søgning med naturligt sprog.

Sådan bruges søgning med naturligt sprog

Selvom søgning med naturligt sprog er aktiveret, kan du fortsætte med at bruge søgefeltet på nøjagtigt samme måde. Hvis du vil, kan du bruge booleske filtre eller introducere filtre med farver og parenteser. Desuden kan du bruge alle de samme egenskaber til at finjustere dine søgninger. Forskellen er, at du kan angive søgningerne på en mere almindelig måde. Her er nogle eksempler:

 • e-mail i dag

 • dokumenter 2006

 • forfatter Susan

 • billeder ferie

Bemærk!

 • Nogle søgninger kan give flere resultater, end du forventer. Hvis du f.eks. søger efter "e-mail i dag", får du vist alle de meddelelser, der er sendt i dag, og alle de meddelelser, der indeholder ordet "i dag".

Brug overskrifterne på fillister

Du kan ændre den måde, filerne vises, ved at klikke på de overskrifter, der vises over fillisten i en mappe. Når du får vist filer på denne måde, kan det medvirke til, at du kan finde filer, der har et eller andet til fælles.

Vis alle

Sådan filtrerer du dine filer

Når du filtrerer en mappes indhold efter filegenskaber (f.eks. filnavn, dato, forfatter eller mærke), vises kun filer med disse egenskaber. Hvis du f.eks. kun vil have vist filer, der er skrevet af en bestemt forfatter, skal du filtrere efter den pågældende persons navn.

 1. Åbn den mappe, der indeholder de filer, du vil filtrere.

 2. Klik på pilen til højre for den overskrift, du vil filtrere efter.

 3. Klik på den egenskab, du vil filtrere efter. Hvis du vil filtrere efter to eller flere egenskaber, skal du markere afkrydsningsfeltet for hver enkelt egenskab, som du vil filtrere efter.

  Billede af overskriften Forfattere med de egenskaber, der er kan bruges til filtrering, og med en egenskab markeret
  Overskriften Forfattere, hvor de egenskaber, der er tilgængelige til at filtrere efter, er vist - og én egenskab er valgt

Sådan stabler du filerne

Når du stabler filer, arrangeres alle filerne i visningen i bunker eller stabler. Hvis du f.eks. stabler efter forfatter, får du vist én stabel for hver forfatter. Hvis du bare vil have vist de filer, der er skrevet af en enkelt forfatter, skal du åbne den ønskede stabel.

 1. Åbn den mappe, der indeholder de filer, du vil stable.

  Filerne kan også være placeret i undermapper i den pågældende mappe.

 2. Klik på pilen til højre for den overskrift, du vil stable efter.

 3. Klik på Stabling efter for at arrangere mappens indhold i stabler, der svarer til overskriften.

 4. Hvis du vil se de filer, der er indeholdt i en bestemt stabel, skal du dobbeltklikke på stablen.

  Illustration, der viser, hvordan filstakke fungerer
  Disse filer er stablet efter filtype

Sådan grupperer du dine filer

I modsætning til en stabel, som skjuler de filer, den indeholder, bag et ikon, fremviser en gruppe en sekventiel liste over alle de grupperede filer. Når du grupperer filerne efter f.eks. forfatter, får du viste flere grupper, der hver især viser alle de filer, der er skrevet af en bestemt forfatter.

 1. Åbn den mappe, der indeholder de filer, du vil gruppere.

 2. Klik på pilen til højre for den overskrift, du vil gruppere efter.

 3. Klik på Grupper for at ordne mappens indhold i grupper, der svarer til overskriften.

  Illustration, der viser, hvordan filgrupper fungerer
  Disse filer er grupperet efter filtype

Opret en avanceret søgning i mappen Søg

Det er en god ide at vælge mappen Søg til søgninger, hver gang du:

 • ikke er klar over, hvor en fil eller en mappe er placeret, og du gerne vil undersøge mange placeringer på én gang

 • ønsker, at dine søgeresultater skal omfatte filer fra flere mapper på én gang

 • vil oprette en avanceret søgning, hvor der søges efter filer ved hjælp af flere forskellige kriterier.

Hvis du vil tilpasse søgningen, kan du klikke på knappen Avanceret søgning i mappen Søg. Her kan du ændre alle følgende indstillinger:

 • Placering. Som standard undersøger søgemappen det sæt placeringer, der kaldes Indekserede placeringer. De dækker alle mapper i din personlige mappe (herunder Dokumenter, Billeder, Musik, Skrivebord og andre almindelige placeringer), e-mail og offlinefiler. Du kan føje flere placeringer til de indekserede placeringer, hvis du ofte gemmer filer på forskellige steder. Yderligere oplysninger finder du under Forbedre Windows-søgninger ved hjælp af indekset: ofte stillede spørgsmål. En anden mulighed er at vælge et andet sæt placeringer, selvom alle søgninger efter filer, der ikke er indekserede, går langsommere.

 • Dato. Du kan indsnævre søgningen til et hvilket som helst tidspunkt før eller efter den angivne dato.

 • Størrelse. Du kan søge efter filer, der er større eller mindre end den angivne størrelse.

 • Egenskab. Du kan filtrere søgningen i overensstemmelse med en eller flere filegenskaber, f.eks. filnavn, mærker og forfattere. Søgningen bliver begrænset til filer, der indeholder alle de egenskaber, du angiver.