Fejlfinde lydproblemer i Windows Media Center

Her er løsninger på nogle almindelige problemer med lyden i Windows Media Center.

Vis alle

Hvorfor vises musikfiler ikke i Windows Media Center?

Musik vises muligvis ikke i Windows Media Center af en af følgende årsager:

 • Der er ikke blevet føjet musik til computeren. Du kan indsætte en cd i cd-rom-drevet og klikke på Kopier cd, hvis du vil føje den til computeren.

 • Der er blevet føjet musik til computeren, men der er ikke blevet identificeret nogen mapper til musik i Windows Media Center. Rul frem til Musik med musen på skærmbilledet Start, og klik derefter på Musikbibliotek, hvis du vil tilføje placeringer for mapper enten på computeren eller i en netværksmappe. Se under Tilføje digitale mediefiler.

 • Placering for den mappe, der indeholder musik, er ikke tilgængelig i øjeblikket, fordi den er på et netværk, der er lukket, fordi computeren ikke er sluttet til netværket eller fordi den netværksplacering, der indeholder musikken, ikke er tilgængelig på det tidspunkt. Kontroller, at alle computere er tændt og sluttet til netværket.

Hvorfor vises albumoplysningerne eller albumcoveret ikke?

Albumoplysningerne eller albumcoveret vises muligvis ikke i Windows Media Center, fordi de ikke var tilgængelige, da du kopierede albummet til computeren. Kontroller, at computeren er forbundet til internettet, når du kopierer album til computeren. Prøv derefter at hente tilgængelige oplysninger om albummet, inklusive albumcoveret, med Windows Media Player. Yderligere oplysninger om, hvordan du tilføjer eller redigerer albumcoveret i Windows Media Player, finder du under Tilføje eller redigere albumcover i Windows Media Player.

Nogle gange vises albumcoveret ikke, da det er i et filformat, der ikke understøttes. Du kan bruge Windows Media Player til at hente et andet albumcoverbillede i et andet filformat. (Oplysninger om dette finder du under Tilføje eller redigere albumcover i Windows Media Player). Du kan også hente det relevante codec til filformatet. (Klik på Funktioner, klik på Hent, og klik derefter på Hent plug-ins(i Windows Media Player).

Benyt følgende fremgangsmåde for at gå til Windows Media Player:

 1. Klik på Minimer  Billede af knappen Minimeri Windows Media Center.
 2. Klik på Start  Billede af knappen Start på proceslinjen på proceslinjen, og klik derefter på Windows Media Player.

Hvorfor vises en codecfejl, når jeg vil afspille musik?

Hvis der vises en codecfejl, når du afspiller en lydfil, skal du prøve at åbne filen i Windows Media Player. Hvis du har konfigureret Windows Media Player til automatisk at hente codecs, og hvis det korrekte codec er tilgængeligt, hentes codec'et, når du åbner lydfilen i Windows Media Player. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne hente codec'et.

Benyt følgende fremgangsmåde for at gå til Windows Media Player:

 1. Klik på Minimer  Billede af knappen Minimeri Windows Media Center.
 2. Klik på Start  Billede af knappen Start på proceslinjen på proceslinjen, og klik derefter på Windows Media Player.
 3. Klik på Hent, og klik derefter på Hent plug-ins i menuen Funktioner.

Hvorfor er der ingen lyd?

Der kan være flere årsager til, at der ikke er nogen lyd. Prøv følgende:

 • Kontroller, at lyden ikke er for lav ved at skrue op for lydstyrken (klik på VOL+  Billede af lydstyrkeknapperne).
 • Kontroller, om lyden er slået fra. (Klik på Lyd til/fra  Billede af knappen Slå lyden fra for at aktivere lyden).
 • Kontroller, at højttalerne er sluttet til det korrekte stik på computeren, og at de fungerer korrekt.

 • Kontroller, om systemlydstyrken i Microsoft Windows skal justeres. Yderligere oplysninger om justering af lyden i Kontrolpanel finder du under Justere højttalernes lydstyrke.

 • Kontroller, at de korrekte valg er foretaget i Dvd-indstillinger. Rul frem til Opgaver i skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Dvd, klik på Dvd-sprog og klik derefter på eller + under Lydspor).

  Det er muligvis nødvendigt at konfigurere Lydindstillinger for Dvd for at at lyden bliver som forventet.

 • Forsøg at konfigurere højttalerne ved hjælp af Konfiguration af højttalere i Windows Media Center. (Rul frem til Opgaver i skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Generelt, klik på Windows Konfiguration af Media Center, og klik derefter på Konfiguration af højttalere).

 • Kontroller, at lydkortet genkendes, og at det har de nyeste drivere. Se under Opdaterede drivere og Åbne enhedshåndtering.

Hvorfor afspilles en musikfil ikke?

Der kan være en af følgende årsager til, at en musikfil ikke afspilles i Windows Media Center:

 • Filen er ikke i et understøttet filformat. Se under Understøttede filtyper.

 • Filen kan være ødelagt.

 • Filen kan være på en netværksplacering, der ikke er tilgængelig i øjeblikket. Kontroller, at alle computere er tændt og sluttet til netværket.

 • Computeren har muligvis ikke opdaterede medierettigheder, så filen kan afspilles. Windows Media Center beder dig om at hente medierettigheder, før du kan starte afspilningen.

Hvorfor afspilles en lyd-cd ikke?

En cd afspilles muligvis ikke, hvis cd-rom-drevet er deaktiveret. Kontroller, at cd-rom-drevet er aktiveret. Yderligere oplysninger om, hvordan du aktiverer cd-rom-drevet finder du under Åbne enhedshåndtering.

Endvidere starter en cd muligvis ikke automatisk, hvis funktionen Automatisk afspilning er slået fra i Windows-indstillingerne. Yderligere oplysninger finder du under Redigere indstillinger for Automatisk afspilning.

Hvordan ændrer jeg det program, som Automatisk afspilning åbner, når jeg tilslutter en enhed eller indsætter en disc?

Følg disse trin:

 1. Åbn AutoPlay ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Hardware og lyd og derefter klikke på AutoPlay.

 2. Hvis du aldrig vil have vist dialogboksen Automatisk afspilning, skal du vælge Foretag intet ud for enheden eller disc'en. Hvis du vil vælge en handling, hver gang du tilslutter en enhed eller indsætter en disc, skal du vælge Spørg mig hver gang. Hvis du vil have, at et program automatisk skal åbne hver gang, skal du vælge programmet.