Fejlfinding i forbindelse med problemer med import af video

Her er løsninger på nogle af de mest almindelige problemer, der kan forekomme i forbindelse med import af video fra et digitalt videokamera.

Vis alle

Min computer registrerer ikke det digitale videokamera, når jeg slutter kameraet til. Hvorfor ikke?

Der kan være følgende årsager til dette:

 • DV-kameraet er ikke tændt.

 • DV-kameraet er i standbytilstand. Nogle DV-kameraer aktiverer standbytilstand, hvis DV-kameraet er i optagelsestilstand (Kamera) med et bånd, og der ikke sendes video eller lyd til eller fra kameraet.

Benyt en af følgende fremgangsmåder, og prøv igen for at løse problemet:

 • Kontroller, at DV-enheden er sluttet korrekt til din computer med et IEEE 1394-stik eller et USB 2.0-stik.

 • Kontroller, at DV-kameraet er tændt og i VCR-tilstand (afspilning).

 • Sluk DV-kameraet, og tænd for det igen i VCR-tilstand (afspilning).

Når jeg forsøger at importere hele videoen fra videobåndet, vises der er fejlmeddelelse om, at der ikke er noget bånd i DV-kameraet. Hvad skal jeg gøre?

Kontroller, at videobåndet er sat rigtigt i DV-kameraet, og kontroller derefter, at enheden til videobåndet på kameraet er helt lukket. Forsøg derefter at importere videoen igen.

Jeg får en fejlmeddelelse, der siger, at videofilen overstiger grænsen på FAT32 4-gigabyte. Hvad betyder det, og hvordan kan jeg løse problemet?

Denne meddelelse vises, hvis du henter en video med en højere kvalitet på et diskenhed eller partition, som bruger FAT32-filsystemet. Dette filsystem benyttes i MS-DOS og andre Windows-baserede operativsystemer til at organisere og håndtere filer.

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder for at løse dette problem:

 • Reducer den videomængde, du importerer, ved hjælp af Importer video.

 • Vælg en lavere videoindstilling for den video, du importerer.

 • Hvis computerens harddisk har flere partitioner, og én af partitionerne er formateret ved hjælp af NTFS-filsystemet, skal du gå tilbage til Importer video og derefter gemme videoen på denne partition.

 • Konverter filsystemet til at bruge NTFS-filsystemet, der ikke har en grænse for filstørrelsen.

  1. Luk eventuelle åbne programmer.

  2. Konverter filsystemet, så det bruger NTFS-filsystemet. Du kan lære mere under Konvertere en harddisk eller partition til NTFS-format.

Jeg kan ikke se indstillingerne for import af video fra et videobånd, og livevideo vises i Importer video. Hvordan kan jeg løse dette problem?

Skift indstillingen på DV-kameraet fra optagelsestilstand (Kamera) til afspilningstilstand (VCR), og genstart derefter Importer video. Når du går via Importer video skulle du nu have adgang til at vælge import af video fra et videobånd.

Når jeg importerer livevideo fra DV-kameraet, stopper den livevideo, jeg er ved at importere, når der er gået et stykke tid, og jeg får vist en fejlmeddelelse om, at kameraet ikke længere er sluttet til computeren. Hvordan kan jeg løse dette problem?

DV-kameraet er muligvis i standbytilstand. Nogle DV-kameraer aktiverer standbytilstand, hvis DV-kameraet er i optagelsestilstand (Kamera) med et bånd, og der ikke sendes video eller lyd til eller fra kameraet. Når du importerer livevideo ved hjælp af Importer video, skal du tage videobåndet ud af kameraet, før du starter Importer video.

Når jeg importerer video ved hjælp af Importer video, udelades der videobilleder, som så mangler i den importerede videofil. Hvad kan jeg gøre for at forhindre, at billeder udelades?

Du kan forebygge, at billeder udelades, ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 • Defragmentere harddisken. Du kan få flere oplysninger om Diskdefragmentering under Defragmentere harddisken for at forbedre ydeevnen . .

 • Luk eventuelle programmer, der kører, når du henter videomaterialet. Programmer, som kræver adgang til harddisken, gør muligvis disken langsommere i forbindelse med importen af video, hvilket kan betyde, at billeder i videoen udelades.

 • Vælg en lavere videoindstilling i Importer video, når du importerer video fra et DV-kamera.

 • Opgrader evt. computeren. Videoredigering stiller store krav til systemet, og opgradering af computeren med ét eller flere af følgende elementer kan være med til at forebygge, at der udelades billeder i forbindelse med import af video: en hurtigere processer, harddisk eller mere hukommelse.

Hvorfor kan jeg ikke importere video fra mit webkamera eller min analoge videokilde?

Importer video understøtter ikke import af video fra et webkamera eller en analog videokilde, f.eks. en videoafspiller. Du kan få adgang til at bruge videomateriale fra et webkamera ved at overspille videomaterialet til computeren ved hjælp af det program, der fulgte med kameraet.