Fejlfinding i forbindelse med problemer med skærm og videokort

Visningsproblemer er blandt de mest almindelige problemer, folk har, når de opgraderer Windows eller deres computere. Her er løsninger på nogle almindelige visningsproblemer.

Vis alle

Hvordan finder jeg ud af, hvad visningsproblemet skyldes?

Computerens skærm består af to stykker hardware: Et skærmkort (kaldes også et grafikkort eller en videoadapter), der er installeret inden i computeren, og skærmen, hvor du ser al den tekst og grafik, som programmerne viser. Windows bruger drivere for at fungere sammen med disse hardwareenheder. De fleste visningsproblemer skyldes forkerte, ødelagte eller manglende skærmdrivere. Hardwarefejl eller forkert installation udgør en anden gruppe problemer, og eksterne faktorer kan også forårsage skærmproblemer.

Hvis du lige har installeret Windows eller har skiftet skærmkort og oplever problemer, er den mest sandsynlige årsag en manglende eller forkert skærmdriver. De fleste skærmkort leveres med en disk, der indeholder drivere og andre programmer. Inden du installerer den, skal du kontrollere de oplysninger, der blev leveret sammen med skærmkortet, for at sikre, at den understøtter den aktuelle version af Windows. I modsat fald skal du gå til producentens websted og downloade den nyeste driver til din version af Windows. Der er yderligere oplysninger om drivere under Hvad er en driver?

Hvordan kan jeg se, hvilken type skærmkort min computer bruger?

  • Åbn Skærmindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Udseende og personlige indstillinger, klikke på Personlige indstillinger og derefter klikke på Skærmindstillinger .

    Her kan du finde ud af, hvilken type skærmkort og skærm computeren har. Der er yderligere oplysninger om skærmkort under Skærmkort: ofte stillede spørgsmål.

Hvilken type skærm har du?

Der findes to hovedtyper af skærme: CRT-skærme (Cathode Ray Tube – billedrør) og LCD-skærme (Liquid Crystal Display). Begge typer leverer skarpe billeder, men LCD-skærme har den fordel, at de er meget tyndere og lettere. CRT-skærme er større, tungere, kræver mere diskplads og producerer mere varme end LCD-modeller.

Hvis du skal opdatere Windows-enhedsdriveren til din skærm, skal du kende mærket og modellen – de er normalt trykt på en etiket på bagsiden eller undersiden af skærmen.

Hvorfor kan min skærm ikke vise alle opløsninger?

Hvis Windows er installeret, forsøger programmet af identificere den hardware, som det er installeret på. Hvis Windows ikke genkender skærmkortet i computeren, installerer Windows som standard en generisk skærmdriver. Denne generiske driver fungerer normalt ikke lige så godt som en driver, der er skrevet specifikt til skærmkortet. Hvis du vil løse dette problem, skal du installere den korrekte driver til skærmkortet. Gå til skærmkortproducentens websted for at downloade en driver. Du skal kende skærmkortets fabrikat og model. Der er flere oplysninger om installation af drivere under Opdatere en driver til hardware, som ikke fungerer ordentligt.

Hvorfor ses der vandrette streger, flimmer eller andre mærkelige forstyrrelser på CRT-skærmen?

CRT-skærme er oftere mere udsatte for udefrakommende interferens end LCD-skærme. Interferens kan forårsages af enheder, der overfører radiosignaler (f.eks. en babyskærm eller en CB-radio), eller af enheder, der frembringer magnetiske felter, f.eks. en motor i en elektrisk ventilator, eller blot hvis der er en masse sammenfiltrede strømkabler på eller i nærheden af skærmen.

Radiosignaler kan forstyrre det signal, der sendes mellem computeren og skærmen, og kan i nogle tilfælde medføre, at der ses vandrette streger, samt anden interferens. Du kan reducere interferens ved at flytte den enhed, som overfører radiosignaler, væk fra computeren eller ved at flytte computeren og skærmen væk fra enheden.

Magnetiske felter, der skifter retning (f.eks. fra en elektrisk motor), kan medføre flimmer, hvis de er i nærheden af en CRT-skærm. Et statisk magnetisk felt, f.eks. fra computerens højttalere, kan medføre farveskift eller forkerte farver i området i nærheden af magneten. Et sådant farveskift skyldes, at dele af skærmen bliver magnetiserede. Af og til forsvinder farveskiftet ikke, efter at du har flyttet kilden til magnetismen. Du kan reducere eller eliminere farveskiftet ved hjælp af afmagnetiseringsfunktionen, som findes på de fleste skærme. De fleste nyere skærme afmagnetiseres automatisk, når du tænder dem, mens du på nogle ældre skærme skal gøre det manuelt. De fleste skærme har en knap eller en menuindstilling til at afmagnetisere den manuelt. Når en skærm afmagnetiseres, afmagnetiseres skærmens indre, og farveskiftet forsvinder. Hvis skærmen udsættes for den magnetiske kilde i for lang tid, kan afmagnetisering desværre ikke løse problemet, og skærmen skal i så fald repareres eller udskiftes.

Hvad er DirectX, og hvordan kan jeg foretage fejlfinding i forbindelse hermed?

DirectX er en Windows-teknologi, der omfatter video-, animations- og lydkomponenter, og som bruges til at øge computerens ydeevne i forbindelse med multimedieprogrammer som spil og film. Diagnosticeringsværktøjet til DirectX er beregnet til fejlfinding i forbindelse med problemer, der er relateret til DirectX. Dette værktøj kan give dig oplysninger om systemet, f.eks. om hukommelse og processorhastighed, samt om den installerede version af DirectX, og om det fungerer korrekt. Der er yderligere oplysninger om DirectX under DirectX: ofte stillede spørgsmål. Se Køre Diagnosticeringsværktøj til DirectX, hvis du vil bruge Diagnosticeringsværktøj til DirectX.

Jeg har ændret skærmens opløsning, og nu kan jeg ikke se noget på skærmen.

De fleste skærme kan vise grafik inden for et bestemt opløsningsområde. Hvis du angiver en værdi uden for det pågældende område, kan det medføre, at visningen på skærmen er forkert, eller at der slet ikke vises noget. Når du skifter opløsning, vil Windows normalt vente et øjeblik, mens du bekræfter, at du vil bevare opløsningen. Hvis du ikke bekræfter, at du vil bevare opløsningen, går Windows tilbage til den tidligere opløsning. Hvis du derimod ved en fejl bekræfter den, men skærmen ikke kan vise den nye opløsning, skal du genstarte Windows i fejlsikret tilstand og nulstille opløsningen til en opløsning, skærmen kan vise. Se Ændre skærmopløsning, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Hvorfor er teksten på skærmen sløret?

Windows anvender en teknologi, der kaldes ClearType, til at gøre tekst på skærmen mere læsbar. På nogle skærme kan du slå ClearType til eller fra eller eventuelt justere den. Der er yderligere oplysninger om at aktivere og justere ClearType under Gøre tekst mere læsevenlig ved hjælp af ClearType. Der er detaljerede oplysninger om at bruge ClearType under ClearType: ofte stillede spørgsmål.

Hvordan installerer jeg flere skærme?

Ved at anvende to eller flere skærme på computeren kan du få mere ud videospil, regneark, billedredigeringsprogrammer og andre programmer, hvor en større skærm er en fordel. Du kan finde yderligere oplysninger om at installere flere skærme ved at søge efter "flere skærme" i Hjælp og support.

Hvorfor opstår der fejl, når jeg bruger forskellige skærmkort til flere skærme?

Windows Vista bruger det nye, mere stabile WDDM (Windows Display Driver Model), der ikke tillader, at du anvender mere end én skærmdriver, når du bruger flere skærme på en computer. Fejl skyldes ofte, at du har flere skærmkort fra forskellige producenter, inklusive det skærmkort, der er indbygget i computerens bundkort.

Brug af flere skærme med mere end ét skærmkort kræver, at alle kortene anvender den samme driver. Det vil normalt sige, at der anvendes det samme skærmkort eller forskellige kort fra den samme producent (forudsat at de anvender den samme driver). De fleste nye skærmkort gør det muligt at installere to skærme med et enkelt skærmkort, så du kan nøjes med at bruge et kort til to skærme. Du kan finde yderligere oplysninger om brug af skærmkortet på producentens websted. Du kan finde yderligere oplysninger om at bruge flere skærme ved at søge efter "flere skærme" i Hjælp og support.

Kan jeg ændre skærmens lysstyrke og kontrast?

Ja, du kan justere skærmens lysstyrke og kontrast for at gøre det nemmere at se tekst og billeder. Der er yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette, under Justere skærmens lysstyrke og kontrast.