Fejlfinde problemer med radiostationer i Windows Media Center

Her er løsninger på nogle almindelige problemer med afspilning af FM-radio i Windows Media Center.

Der kræves en valgfri FM-modtager for at afspille FM-radiostationer i Windows Media Center.

Vis alle

Hvorfor afspiller FM-radio ikke?

Der kan være flere årsager til, at FM-radio ikke afspiller:

 • Computeren er indstillet til en frekvens, der ikke er tilgængelig eller har et svagt signal.

  • Rul frem til Musik på skærmbilledet Start, klik på Radio, og klik til sidst på FM-radio.

 • Kabelforbindelserne for FM-radio er ikke sluttet korrekt til modtagerhardwaren, eller antennen er ikke indstillet optimalt. Kontroller, at kablet eller radioantennen er sluttet til FM-radiostikket på modtageren og korrekt indstillet for at opnå den bedste signalmodtagelse. Hvis du har to modtagere, der understøtter FM-radio, skal du sikre dig, at hver modtager er sluttet til en separat FM-radiosignalkilde. Windows Media Center bruger tilgængelige modtagere efter behov, og hvis du har en FM-radioantenne, der kun er sluttet til én modtager, kan du ikke modtage radio, når den modtager allerede bruges til tv. Se i dokumentationen til hardwaren for at finde den foretrukne hardwareopstilling.

 • Computeren må ikke have en modtager installeret, der understøtter FM-radio, eller den må ikke have en modtager installeret overhovedet. Yderligere oplysninger, om hvad der er inkluderet i computerkonfigurationen, finder du i den dokumentation, der fulgte med computeren eller ved at kontakte hardwareproducenten.

 • Computeren har en modtager installeret, men den er ikke blevet konfigureret til brug sammen med Windows Media Center. Følg nedenstående fremgangsmåde for at konfigurere den til brug sammen med Windows Media Center:

  1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Generelt, klik på Konfiguration af Windows Media Center, og klik til sidst på Konfigurer tv-signalet.

  2. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere modtageren. Radioindstillingen vises, når du har konfigureret modtageren.

 • Computeren kan måske have problemer med modtagerhardwaren. Kontroller, at der installeret en opdateret driver til modtagerhardwaren, og at FM-modtagern er aktiveret. Yderligere oplysninger om drivere finder du under Opdatere drivere.

 • Kontakt computerproducenten for at få mere hjælp, hvis FM-radio stadig ikke afspiller.

Hvorfor registreres der ikke nogen FM-radiostationer?

Windows Media Center kan ikke finde eller søge efter en radiofrekvens, der har et svagt signal. Hvis du mauelt angiver frekvensen for eller stiller direkte ind på en station med et svagt signal, afspiller Windows Media Center stationen. Men hvis du bruger tilstanden Søg, går Windows Media Center uden om et svagt signal.

Kontroller, at kablet eller radioantennen er sluttet til FM-radiostikket på modtageren og korrekt indstillet for at opnå den bedste signalmodtagelse. Så får du de bedste resultater. Se i dokumentationen til hardwaren for at finde den foretrukne hardwareopstilling. Kontakt computerproducenten for at få yderligere oplysninger, hvis FM-radiosignalet stadig er svagt.

Computeren kan måske have problemer med modtagerhardwaren. Kontroller, at modtagerhardwaren er aktiveret, og at den korrekte driver er installeret. Hvis du hurtigt vil finde ud af, om modtagerhardwaren fungerer, kan du kontrollere, om du kan se tv. Fejlfinding finder du i dokumentationen til hardwaren.

Hvorfor stoppede FM-radio pludseligt med at spille?

Modtagerhardware, der kan være indbygget i computeren, kan have et FM-radio-input samt et input til tv-signal. I nogle tilfælde kan den type modtagerhardware ikke modtage FM-radio samtidig med, at den modtager et tv-signal. Hvis modtageren f.eks. bruges til FM-radio, når Windows Media Center er sat til at starte en optagelse, vises der en advarsel om, at FM-radiosessionen stoppes, når tv-optagelsen starter. Hvis du ikke foretager et valg, stopper Windows Media Center automatisk FM-radioen og starter tv-optagelsen, som planlagt.

Hvis du har en Windows Media Center-extenderenhed sluttet til computeren, kan nogen have stillet ind på et tv-program eller et FM-radioprogram på Media Center-extenderen og styrer den modtagerhardware, du brugte.

Hvorfor fungerer hurtigt frem- og tilbagespoling ikke, når jeg afspiller FM-radio?

Windows Media Center understøtter ikke hurtig frem- eller tilbagespoling, når der afspilles FM-radio. Du kan i stedet bruge knapperne SKIP eller REPLAY på fjernbetjeningen til at springe 29 sekunder frem eller 7 sekunder tilbage.

Hvis du vil styre Windows Media Center med en fjernbetjening, kræves der en valgfri fjernbetjening til Windows Media Center.

Hvorfor kan jeg ikke finde indstillingen til afspilning af FM-radio?

Hvis du for nylig har installeret modtagerhardware til FM-radio eller tilsluttet en modtager, der understøtter FM-radio, har Windows Media Center muligvis ikke registreret den tilføjede modtager endnu.

Du skal konfigurere modtageren til brug sammen med Windows Media Center, før FM-radio vises, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Generelt, klik på Konfiguration af Windows Media Center, og klik til sidst på Konfigurer tv-signalet.

 2. Fortsæt gennem konfigurationen for at konfigurere modtageren. Indstillingen Radio vises, når du har konfigureret modtageren.

Hvorfor kan jeg ikke finde internetradio?

Radiostationer og faste radiostationer på internettet vises kun under Radio, hvis et eller flere partnerprogrammer til internetradio er installeret på computeren. Prøv at hente partnerprogrammet igen, hvis du ikke kan finde internetradio under Radio.

Kontroller, om der er partnerprogrammer til internetradio, som du kan installere og bruge i Windows Media Center. (Rul frem til Onlinemedier på skærmbilledet Start, og klik derefter på Programbibliotek. Klik på Musik & Radio, og klik derefter på Mere musik + Radio for at se en liste over de internetradiopartnere, der er tilgængelige).