Du kan anvende klippeværktøjet til at indfange et skærmbillede eller et klip af et objekt på skærmen og derefter anmærke, gemme eller dele billedet. Brug blot en mus eller en pen til at indfange følgende typer klip:

 • Frihåndsklip.  Tegn en uregelmæssig linje, f.eks. en cirkel eller en trekant, rundt om et objekt.

 • Rektangulært klip.  Tegn en præcis linje ved at trække markøren rundt om et objekt for at forme en rektangel.

 • Vinduesklip.  Vælg et vindue, f.eks. et browservindue eller en dialogboks, du vil indfange.

 • Fuldskærmsklip.  Indfang hele skærmen, når du vælger denne type klip.

Når du har indfanget et klip, kopieres det automatisk til markeringsvinduet, hvor du kan anmærke, gemme eller dele klippet.

Animeret visning af klippeværktøjet, der henter et frihåndsklip
Klippeværktøj

Bemærk!

 • Når klippeværktøjet er åbent, vises der et hvidt overlay på skærmen, indtil du indfanger et klip. Hvis du vil slå overlayet fra, skal du åbne klippeværktøjet og derefter klikke på Indstillinger. Fjern markeringen i feltet Vis skærmoverlay, når klippeværktøjet er aktivt i dialogboksen Indstillinger for klippeværktøj, og klik derefter på OK.

Vis alle

Sådan indfanges et klip

 1. Åbn Klippeværktøj ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Klippeværktøj.

 2. Klik på pilen ved siden af knappen Ny, vælg en kliptype i menuen, og brug derefter musen eller pennen til at indfange et klip.

Sådan indfanger du et klip af en menu

Hvis du vil indfange et klip af en menu, f.eks. menuen Start, skal du gøre følgende:

 1. Åbn Klippeværktøj ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Klippeværktøj.

 2. Når du har åbnet klippeværktøjet, skal du trykke på ESC og derefter åbne den menu, du vil indfange.

 3. Tryk på CTRL+PRINT SCREEN.

 4. Klik på pilen ved siden af knappen Ny, vælg en kliptype i menuen, og brug derefter musen eller pennen til at indfange menuen.

Sådan anmærkes et klip

 • Brug en mus eller pen til at skrive på eller rundt om klippet.

Sådan gemmes et klip

 1. Klik på knappen Gem klip.

 2. Indtast et navn til klippet i dialogboksen Gem som, vælg den placering, hvor du vil gemme klippet, og klik derefter på Gem.

Sådan deles et klip

 • Klik på pilen på knappen Send klip, og vælg derefter en indstilling i menuen.