Paint er et program, der bruges til at tegne, farvelægge og redigere billeder. Du kan bruge Paint som en digital skitseblok til at fremstille enkle billeder og kreative projekter for at føje tekst og tegninger til andre billeder, der f.eks. er taget med et digitalt kamera.

Enkeltdelene i Paint

Du kan åbne Paint ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Paint.

Når du starter Paint, kan du se et næsten tomt vindue med nogle få tegne- og maleværktøjer. På følgende illustration vises de forskellige enkeltdele i Paint-vinduet:

Billede af Paint-vinduet
Paint-vinduet

Arbejde med værktøjer

Paint indeholder en praktisk samling tegneværktøjer i værktøjskassen. Du kan bruge værktøjerne til at oprette frihåndstegninger og tilføje forskellige figurer på billederne.

I dette afsnit beskrives nogle almindelige opgaver. Oplysninger om, hvordan du kan bruge de forskellige værktøjer i Paint-værktøjskassen, finder du under Paint-værktøjer.

Tegne en streg

Med nogle af værktøjerne som f.eks. blyanten, penslen og kurven kan du tegne forskellige lige, kurvede og ujævne streger. Hvad, du tegner, afhænger af musens bevægelser, mens du tegner. Du kan bruge stregværktøjet til f.eks. at tegne en lige streg.

 1. Klik i værktøjskassen på værktøjet Streg  Billede af værktøjet Streger .
 2. Klik på boksen Farve, og klik på den farve, du vil bruge.

 3. Tegn figuren ved at trække markøren hen over tegneområdet.

Tegne en ujævn streg

Tegninger behøver ikke kun at have lige streger. Du kan f.eks. bruge værktøjet Kurve til at oprette glatte kurver. Blyanten og penslen kan bruges til at fremstille alle mulige frihåndsfigurer.

 1. Klik i værktøjskassen på værktøjet Blyant  Billede af værktøjet Blyant .
 2. Klik på boksen Farve, og klik på den farve, du vil bruge.

 3. Tegn figuren ved at trække markøren hen over tegneområdet.

Tip!

 • Hvis du vil tegne en bredere streg, skal du i stedet bruge værktøjet Pensel. Penslen kan indstilles til forskellige tykkelser.

Tegne en figur

Du kan bruge nogle værktøjer som f.eks. Rektangel og Ellipse til at indsætte figurer på tegningen. Teknikken er den samme, uanset hvilken figur du skal tegne. Du kan f.eks. bruge værktøjet Polygon til at tegne en polygon, som er en mangesidet figur.

 1. Klik i værktøjskassen på værktøjet Polygon  Billede af værktøjet Polygoner.
 2. Klik på en fyldtype i boksen Indstillinger:

  Billede af fyldtyperne
  Fyldtyper
  • Kontur. Figuren bliver en kontur med gennemsigtigt indre.

  • Kontur med fyld. Figuren udfyldes med den aktuelle baggrundsfarve. Hvis du vil vælge en baggrundsfarve, skal du højreklikke på en farve i boksen Farve.

  • Dækkende. Figuren udfyldes med den aktuelle baggrundsfarve uden kontur.

 3. Hvis du vil tilføje en polygon, skal du trække markøren hen over tegneområdet og derefter klikke for at afslutte den første side.

 4. Træk markøren for at oprette den næste side, og klik derefter for at afslutte siden. Gentag denne fremgangsmåde for alle de sider, du vil tilføje.

 5. Opret den sidste side for at færdiggøre polygonen ved at dobbeltklikke.

Slette udsnit af billedet

Hvis du begår en fejl eller ganske enkelt vil ændre et udsnit af billedet, skal du bruge viskelæderet. Som standard bliver alle de udsnit, du visker ud, hvide, men du kan ændre viskelæderets farve. Hvis du f.eks. indstiller viskelæderets farve til gul, bliver alt, du visker ud, gult.

 1. Klik i værktøjskassen på værktøjet Viskelæder   Billede af værktøjet Viskelæder .
 2. Højreklik på den farve, du vil viske ud med, i boksen Farve. Hvis du vil viske ud med hvid farve, behøver du ikke vælge en farve.

 3. Træk markøren hen over det område, du vil viske ud.

Ændre effekten af tegneværktøjerne

Du skal bruge boksen Indstillinger under værktøjskassen til at ændre værktøjernes funktionsmåde. Du kan indstille tykkelsen af penslen på skærmen og angive, om de figurer, du tegner, skal være konturer eller dækkende.

Ændre penslens penselstrøg

 1. Klik i værktøjskassen på værktøjet Pensel  Billede af værktøjet Pensel.
 2. Klik på den penseltype, du vil bruge, i boksen Indstillinger.

  Billede af penselindstillinger
  Billede af penselindstillinger
 3. Mal ved at trække markøren hen over tegneområdet.

Gemme et billede

Du skal gemme billedet med jævne mellemrum for at sikre dig, at du ikke mister arbejde ved et uheld. Klik på Gem i menuen Filer for at gemme billedet. Det gemmer alle de ændringer, du har foretaget af billedet, siden du senest gemte det.

Første gang du gemmer et nyt billede, skal du dog give billedet et filnavn. Sådan gør du:

 1. Klik på Gem i menuen Filer.

 2. Vælg den ønskede filtype i feltet Filtype.

 3. Skriv et navn i feltet Filnavn.

 4. Klik på Gem.