Uanset om du skal skrive et brev eller indtaste numeriske data, skal du primært bruge tastaturet til at indtaste oplysninger på computeren. Du kan dog også bruge tastaturet til at styre computeren. Hvis du kender bare nogle få tastaturbaserede kommandoer (instruktioner til computeren), kan du arbejde mere effektivt. Denne artikel dækker grundlæggende brug af tastaturet og nogle tastaturkommandoer.

Sådan er tasterne arrangeret

Tasterne på tastaturet kan inddeles i flere grupper efter funktion:

 • Skrivetaster (alfanumeriske). Disse taster omfatter de samme bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler som på en almindelig skrivemaskine.

 • Kontroltaster. Disse taster bruges enkeltvist eller sammen med andre taster til at udføre bestemte handlinger. De oftest benyttede kontroltaster er CTRL, ALT, Windows logo-tasten Billede af Windows-tasten og ESC.
 • Funktionstaster. Funktionstasterne bruges til at udføre bestemte opgaver. Der står F1, F2, F3 osv. op til F12 på disse taster. Funktionaliteten af tasterne varierer fra program til program.

 • Navigationstaster. Disse taster bruges til at flytte rundt i dokumenter eller på websider og til at redigere tekst. De omfatter piletasterne, HOME, END, PGUP, PGDN, DELETE og INSERT.

 • Numerisk tastatur. Det numeriske tastatur er praktisk til hurtig indtastning af tal. Tasterne er samlet i en gruppe, der ligner en almindelig lommeregner eller regnemaskine.

På følgende illustration vises disse tasters placering på et typisk tastatur. Dit tastatur kan have et andet layout.

Billede af tastatur, der viser tastetyper
Sådan er tasterne placeret på et tastatur

Skrive tekst

Når du skal indtaste noget i et program, en e‑mail-meddelelse eller en tekstboks, kan du se en blinkende lodret linje (Billede af markøren ). Det er markøren, der også kaldes indsætningspunktet. Markøren angiver, hvor den tekst, du skriver, bliver indsat. Du kan flytte markøren ved at klikke det ønskede sted med musen eller ved at bruge navigationstasterne (se afsnittet "Brug af navigationstaster" i denne artikel).

Foruden bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler omfatter tasterne også SKIFT, CAPS LOCK, tabulatortasten TAB, ENTER, MELLEMRUM og TILBAGE.

Tastens navn
Anvendelse

SKIFT

Tryk på SKIFT sammen med et bogstav for at skrive et stort bogstav. Tryk på SKIFT sammen med en anden tast for at skrive det symbol, der er vist øverst på tasten.

CAPS LOCK

Tryk én gang på CAPS LOCK for at skrive ene store bogstaver. Tryk på CAPS LOCK igen for at slå denne funktion fra. Tastaturet kan have en lampe, der lyser, når CAPS LOCK er slået til.

TAB

Tryk på TAB for at flytte markøren flere mellemrum frem. Du kan også trykke på TAB for at gå til næste tekstboks i en formular.

ENTER

Tryk på ENTER for at flytte markøren til begyndelsen af næste linje. I en dialogboks kan du trykke på ENTER for at vælge den fremhævede knap.

MELLEMRUM

Tryk på MELLEMRUM for at flytte markøren ét mellemrum frem.

TILBAGE

Tryk på TILBAGE for at slette tegnet foran markøren eller slette den markerede tekst.

Brug af tastaturgenveje

Du kan bruge tastaturgenveje til at udføre handlinger ved hjælp af tastaturet. De kaldes genveje, fordi de gør det muligt at arbejde hurtigere. Næsten alle de handlinger og kommandoer, du kan udføre med musen, kan faktisk foretages hurtigere med en eller flere taster på tastaturet.

I emnerne i Hjælp angiver et plustegn (+) mellem to eller flere taster, at tasterne skal holdes nede samtidig. CTRL+A betyder f.eks., at du skal holde CTRL nede, mens du trykker på A. CTRL+SKIFT+A betyder, at du skal holde CTRL og SKIFT nede, mens du trykker på A.

Finde programgenveje

I de fleste programmer kan du udføre handlinger med tastaturet. Du kan se, hvilke kommandoer der har tastaturgenveje, ved at åbne en menu. Hvis der er genveje, er de vist ud for menupunkterne.

Billede af Microsoft Paint-menuen, der viser tastaturgenveje ud for menukommandoer
Tastaturgenveje vises ud for menupunkter

Vælge menuer, kommandoer og indstillinger

Du kan åbne menuer og vælge kommandoer og andre indstillinger ved hjælp af tastaturet. Når du trykker på ALT i et program med menuer, bliver ét bogstav i hvert menunavn understreget. Tryk på det understregede bogstav for at åbne den pågældende menu. Tryk på det understregede bogstav i et menupunkt for at vælge kommandoen.

Billede af Microsoft WordPad-menuen, der viser understregede bogstaver i menukommandoer
Tryk på ALT+F for at åbne menuen Filer, og tryk derefter på U for at vælge kommandoen Udskriv

Denne fremgangsmåde virker også i dialogbokse. Hver gang du kan se et understreget bogstav i en indstilling i en dialogboks, kan du trykke på ALT sammen med dette bogstav for at vælge indstillingen.

Nyttige genveje

I følgende tabel vises en liste over nogle af de mest nyttige tastaturgenveje. Der findes en mere detaljeret liste under Tastaturgenveje.

Tryk på
Hvis du vil
Windows Windows-tasten Billede af Windows-tasten

Åbne menuen Start.

ALT+TAB

Skift mellem åbne programmer eller vinduer

ALT+F4

Lukke det aktive element eller afslutte det aktive program.

CTRL+S

Gemme den aktuelle fil eller det åbne dokument (virker i de fleste programmer).

CTRL+C

Kopiere det markerede element.

CTRL+X

Klippe det markerede element.

CTRL+V

Indsætte det markerede element.

CTRL+Z

Fortryde en handling.

CTRL+A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue.

F1

Åbne Hjælp i et program eller Windows.

Windows logo-tasten Billede af Windows-tasten +F1

Åbne Windows Hjælp og support.

ESC

Annullere den aktuelle opgave.

Programtasten Billede af -tasten

Åbne en menu med kommandoer, der vedrører en markering i et program. Er det samme som at højreklikke på markeringen.

Brug af navigationstaster

Du kan bruge navigationstasterne til at flytte markøren, flytte rundt i dokumenter og på websider samt redigere tekst. I følgende tabel vises nogle af disse tasters almindelige funktioner.

Tryk på
Hvis du vil

VENSTRE PIL, HØJRE PIL, PIL OP eller PIL NED

Flytte markøren eller markeringen ét mellemrum eller én linje i pilens retning eller rulle gennem en webside i pilens retning.

HOME

Flytte markøren til begyndelsen af en linje eller gå til toppen af en webside.

END

Flytte markøren til slutningen af en linje eller gå til bunden af en webside.

CTRL+HOME

Gå til starten af et dokument.

CTRL+END

Gå til slutningen af et dokument.

PGUP

Flytte markøren eller siden ét skærmbillede op.

PGDN

Flytte markøren eller siden ét skærmbillede ned.

DELETE

Slet et tegn efter markøren eller den markerede tekst; i Windows sletter du det valgte element og flytter det til papirkurven

INSERT

Slå indsætningstilstand til og fra. Når indsætningstilstand er slået til, indsættes den tekst, du skriver, ved markøren. Når indsætningstilstand er slået fra, erstatter den tekst, du skriver, eksisterende tekst.

Brug af det numeriske tastatur

På det numeriske tastatur findes tallene 0 til 9, de matematiske operatorer + (addition), - (subtraktion), * (multiplikation) og / (division) og decimaltegnet ligesom på en lommeregner eller regnemaskine. Disse tegn findes også et andet sted på tastaturet, men på det numeriske tastatur kan du hurtigt indtaste numeriske data eller matematiske beregninger med én hånd.

Billede af det nummeriske tastatur
Numerisk tastatur

Hvis du vil bruge det numeriske tastatur til at indtaste tal, skal du trykke på NUM LOCK. På de fleste tastaturer findes en lampe, der angiver, om NUM LOCK er slået til eller fra. Når NUM LOCK er slået fra, fungerer det numeriske tastatur ligesom navigationstasterne (disse funktioner er trykt på tasterne ud for tallene eller symbolerne).

Du kan bruge det numeriske tastatur til at foretage simple beregninger med Lommeregner.

Bruge det numeriske tastatur i Lommeregner

 1. Åbn Lommeregner ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Lommeregner.

 2. Kontroller tastaturlampen for at se, om NUM LOCK er slået til. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på NUM LOCK.

 3. Brug det numeriske tastatur til at indtaste det første tal i beregningen.

 4. Indtast + for at lægge til, - for at trække fra, * for at gange eller / for at dividere.

 5. Indtast det næste tal i beregningen.

 6. Tryk på ENTER for at foretage beregningen.

Tre særlige taster

Vi har hidtil omtalt næsten alle de taster, du sikkert vil komme til at bruge. Men du er sikkert nysgerrig efter at vide, hvad de tre mest usædvanlige taster på tastaturet kan bruges til. PRINT SCREEN, SCROLL LOCK og PAUSE/BREAK.

PRINT SCREEN (eller PRT SCN)

For længe siden udførte denne tast den faktiske ordlyd — den sendte det aktuelle skærmbillede med tekst til printeren. Hvis du trykker på PRINT SCREEN, vil der nu blive taget et billede at hele skærmens indhold (et såkaldt "screen shot"), som kopieres til Udklipsholder i computerens hukommelse. Fra Udklipsholder kan du indsætte skærmbilledet (CTRL+V) i Microsoft Paint eller et andet program og evt. udskrive det fra programmet.

SYS RQ, som deler tast med PRINT SCREEN på visse tastaturer, er mere usædvanlig. Historisk set blev SYS RQ designet som en "systemanmodning", men denne kommando er ikke aktiveret i Windows.

Tip!

 • Du kan trykke på ALT+PRINT SCREEN for kun at tage et billede af det aktive vindue i stedet for hele skærmbilledet.

SCROLL LOCK (eller SCR LK)

I de fleste programmer sker der ingenting, hvis du trykker på SCROLL LOCK. Hvis SCROLL LOCK holdes nede i nogle programmer, ændres funktionen af piletasterne og PAGE UP og PAGE DOWN; når du trykker på disse knapper, ruller dokumentet, uden at markeringen eller markørens position ændres. Tastaturet kan have en lampe, der lyser, når SCROLL LOCK er slået til.

PAUSE/BREAK

Denne tast bruges sjældent. I nogle ældre programmer kan du trykke på denne tast for at afbryde programmet midlertidigt og trykke på den samtidigt med CTRL for at stoppe programmet helt.

Andre taster

På nogle moderne tastaturer findes "hurtigtaster" eller knapper, der giver direkte adgang til programmer, filer eller kommandoer. Nogle tastaturmodeller kan også have lydstyrkeregulering, rullehjul, zoomhjul og andre elementer. Yderligere oplysninger om disse funktioner finder du i dokumentationen til tastaturet eller computeren eller ved at besøge producentens websted.

Tip om forsvarlig betjening af tastaturet

Du skal arbejde korrekt med tastaturet for at undgå ømhed eller skader i håndled, hænder og arme, især hvis du bruger computeren lang tid ad gangen. Her er nogle tip om, hvordan du kan undgå at få problemer:

 • Anbring tastaturet i albuehøjde. Overarmene skal hvile afslappet langs siden af kroppen.

 • Sid midt foran tastaturet. Hvis det har et numerisk tastatur, kan du bruge mellemrumstasten som centreringspunkt.

 • Anbring hænder og håndled over tastaturet, så du kan bruge hele armen til at nå alle taster og dermed undgå at skulle strække fingrene.

 • Undgå at hvile håndflader eller håndled på nogen overflade, mens du skriver. Hvis tastaturet har håndledsstøtte, skal du kun bruge den, når du ikke skriver.

 • Tryk let på tasterne, og hold håndledene strakt ud.

 • Når du ikke skriver, skal arme og hænder slappe af.

 • Hold pause fra computeren hvert 15. til 20. minut.