Hvor du kan oplysninger om din e‑mail-konto

Din e‑mail-tjenesteudbyder bør give dig de oplysninger, som du skal bruge, for at logge på din e‑mail-konto. Hvis du ikke har disse oplysninger, skal du kontakte din e‑mail-udbyder. Din e‑mail-udbyder er normalt din internetudbyder, men det kan også være din arbejdsgiver, skole eller en uafhængig udbyder af POP3 eller IMAP e‑mail-konti.

Du skal angive følgende oplysninger for at konfigurere din e‑mail-konto:

  • Vist navn. Det viste navn er det navn, som du vil have vist øverst i dine e‑mail-meddelelser. Du får ikke navnet af din e‑mail-udbyder, og det kan være et hvilket som helst navn, som du vælger, f.eks. John Smith. Du kan vælge at lade denne post stå tom.

  • E‑mail-adresse. E-mail-adressen er den e‑mail-adresse, som du har valgt eller blev tildelt, da du tilmeldte dig din e‑mail-konto som f.eks. someone@example.com.

  • E‑mail-servernavne. Post lagres på din e‑mail-udbyders server, indtil du henter den. Du skal vide, om din e‑mail-udbyder lagrer posten på en POP3- eller IMAP-server. Yderligere oplysninger om e‑mail-servertyper finder du under POP3, SMTP og andre e‑mail-servertyper.

    Du skal bruge navnene på både din indadgående e‑mail-server, f.eks. pop.example.com, og udadgående e‑mail-server, f.eks. smtp.example.com. Det er også nyttigt at vide, om serveren kræver et brugernavn og en adgangskode, når der sendes post, lige som når der modtages post. Hvis dette er tilfældet, skal du markere afkrydsningsfeltet Serveren til udgående post kræver godkendelse, når du konfigurerer din konto.

  • E‑mail-brugernavn. E-mail-brugernavnet er det navn, som du bruger til at logge på e‑mail-serveren. Mange e‑mail-tjenester bruger her hele din e‑mail-adresse, f.eks. someone@example.com, men nogle e‑mail-tjenester bruger kun den del, der står før snabel-a (@), mens andre tildeler dig et andet id, som du skal bruge, når du logger på.

  • Adgangskode Adgangskoden er den adgangskode, som du valgte eller blev tildelt, da du oprettede din e‑mail-konto.