Juster gentagelseshastigheden for tegn

Hvis du vil justere den hastighed, som tegn gentages med på tastaturet, kan du ændre både ventetiden før gentagelse (den tid, der går, før et tegn gentages, når du holder en tast nede) og gentagelseshastigheden (den hastighed, et tegn gentages med, når du holder en tast nede).

Vis alle

Sådan justerer du gentagelseshastigheden for tegn ved hjælp af musen

  1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du klikke på Skift til Klassisk visning i venstre rude i Kontrolpanel.

  3. Klik på Tastatur for at åbne dialogboksen Egenskaber for Tastatur. Gå til feltet Tegngentagelse under fanen Hastighed. Rediger værdierne for Ventetid før gentagelse og Gentagelseshastighed ved at flytte skyderen mod højre eller venstre.

  4. Klik på OK, og klik derefter på Luk for at lukke Kontrolpanel.

Sådan justerer du gentagelseshastigheden for tegn ved hjælp af tastaturet

  1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Tastatur, og tryk derefter på Enter.

  3. I dialogboksen Egenskaber for Tastatur finder du feltet Tegngentagelse under fanen Hastighed. Flyt skyderen for Ventetid før gentagelse ved at trykke på V. Vælg en hastighed ved at flytte skyderen ved hjælp af højre pil og venstre pil. Flyt skyderen for Gentagelseshastighed ved at trykke på G. Vælg en hastighed ved at flytte skyderen ved hjælp af højre pil og venstre pil. Tryk derefter på Enter.

  4. Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.