Rediger indstillingerne for musen

Musen har primære og sekundære knapper. Du bruger den primære museknap – sædvanligvis den venstre knap – til at markere og klikke på elementer, placere markøren i et dokument og trække elementer. Du bruger den sekundære museknap – sædvanligvis den højre knap – til at få vist en menu med opgaver eller indstillinger, som varierer, afhængigt af hvor du klikker. Hvis du er venstrehåndet, kan du bytte om på knapperne og bruge den højre museknap som den primære knap. Her kan du se hvordan:

Vis alle

Sådan redigerer du indstillingerne ved hjælp af musen

  1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du klikke på Skift til Klassisk visning i venstre rude i Kontrolpanel.

  3. Klik på Mus for at åbne dialogboksen Egenskaber for Mus. Klik på fanen Knapper for at få vist feltet Knapkonfiguration. Markér afkrydsningsfeltet Skift mellem primær og sekundær knap. Klik på OK.

  4. Klik på OK, og klik derefter på Luk i Kontrolpanel.

Sådan redigerer du indstillingerne ved hjælp af tastaturet

  1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Mus, og tryk derefter på Enter.

  3. I dialogboksen Egenskaber for Mus finder du feltet Knapper under fanen Knapkonfiguration. Markér afkrydsningsfeltet Skift mellem primær og sekundær knap ved at trykke på S. Tryk derefter på Enter.

  4. Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.