Vælg en anden skærmopløsning

Du kan gøre det nemmere at læse dokumenter ved at tilpasse skærmopløsningen (hvis din skærm understøtter mere end én skærmopløsning). Hvis du vælger en lavere skærmopløsning, vil elementerne på skærmen se større ud. Du kan også angive et højere pixelantal for gøre elementerne på skærmen mindre, så der kan vises flere oplysninger på skærmen på en gang.

Vis alle

Sådan ændres skærmopløsningen ved hjælp af musen

  1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du klikke på Skift til Klassisk visning i venstre rude i Kontrolpanel.

  3. Klik på Skærm for at åbne dialogboksen Egenskaber for Skærm. Klik på fanen Indstillinger i gruppen Skærmopløsning. Vælg en værdi for skærmopløsningen ved at flytte skyderen mod højre eller venstre. Klik på OK.

  4. Klik på knappen Luk.

Sådan ændres skærmopløsningen ved hjælp af tastaturet

  1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Skærm, og tryk derefter på Enter.

  3. Tryk på Ctrl+Tab for at flytte til fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for Skærm. Tryk på Alt+S for at gå til feltet Skærmopløsning. Vælg en værdi for skærmopløsningen ved at trykke på Højre pil eller Venstre pil og derefter trykke på Enter.

  4. Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.