Installere et trådløst netværkskort

De fleste computere har et indbygget trådløst netværkskort. Hvis computeren ikke har et trådløst netværkskort, kan du installere et. Hvilken typen netværkskort du kan installere, afhænger af computeren og din erfaring.

Sådan afgør du, om du har et trådløst netværkskort

Inden du bruger computeren, skal du kontrollere, om den allerede har et trådløst netværkskort.

Sådan afgør du, om du allerede har et trådløst netværkskort

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Netværks- og internetforbindelser.

 3. Klik på Netværksforbindelser under eller vælg et Kontrolpanel-ikon.

 4. Microsoft Windows XP viser dine netværkskort. Trådløse netværkskort er mærket Trådløs netværksforbindelse. Hvis der er et rødt X på et kort, er kortet frakoblet. Hvis vinduet Netværksforbindelser er tomt, har computeren endnu ikke et traditionelt eller trådløst netværkskort.

Hvis du allerede har et trådløst netværkskort, kan du konfigurere det trådløse netværk.

Tip!

 • Hvis din bærbare computer har et indbygget trådløst netværkskort, som ikke ser ud til at være aktiveret eller fungere, skal du se efter en kontakt til det trådløse netværkskort på bagsiden, forsiden og siderne af computeren. Mange bærbare computere har en kontakt, hvor du kan slå netværkskortet fra for at spare på batteriet.

Sådan installeres et trådløst USB-netværkskort

Det er klart lettest at installere et netværkskort ved at tilføje et trådløst USB-netværkskort.

Sådan installerer du et trådløst USB-netværkskort

 1. Inden du køber et trådløst USB-netværkskort, skal du finde en ledig USB-port på computeren.

  Bemærk!

  • Hvis du er nødt til at flytte computeren for at kunne nå USB-portene, skal du lukke Windows ned for at undgå at beskadige computeren. Hvis du let kan nå en USB-port, behøver du ikke at lukke computeren ned.

  Hvis du ikke har en ledig USB-port, kan du tilslutte en USB-hub for at tilføje flere porte eller installere et internt netværkskort i stedet for.

 2. Køb et trådløst USB-netværkskort.

 3. Hvis du måtte lukke computeren ned for at nå en USB-port, kan du nu tænde computeren igen. Sæt den cd, du fik sammen med netværkskortet, i computeren, og installer den nødvendige software ved hjælp af producentens vejledning. Hvis du ikke fik en cd sammen med netværkskortet, skal du gå videre til næste trin.

 4. Tilslut USB-netværkskortet til den ledige USB-port på computeren.

 5. Der går et øjeblik, inden Windows automatisk har registreret og installeret den nye hardware, og der vises en meddelelse, når installationen er fuldført.

 6. Hvis du installerer et trådløst netværkskort med en separat antenne, skal du placere antennen et sted, hvor du kan få et klart trådløst signal. Du får typisk et stærkere signal (og en hurtigere netværksforbindelse), hvis du anbringer antennen på afstand af vægge og på et sted, hvor den ikke blokeres af skærmen eller computeren.

Nu kan du oprette det trådløse netværk.

Sådan installeres et trådløst CardBus- eller CF-netværkskort

Mange bærbare computere har enten et CardBus- eller CF-kortudvidelsesstik (de er stort set identiske, men CF-kortudvidelsesstikket er lidt nyere og mindre). CardBus- og CF-kort er mere praktiske og lettere at rejse med end USB-netværkskort til bærbare computere, fordi kortet let kan sættes i et udvidelsesstik på siden af computeren.

Sådan installerer du et trådløst CardBus- eller CF-netværkskort

 1. Køb et trådløst CardBus- eller CF-netværkskort.

 2. Sæt den cd, du fik sammen med netværkskortet, i computeren, og installer den nødvendige software ved hjælp af producentens vejledning. Hvis du ikke fik en cd sammen med netværkskortet, skal du gå videre til næste trin.

 3. Indsæt netværkskortet i et udvidelsesstik på computeren.

 4. Der går et øjeblik, inden Windows automatisk har registreret og installeret den nye hardware, og der vises en meddelelse, når installationen er fuldført.

Nu kan du oprette det trådløse netværk.

Sådan installeres et trådløst internt netværkskort

Det er vanskeligere at installere interne netværkskort end USB-netværkskort, fordi de skal placeres inden i computeren. Desuden kan de kun installeres i almindelige stationære computere, hvor der er ledig plads (i et såkaldt udvidelsesstik). Hvis du ikke føler dig tryg ved at åbne computerens kabinet for at installere hardwaren, kan du bede en tekniker om at gøre det.

Sådan installerer du et trådløst internt netværkskort

 1. Hvis computeren har et ledigt udvidelsesstik, skal du købe et trådløst internt netværkskort.

 2. Sæt den cd, du fik sammen med netværkskortet, i computeren, og installer den nødvendige software ved hjælp af producentens vejledning. Hvis du ikke fik en cd sammen med netværkskortet, skal du gå videre til næste trin.

 3. Klik på Luk computeren i menuen Start, og klik derefter på Luk.

 4. Når computeren er slukket, skal du notere, hvor hvert af kablerne er tilsluttet på bagsiden af computeren. Det er praktisk at klistre en lille seddel på hvert kabel med et tal eller et bogstav og sætte en tilsvarende seddel på det sted på computeren, hvor kablet er tilsluttet. Fjern derefter alle kabler fra computeren.

 5. Placer computeren på et plant underlag, f.eks. på et bord. Åbn computeren ved at følge producentens vejledning. Du skal evt. fjerne nogle skruer bag på computeren – det afhænger af, hvordan kabinettet er konstrueret. De fleste producenter laver computere, så brugere kan åbne dem (i modsætning til f.eks. et ur eller et tv).

 6. Udvidelsesstikkene er placeret bag på computeren, typisk i kabinettets nederste sektion. Find et ledigt udvidelsesstik, som dit kort passer til. Du skal evt. fjerne et lille metalpanel, som dækker åbningen til udvidelsesstikket. Pas godt på skruen.

 7. Fjern antennen fra netværkskortet.

 8. Rør ved et sted på computerkabinettet, som ikke er lakeret, for at aflede statisk elektricitet. Sæt derefter netværkskortet forsigtigt i det åbne udvidelsesstik. Rok forsigtigt kortet frem og tilbage, indtil det sidder fast i udvidelsesstikket.

 9. Skru skruen, som du fjernede i trin 6, i. Den holder kortet på plads.

 10. Tilslut antennen til netværkskortet.

 11. Luk computerkabinettet.

 12. Tilslut igen alle kabler til computeren, start computeren, og log på Windows. Der går et øjeblik, inden Windows automatisk har registreret og installeret den nye hardware, og der vises en meddelelse, når installationen er fuldført.

Nu kan du oprette det trådløse netværk.