Åbn og tilpas Skærmtastatur

Når du bruger funktionen Skærmtastatur, vises der et virtuelt tastatur på computerskærmen, så brugeren kan skrive data ved hjælp af et pegeredskab eller et joystick. Du kan tilpasse skærmtastaturet ved at ændre skrifttypen, tilføje en kliklyd eller ændre indtastningstilstanden.

Vis alle

Sådan åbner du skærmtastaturet ved hjælp af musen

 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på Hjælp til handicappede, og klik derefter på Skærmtastatur for at åbne skærmtastaturet.

 2. Du vender tilbage til dokumentet ved at placere markøren på det sted, hvor du vil starte.

 3. Du lukker skærmtastaturet ved at klikke på Luk.

Sådan åbner du skærmtastaturet ved hjælp af tastaturet

 1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Flyt til Alle programmer ved at trykke på P. Flyt til Tilbehør ved at trykke på pil ned og derefter på Enter. Tryk på Enter igen for at flytte til Hjælp til handicappede. Flyt til Skærmtastatur ved at trykke på pil ned og derefter på Enter.

 2. Du vender tilbage til dokumentet ved at trykke på Alt+Tab for at vælge det.

 3. Tryk på Alt+F, A.

Sådan tilpasser du skærmtastaturet ved hjælp af musen

 1. Åbn skærmtastaturet, og rediger en hvilken som helst af følgende indstillinger:

  • Sådan ændrer du skrifttypen: Klik på menuen Indstillinger, og klik derefter på Skrifttype. I dialogboksen Skrifttype skal du klikke på en skrifttype, typografi og størrelse fra menuen. Klik på OK. når du er færdig.

  • Sådan tilføjer du en kliklyd: Klik på menuen Indstillinger, og klik derefter på Anvend klik-lyd.

  • Sådan ændrer du indtastningstilstanden: Klik på menuen Indstillinger, klik derefter på Indtastningstilstand, og vælg en af følgende indtastningstilstande:

   • I kliktilstand skriver du data med musen ved at pege på og klikke på tegnene på tastaturet. Vælg Klik for at vælge for at vælge denne indstilling.

   • I pegetilstand bruger du en mus eller et joystick til at pege på en tast i et bestemt stykke tid. Derefter skrives det valgte tegn automatisk. Vælg Peg for at vælge for at vælge denne indstilling, og vælg en tidsperiode i rullemenuen Der skal peges i mindst. Klik på OK.

   • I scannetilstand scannes tastaturet hele tiden i Skærmtastatur, og de områder, hvor du kan skrive tegn ved at trykke på en hurtigtast eller ved at bruge en knapbaseret enhed, fremhæves. Vælg Vælg med joystick eller tastaturtast for at vælge denne indstilling, og vælg en tidsperiode i menuen Scanningsinterval. Klik på Avanceret for at åbne dialogboksen Scannerindstillinger. Markér afkrydsningsfeltet Seriel-, parallel- eller spilport eller afkrydsningsfeltet Tastaturnøgle.

 2. Du vender tilbage til dokumentet ved at placere markøren på det sted, hvor du vil starte.

 3. Du lukker skærmtastaturet ved at klikke på Luk.

Sådan tilpasser du skærmtastaturet ved hjælp af tastaturet

 1. Åbn skærmtastaturet, og rediger en hvilken som helst af følgende indstillinger:

  • Sådan ændrer du skrifttypen: Åbn menuen Indstillinger ved at trykke på Alt+I. Vælg Skrifttype ved at trykke på S. Vælg i dialogboksen Skrifttype en skrifttype ved hjælp af pil op, en typografi ved hjælp af pil ned og en størrelse ved hjælp af Tab fra menuen. Klik på Enter.

  • Sådan tilføjer du en kliklyd: Åbn menuen Indstillinger ved at trykke på Alt+I. Vælg Anvend klik-lyd ved at trykke på V.

  • Sådan ændrer du indtastningstilstanden: Åbn menuen Indstillinger ved at trykke på Alt+I. Vælg Indtastningstilstand ved at trykke på I. Vælg en af følgende indtastningstilstande:

   • I kliktilstand skriver du data med musen ved at pege på og klikke på tegnene på tastaturet. Hvis du vil vælge denne indstilling, skal du vælge Klik for at vælge ved at trykke på Alt+K. Tryk på Enter.

   • I pegetilstand bruger du en mus eller et joystick til at pege på en tast i et bestemt stykke tid. Derefter skrives det valgte tegn automatisk. Hvis du vil vælge denne indstilling, skal du vælge Peg for at vælge ved at trykke på P. Tryk på Tab for at åbne menuen Der skal peges i mindst. Brug pil op og pil ned til at vælge en tid. Tryk på Enter.

   • I scannetilstand scannes tastaturet hele tiden i Skærmtastatur, og de områder, hvor du kan skrive tegn ved at trykke på en hurtigtast eller ved at bruge en knapbaseret enhed, fremhæves. Hvis du vil vælge denne indstilling, skal ud vælge Vælg med joystick eller tastaturtast ved at trykke på Æ. Du angiver en tid ved at trykke på tabulatortasten for at åbne menuen Scanningsinterval og derefter på pil op og pil ned for at vælg en tid. Tryk på Alt+V for at åbne de avancerede indstillinger. I dialogboksen Scannerindstillinger skal du trykke på S for at markere afkrydsningsfeltet Seriel-, parallel- eller spilport eller på T for at markere afkrydsningsfeltet Tastaturnøgle. Tryk to gange på Enter.

 2. Du vender tilbage til dokumentet ved at trykke på Alt+Tab for at vælge det.

 3. Tryk på Alt+F, A.