Sådan løser du problemet, når computeren ikke kan starte

Det er frustrerende, når computeren ikke kan starte, men det er ofte let at løse problemet. Hvordan du finder frem til og afhjælper problemet afhænger af symptomerne. Klik på den beskrivelse, der passer bedst til dit problem for at finde en mulig løsning:

Vis alle

Du kan logge på ved at klikke på dine brugerkonti, men du kan ikke åbne nogen programmer

Når du har klikket på din brugerkonto eller har skrevet din adgangskode, skal du straks trykke på Skift-tasten og holde den nede, indtil skrivebordet og proceslinjen er synlige. Når Skift-tasten holdes nede, kan programmer ikke indlæses automatisk, og problemet skyldes sandsynligvis et af disse programmer. Når du kan logge på, kan du vælge, hvilke programmer der skal køres automatisk, og fjerne det program, der er årsag til problemet.

Computeren viser Windows-logoet, men går ned, før du kan nå at logge på

Sommetider starter indlæsningen af Windows, men så holder systemet op med at svare under startprocessen. I de fleste tilfælde skyldes problemet ny hardware, et nyt program eller en beskadiget systemfil. Følg vejledningen nedenfor for at finde frem til og afhjælpe problemet. Forsøg at starte computeren efter hvert trin. Du skal kun gå videre til det næste trin, hvis Windows stadig ikke kan starte.

Sådan udfører du fejlfinding i forbindelse med startproblemer

 1. Genstart computeren. Straks efter at skærmen bliver sort første gang, skal du trykke på F8 gentagne gange. Windows-menuen Avancerede indstillinger åbnes. Hvis menuen ikke vises, skal du genstarte computeren og prøve igen. Brug piletasterne på tastaturet (musen fungerer ikke) til at vælge Sidst kendte fungerende konfiguration, og tryk derefter på Enter. Windows XP forsøger at starte.

 2. Hvis du har installeret ny hardware for nylig, skal du lukke computeren ned, slukke for den og frakoble hardwaren. Genstart derefter Windows XP, og udfør fejlfinding på hardwaren for at få den til at fungere korrekt.

 3. Genstart computeren, og tryk på F8 igen. Denne gang skal du vælge Fejlsikret tilstand og trykke på Enter. Windows XP forsøger at starte i Fejlsikret tilstand, hvor programmer og hardware ikke starter automatisk, og der vises nogle primitive grafikbilleder. Hvis Windows XP starter korrekt i Fejlsikret tilstand, kan du fjerne eventuelle programmer eller opdateringer, du har installeret for nylig. Genstart derefter computeren, som du plejer.

Meddelelsen "Non-system disk or disk error" (fejl på ikke-system-disk eller diskfejl) eller en lignende meddelelse vises

Meddelelsen "Non-system disk or disk error" betyder, at computeren ikke kunne finde Windows. Følg fremgangsmåden nedenfor, og forsøg at starte computeren efter hvert trin. Du skal kun gå videre til det næste trin, hvis Windows stadig ikke kan starte.

Sådan udfører du fejlfinding i forbindelse med diskfejl

 1. Computeren forsøger muligvis at indlæse Windows fra flytbare medier, og ikke fra harddisken i computeren. Fjern eventuelle disketter, cd'er, dvd'er, USB-flashdrev, digitale kameraer og hukommelseskort.

 2. En del af harddisken kan være beskadiget. Du kan muligvis løse problemet ved at udføre en reparationsinstallation af Windows XP.

 3. Der kan være en fejl på harddisken. Hvis harddisken er fejlbehæftet, skal den udskiftes. Når du har udskiftet harddisken, kan du gendanne dine filer fra en sikkerhedskopi.

Computeren stopper, straks efter at du har tændt den, eller der vises ikke noget på skærmen

Hvis computeren viser en fejlmeddelelse i løbet af få sekunder, efter at den er startet, er der sandsynligvis et problem med konfigurationen af en hardwareenhed. Hvis Windows-logoet vises, skal du udføre fejlfinding i forbindelse med startproblemer. Hvis meddelelsen "Non-system disk or disk error" vises, skal du udføre fejlfinding i forbindelse med diskfejl. Hvis startskærmen ikke vises, er der sikkert et hardwareproblem. Følg vejledningen nedenfor for at udføre fejlfinding i forbindelse med et hardwareproblem, som forhindrer computeren i at starte og indlæse Windows. Efter hvert trin skal du genstarte computeren og forsøge at indlæse Windows. Du skal kun gå videre til det næste trin, hvis Windows stadig ikke kan indlæses.

Sådan udfører du fejlfinding i forbindelse med hardwareproblemer

 1. Hvis computeren bipper, når du starter den, og der ikke vises noget på skærmen, skal du gøre følgende:

  • Tag skærmkablet ud af computeren, og sæt det derefter i igen.

  • Kontrollér, at skærmens netledning er tilsluttet, og at der er tændt for skærmen.

  • Tilslut evt. skærmen til en anden computer for at sikre dig, at skærmen fungerer korrekt.

  • Hvis skærmen fungerer korrekt, men computeren bipper, og der ikke vises noget på skærmen, er der sandsynligvis en fejl på skærmkortet. Hvis garantien gælder for computeren, skal du kontakte computerproducenten for at få hjælp. Hvis computeren ikke er omfattet af garanti, og du ikke har problemer med at fjerne computerkabinettet og udskifte intern hardware, skal du købe og installere et kompatibelt skærmkort. Ellers skal du kontakte et servicecenter for at få hjælp. Selvom det er besværligt og kan være dyrt at få udskiftet en komponent, vil dine dokumenter, billeder og e-mails være sikre og tilgængelige, når computeren er repareret.

 2. Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at der mangler et tastatur, eller at en tast sidder fast, skal du slukke computeren og tilslutte tastaturet igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du udskifte tastaturet.

 3. Sommetider kan computeren ikke starte, fordi den ikke er kompatibel med en hardwarekomponent. Hvis du for nylig har tilføjet en ny hardwarekomponent, skal du slukke computeren, fjerne komponenten og genstarte computeren.

 4. Fjern alle hardwarekomponenter undtagen tastatur, mus og skærm. Hvis computeren starter, som den skal, skal du lukke Windows ned, slukke computeren og tilføje én hardwarekomponent. Genstart derefter computeren. Hvis computeren ikke kan starte, skyldes problemet den hardwarekomponent, du senest har tilføjet. Fjern hardwaren, og kontakt hardwareleverandøren for at få hjælp. Du kan tilslutte andre hardwarekomponenter igen.

 5. Et stik sidder muligvis løst. Sluk computeren, fjern alle stik på ydersiden af computeren, og sæt derefter forsigtigt stikkene i igen. Se efter løse ledninger, bøjede stikben og stik, der ikke sidder ordentligt fast.

 6. Hvis du føler dig tryg ved at åbne computerens kabinet, skal du slukke computeren, fjerne netledningen og åbne kabinettet. Tag alle kabler ud, og tilslut dem igen. Tag alle kort inden i computeren ud, og sæt dem i igen, også computerens hukommelseschip. Sæt kabinettet på computeren, sæt stikkene i, og prøv at starte computeren igen.

 7. Hvis computeren stadig ikke kan starte, kan der være et problem med bundkortet, processoren, hukommelses- eller grafikkortet. Selvom det kan være frustrerende, når der er fejl på hardwaren, skulle dine dokumenter, billeder og e-mails være sikre og tilgængelige, når computeren igen fungerer korrekt.

Computeren kan ikke tændes

Hvis du ikke kan tænde computeren – du trykker på tænd/sluk-knappen, men der kommer ikke lys i computeren, og der høres ingen bip eller andre lyde – skal du:

 • Kontrollere, at computerens netledning er tilsluttet.

 • Tage stikket til computeren ud af stikkontakten på væggen og tilslutte en anden elektrisk enhed (f.eks. en lampe, en ventilator eller en radio) i den samme stikkontakt. Hvis enheden ikke virker, skyldes problemet stikkontakten og ikke computeren.

Du skal foretage en reparationsinstallation af Windows XP

Mange alvorlige startproblemer kan løses med en reparationsinstallation af Windows XP. Du skulle ikke miste nogen af dine vigtige dokumenter, men du kan miste indstillinger, og du vil skulle geninstallere mange opdateringer.

Når du vil udføre en reparationsinstallation af Windows XP, skal du have cd'en med Windows XP og produktnøglen klar.

Sådan udfører du en reparationsinstallation af Windows XP

 1. Sæt cd'en med Windows XP i computeren.

 2. Genstart computeren. Tryk på en tast for at starte cd-rom'en, hvis du bliver bedt om det.

 3. Når siden Velkommen til installationsprogrammet vises, skal du trykke på Enter på tastaturet.

 4. Læs licensaftalen på siden Windows XP Licensaftale. Tryk på Page Down for at rulle ned til slutningen af aftalen. Tryk derefter på F8.

 5. Tryk på R, når du bliver bedt om det, for at Windows XP kan forsøge at reparere Windows ved at geninstallere vigtige Windows-komponenter.

  Reparations- og geninstallationsprocessen kan vare over en time. Til sidst bliver du bedt om at besvare nogle spørgsmål, på samme måde som første gang du installerede Windows XP.