Slå Jævn rulning fra

Hvis du bruger skærmlæsere og programmer til talegenkendelse, kan du opnå bedre resultater, hvis du slår Jævn rulning fra. Hvis Jævn rulning er aktiveret, vil skærmlæsere i nogle tilfælde læse en del af det næste link og/eller irrelevante oplysninger sammen med det næste link. Hvis Jævn rulning er deaktiveret, vil skærmlæsere læse links korrekt, også hvis det næste link er placeret uden for skærmbilledet. Programmer til talegenkendelse kan også virke bedre. Her kan du se, hvordan du aktiverer og deaktiverer indstillingen.

Vis alle

Sådan aktiverer du Jævn rulning ved hjælp af musen

  1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du klikke på Skift til Klassisk visning i venstre rude i Kontrolpanel.

  3. Klik på Internetindstillinger for at åbne dialogboksen Internetindstillinger. Klik på fanen Avanceret, og rul ned til overskriften Indstillinger:Søgning. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug jævn rulning.

  4. Klik på OK, og klik derefter på Luk.

Sådan aktiverer du Jævn rulning ved hjælp af tastaturet

  1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Internetindstillinger, og tryk derefter på Enter.

  3. Tryk på Ctrl+Tab for flytte til fanen Avanceret i dialogboksen Internetindstillinger. Flyt til indstillingen Brug jævn rulning ved at trykke på Pil ned. Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Tryk på Enter for at gemme indstillingerne.

  4. Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.