Brug af kliklås

Ved hjælp af kliklås kan du fremhæve eller trække uden at holde museknappen nede. Her kan du se, hvordan du slår kliklås til:

Vis alle

Sådan slår du kliklås til ved hjælp af musen

  1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til den venstre rude i Kontrolpanel og klikke på Skift til Klassisk visning.

  3. Klik på Mus. Dialogboksen Egenskaber for Mus åbnes. Klik på fanen Knapper for at få vist feltet Kliklås. Markér afkrydsningsfeltet Slå Kliklås til.

  4. Klik på Indstillinger. Dialogboksen Indstillinger for Kliklås åbnes. Juster den tid, du skal holde en museknap eller trackballknap nede, ved at flytte skyderen. Klik på OK to gange.

  5. Klik på Luk for at lukke Kontrolpanel.

Sådan slår du kliklås til ved hjælp af tastaturet

  1. Tryk på Ctrl+Esc (eller på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start. Tryk derefter på K for at åbne Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal Klassisk visning være aktiveret, så alle ikoner i Kontrolpanel vises. Hvis det ikke er aktiveret, skal du gå til venstre rude i Kontrolpanel og åbne Skift til Klassisk visning ved at trykke på tabulatortasten og derefter på Enter. Tryk på piletasterne for at flytte til Mus, og tryk derefter på Enter.

  3. Dialogboksen Egenskaber for Mus åbnes. Under fanen Knapper får du vist feltet Kliklås. Markér afkrydsningsfeltet Slå Kliklås til ved at trykke på L.

  4. Vælg Indstillinger ved at trykke på I. Dialogboksen Indstillinger for Kliklås åbnes. Juster den tid, du skal holde en museknap eller trackballknap nede, ved at flytte skyderen med højre og venstre pil. Tryk på Enter. Flyt til OK ved at trykke på tabulatortasten, og tryk derefter på Enter.

  5. Luk Kontrolpanel ved at trykke på Alt+F, L.