Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Security Essentials

Senest opdateret april 2013

Hos Microsoft bestræber vi os på at beskytte personlige oplysninger, samtidig med at vi leverer produkter, der giver dig den ydelse, effektivitet og brugervenlighed, som du ønsker, når du arbejder med computeren. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder beskrivelser af mange af fremgangsmåderne for dataindsamling og -anvendelse i Microsoft Security Essentials ("produktet"). Den gælder ikke for andre online eller offline Microsoft-websteder, -produkter eller -tjenester.

Produktet er med til at beskytte din pc mod skadelig software (malware) som f.eks. virus, spyware og anden potentielt skadelig software.

Det indeholder tre måder til beskyttelse af din pc mod malware og anden potentielt uønsket software:

  • Beskyttelse i realtid. Produktet viser en advarsel, hvis malware, spyware eller anden potentielt uønsket software forsøger at installere sig selv eller køre på din pc. Du bliver også advaret, hvis programmer forsøger at ændre vigtige Windows-indstillinger.

  • Scanningsindstillinger. Du kan bruge produktet til at scanne for trusler, virus, spyware og anden potentielt uønsket software, der kan være installeret på din pc, planlægge regelmæssige scanninger og automatisk fjerne eventuel skadelig software, der registreres under en scanning.

  • Registrering. Hvis der registreres skadelig software på din computer, udføres der automatisk bestemte handlinger for at fjerne den skadelige software og beskytte din computer mod yderligere potentiel inficering. Når den skadelige software er blevet fjernet, vil produktet måske også nulstille nogle Windows-indstillinger, f.eks. din startside og søgemaskine.

Indsamling og brug af dine personlige oplysninger

Når vi har brug for oplysninger, som kan identificere dig personligt eller give os tilladelse til at kontakte dig, beder vi dig udtrykkeligt om dem. De personlige oplysninger, vi indsamler hos dig, bruger Microsoft og vores kontrollerede datterselskaber og associerede selskaber til at levere de tjenester eller udføre de transaktioner, som du har anmodet om eller godkendt, og kan også blive brugt til at anmode om yderligere oplysninger om feedback, du leverer om det produkt eller den tjeneste, du bruger, for at levere kritiske opdateringer eller beskeder vedrørende den foreløbige version af softwaren eller for at forbedre produktet eller tjenesten (for eksempel forespørgsler via fejl- og undersøgelsesformularer).

Med undtagelse af, hvad der er beskrevet i denne erklæring, vil de personlige oplysninger, som du stiller til rådighed, ikke blive overdraget til tredjepart uden dit samtykke. Vi indgår indimellem aftaler med andre firmaer om at udføre begrænsede tjenester på vores vegne, f.eks. i forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra kunder om vores produkter eller tjenester eller udarbejdelse af statistiske analyser af vores tjenester. Vi giver kun disse virksomheder adgang til de personlige oplysninger, som de skal bruge for at levere tjenesten, og de har ikke tilladelse til at bruge disse oplysninger til andre formål.

Microsoft vil muligvis få adgang til eller videregive oplysninger om dig, herunder indholdet af vores kommunikation med dig, for at: (a) overholde lovgivningen eller reagere på lovmæssige anmodninger eller retssager; (b) beskytte Microsoft eller vores kunders rettigheder eller ejendom, herunder gennemtvingelsen af vores aftaler eller politikker, som regulerer din brug af tjenesterne; eller (c) handle i god tro ud fra en overbevisning om, at en sådan adgang eller videregivelse er nødvendig for at beskytte den personlige sikkerhed for Microsofts medarbejdere, kunder eller offentligheden. Vi kan også videregive personlige oplysninger som del af en koncerntransaktion som f.eks. fusion eller salg af aktier.

Indsamling og brug af oplysninger om computeren

Denne software indeholder internetbaserede funktioner, der indsamler visse standardoplysninger fra din computer ("standardcomputeroplysninger") og sender dem til Microsoft. Standardcomputeroplysninger omfatter bestemte oplysninger om din computersoftware og -hardware som IP-adresse, operativsystem, webbrowsersoftware og -version. Det fremgår af oplysninger om håndtering af personlige oplysninger for hver enkelt produktfunktion, der er anført i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hvilke yderligere oplysninger, der indsamles, og hvordan de bruges.

Oplysninger, der indsamles af eller sendes til Microsoft, kan opbevares og behandles i USA eller andre lande, hvor Microsoft eller Microsofts associerede selskaber, datterselskaber eller tjenesteudbydere har faciliteter. Microsoft overholder Safe Harbor-rammerne, sådan som de er etableret af U.S. Department of Commerce, vedrørende indsamling, brug og opbevaring af data fra EU, det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz.

Anbefalede indstillinger

Hvis du vælger de anbefalede indstillinger under konfigurationen, aktiveres beskyttelse i realtid, og der foretages automatisk en ugentlig scanning hver søndag kl. 14:00.

Beskyttelse af oplysninger

Microsoft er forpligtet til at sikre beskyttelse af dine oplysninger. Vi anvender en række sikkerhedsteknologier og -procedurer til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, brug og afsløring.

Sådan får du flere oplysninger

Microsoft vil gerne modtage eventuelle kommentarer vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål om denne erklæring eller mener, at vi ikke har levet op til den, kan du kontakte os ved at bruge vores webformular. Hvis du har et teknisk eller generelt supportspørgsmål, bedes du besøge http://support.microsoft.com for at få mere at vide om tilbuddene i Microsoft Support.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Specifikke funktioner

Fanen Oversigt

Hvad denne funktion gør: Denne funktion indeholder en liste over al malware, eller hvad der formodes at være malware, som produktet har registreret på din pc, og de handlinger, som blev udført, da disse programmer blev registreret. De oplysninger, der vises under fanen Oversigt, gælder for elementer, der er registreret for alle brugere – og ikke for den enkelte bruger.

Indsamlede, behandlede eller overførte oplysninger: En liste over al malware, eller hvad der formodes at være malware, som produktet har registreret på din computer, og de handlinger, der blev udført på disse elementer, er gemt på din computer. Disse lister omfatter produktaktiviteten for alle lokale brugere på computeren. Listerne sendes til Microsoft som en del af MAPS.

Valgmuligheder og styring: Oversigtslister kan slettes af den lokale computeradministrator. Som standard vises alle elementer for alle brugere. Hvis kun den lokale computeradministrator skal kunne se alle elementer, skal du vælge fanen Avanceret under fanen Indstillinger og fjerne markeringen af indstillingen "Tillad, at alle brugere kan få vist alle resultaterne i oversigten".

Microsoft Update

Sådan fungerer denne funktion: Produktet aktiverer automatisk opdatering fra Windows Update og Microsoft Update for at holde din computer ajourført med opdateringer til Windows og anden Microsoft-software. Det betyder, at al software, der bruger Windows og Microsoft Update, bliver påvirket af denne ændring. Microsoft Update er afgørende for at give dig de seneste definitionsopdateringer af malwaretrusler for produktet.

Indhentede, behandlede eller sendte oplysninger: Du kan finde flere oplysninger om Windows Update og Microsoft Update i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for opdateringstjenesterne på http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Valg og styring: Windows Update og Microsoft Update er som standard slået til, så du får de seneste opdateringer af software og virussignatur. Hvis du vil slå opdateringer fra, kan du gøre det via Windows-indstillinger. Du kan få mere at vide i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for opdateringstjenesterne på http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automatisk scanning for malware

Hvad denne funktion gør: Produktet indeholder en automatisk scanningsfunktion, som scanner computeren og advarer dig, hvis der registreres malware. Du kan slå automatisk scanning til eller fra og ændre hyppigheden og typen af scanninger under fanen Indstillinger i produktet. Du kan også vælge, hvilke handlinger produktet automatisk skal udføre på software, som registreres under en planlagt scanning. Ved alvorlige trusler med høj risiko udføres der som standard automatisk bestemte handlinger for at fjerne den skadelige software og beskytte din computer mod yderligere potentiel inficering. Når den skadelige software er blevet fjernet, vil produktet måske også nulstille nogle Windows-indstillinger, f.eks. din startside og søgemaskine. Ved trusler med lav eller mellemhøj risiko bliver du bedt om at udføre en handling. Hvis du vil ændre de handlinger, der udføres som svar på disse trusler, skal du se afsnittet Valg og styring nedenfor.

Indsamlede, behandlede eller overførte oplysninger: En liste over al malware, eller hvad der formodes at være malware, som produktet har registreret på din computer, og de handlinger, der blev udført på disse elementer, er gemt på din computer. Disse lister omfatter produktaktiviteten for alle lokale brugere på computeren. Listerne sendes til Microsoft som en del af MAPS.

Valg og styring: Selvom det ikke anbefales, kan du slå automatisk scanning fra under fanen Indstillinger i produktet. Du kan også konfigurere de handlinger, der udføres på hvert trusselsniveau, i panelet "Indstillinger" i produktet.

Beskyttelse i realtid

Hvad denne funktion gør: Produktets funktion til beskyttelse i realtid advarer dig, når virus, spyware og anden potentielt uønsket software forsøger at installere sig selv eller køre på din pc. Ved alvorlige trusler med høj risiko udføres der som standard automatisk bestemte handlinger for at fjerne den skadelige software og beskytte din computer mod yderligere potentiel inficering. Når den skadelige software er blevet fjernet, vil produktet måske også nulstille nogle Windows-indstillinger, f.eks. din startside og søgemaskine. Ved trusler med lav eller mellemhøj risiko bliver du bedt om at udføre en handling. Hvis du vil ændre de handlinger, der udføres som svar på disse trusler, skal du se afsnittet Valg og styring nedenfor.

Indsamlede, behandlede eller overførte oplysninger: En liste over al malware, eller hvad der formodes at være malware, som produktet har registreret på din computer, og de handlinger, der blev udført på disse elementer, er gemt på din computer. Disse lister omfatter produktets aktivitet for alle lokale brugere på computeren. Listerne sendes til Microsoft som en del af MAPS.

Valg og styring: Selvom det ikke anbefales, kan du slå beskyttelse i realtid fra under fanen Indstillinger i produktet. Du kan også konfigurere de handlinger, der udføres på hvert trusselsniveau, i panelet "Indstillinger" i produktet.

Shell-udvidelse

Hvad denne funktion gør: Shell-udvidelse er et scanningsværktøj, som du kan bruge til at vælge bestemte filer og/eller mapper og scanne dem ved hjælp af produktet.

Indsamlede, behandlede eller overførte oplysninger: En liste over al malware, eller hvad der formodes at være malware, som produktet har registreret på din computer, og de handlinger, der blev udført på disse elementer, er gemt på din computer. Disse lister omfatter produktaktiviteten for alle lokale brugere på computeren. Listerne sendes til Microsoft som en del af MAPS.

Valg og styring: Shell-udvidelsesfunktionen er et manuelt værktøj, som du kan vælge at bruge eller ej.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Hvad denne funktion gør: Microsoft Active Protection Service (MAPS) kan hjælpe dig med at beskytte din pc ved automatisk at hente nye signaturer til den nyeste malware og overvåge sikkerhedsstatus for din pc. MAPS rapporterer malware og andre former for potentielt uønsket software og fejl, der er fundet i produktet, til Microsoft. Hvis en MAPS-rapport indeholder oplysninger om malware eller potentielt uønsket software, som produktet evt. kan fjerne, henter MAPS den nyeste signatur for at afhjælpe problemet. MAPS kan også finde "falske positiver" (hvor noget, der oprindeligt blev identificeret som malware, viser sig ikke at være det) og behandle dem.

Indsamlede, behandlede eller overførte oplysninger: Denne funktion sender rapporter om fejl, malware og anden potentielt uønsket software til Microsoft. Disse rapporter indeholder oplysninger om de pågældende filer eller apps, f.eks. filnavne, kryptografisk hash, leverandør, størrelse og datoer. Derudover kan MAPS indsamle fulde URL-adresser for at angive filens oprindelse. Disse kan i visse tilfælde indeholde personlige oplysninger, f.eks. søgeord eller data, der er angivet i formularer. MAPS kan også indsamle de IP-adresser, som de potentielle malware-filer er tilknyttet. Rapporterne kan også indeholde de handlinger, du udførte, da du blev advaret om, at der var registreret software. MAPS-rapporter medtager disse oplysninger for at hjælpe Microsoft med at måle, hvor effektivt produktet kan registrere og fjerne malware og potentielt uønsket software.

Hvis både produktet og MAPS er aktiveret på din pc, sendes MAPS-rapporter automatisk til Microsoft, når produktet:

  • registrerer software eller ændringer på din pc med software, der endnu ikke er blevet analyseret for risici

  • udfører handlinger på malware (som et led i den automatiske afhjælpning) ved registrering

  • fuldfører en planlagt scanning og udfører de nødvendige handlinger på software, som produktet registrerer, på baggrund af dine indstillinger eller

  • registrerer en fejl eller et andet problem.

Hvis MAPS rapporterer ny malware til Microsoft, som produktet kan fjerne, hentes der automatisk nye signaturer ned på computeren, som er med til at give en hurtigere beskyttelse mod potentielle trusler.

Microsoft bruger fejlrapporter til at få produktet til at virke efter hensigten og beskytte din computer mod potentielle trusler.

Du kan deltage i MAPS via et basismedlemskab eller et avanceret medlemskab. Som standard får du et basismedlemskab. Basismedlemsrapporter indeholder de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit. Avancerede medlemsrapporter er mere omfattende og kan i visse tilfælde indeholde personlige oplysninger fra f.eks. gemte filstier og delvise hukommelser. Disse rapporter vil sammen med rapporterne fra de øvrige brugere, som deltager i MAPS, hjælpe os med hurtigere at registrere nye trusler. Derefter oprettes malwaredefinitioner for apps, der opfylder analysekriterierne, og de opdaterede definitioner gøres tilgængelige for alle brugere via Windows Update.

For at bidrage til at beskytte dine personlige oplysninger sendes rapporter til Microsoft i krypteret form.

Produktet sender regelmæssigt oplysninger til MAPS om sikkerhedstilstanden for din pc for at hjælpe med at registrere og løse visse typer af malware-inficeringer. Disse oplysninger inkluderer oplysninger om din pc's sikkerhedsindstillinger og logfiler, der beskriver de drivere og anden software, som indlæses, når din pc starter. Der sendes også et nummer som entydigt identificerer din pc.

Anvendelse af oplysninger: MAPS-rapporter bruges til at forbedre Microsofts software og tjenester. Rapporterne kan også bruges til statistikker, test, analyser og til at generere definitioner. Det er kun Microsofts medarbejdere, underleverandører, partnere og leverandører, der har et erhvervsmæssigt behov for at kunne bruge rapporterne, som har adgang til dem. MAPS indsamler ikke bevidst personlige oplysninger. I det omfang MAPS indsamler personlige oplysninger, bruger Microsoft ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

Valg og styring: Du kan altid vælge dit MAPS-medlemskab – basis eller avanceret – ved hjælp af fanen "Indstillinger" i produktet. Bemærk, at MAPS kun kan bruges, hvis produktet er aktiveret på din computer.

Når produktet opgraderes, vil Microsoft respektere dine indstillinger, indtil du foretager en ændring.

Automatisk indsendelse af eksempler

Hvad denne funktion gør: Produktet indeholder funktionalitet, som kan identificere bestemte filer som potentielt uønskede og kan anmode om flere oplysninger for at foretage en vurdering. Som beskrevet nedenfor, sender denne funktion automatisk sådanne filer uden at spørge dig, hver gang en sådan handling anbefales.

Indsamlede, behandlede eller overførte oplysninger: Denne funktion sender bestemte filer fra din pc, som produktet har mistanke om kan være potentielt skadelig software. Rapporten bruges til yderligere analyser. Disse rapporter kan indeholde oplysninger om de pågældende filer eller apps, f.eks. filnavne, kryptografisk hash, leverandør, størrelse og datoer. Rapporterne kan også indeholde de handlinger, du udførte, da du blev advaret om, at der var registreret software.

Der kan automatisk blive sendt eksempelrapporter til Microsoft, når produktet registrerer software eller ændringer på din pc, som er foretaget af software, der endnu ikke er blevet analyseret for risici, når følgende er aktiveret:

  • Automatisk indsendelse af eksempler

  • MAPS

Microsoft bruger eksempelrapporter til at få produktet til at virke efter hensigten og beskytte din computer mod potentielle trusler.

For at bidrage til at beskytte dine personlige oplysninger sendes rapporter til Microsoft i krypteret form.

Anvendelse af oplysninger: Eksempelrapporter bruges til at forbedre Microsofts software og tjenester. Rapporterne kan også bruges til statistikker, test, analyser og til at generere definitioner. Det er kun de af Microsofts medarbejdere, forhandlere, partnere og leverandører, der har et professionelt behov for at kunne bruge rapporterne, som har adgang til dem. Der indsamles ikke bevidst personlige oplysninger i eksempelrapporter. I det omfang eksempelrapporter indsamler personlige oplysninger, bruger Microsoft ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

Valg og kontrol: Når du installerer programmet første gang, bliver du som standard automatisk tilmeldt denne funktion under opsætningen. Hvis du vil fravælge det, kan du fjerne markeringen i feltet ved siden af "Turn on automatic sample submission" (Aktiver automatisk indsendelse af eksempler) under opsætningen, eller du kan fravælge det senere via produktindstillingerne. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du gå til fanen "Indstillinger" i produktet, vælge "Avanceret" i venstre side og fjerne markeringen i feltet ved siden af "Send file samples automatically when further analysis is required" (Send eksempelfiler automatisk, når yderligere analyse er påkrævet). Automatisk indsendelse af eksempler virker kun, når produktet er aktiveret på din computer, og du er tilmeldt MAPS på basisniveau eller avanceret niveau.

Under en opgradering bliver du muligvis spurgt, om du vil aktivere automatisk afsendelse af eksempler. Microsoft vil respektere dine indstillinger, indtil du foretager en ændring.

Program til forbedring af kundeoplevelsen

Hvad denne funktion gør: Programmet til forbedring af kundeoplevelsen ("CEIP") indsamler grundlæggende oplysninger om din hardwarekonfiguration, og hvordan du bruger vores software og tjenester, med henblik på at identificere tendenser og brugsmønstre. CEIP indsamler også typen og antallet af fejl, du er ude for, ydeevne for software og hardware samt hastigheden af tjenester. Vi indsamler ikke dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Indsamlede, behandlede eller overførte oplysninger: Du kan få mere at vide om de oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres af CEIP, i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for CEIP på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Anvendelse af oplysninger: Vi bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen af Microsofts software og tjenester.

Valg/kontrol: CEIP er deaktiveret som standard. Du har mulighed for at deltage i CEIP under opsætningen. Hvis du vælger at deltage eller senere skifter mening, kan du altid deaktivere CEIP ved at bruge dialogboksen CEIP Opt-out run-time. Åbn linket "Program til forbedring af kundeoplevelsen" i menuen Hjælp, og markér alternativknappen Deltag ikke.