Brænde en dvd-videodisk med Windows DVD Maker

Windows DVD Maker er en funktion, du kan bruge til at brænde dvd'er, som du kan se på en computer eller på et tv ved hjælp af en almindelig dvd-afspiller. Den hurtigste måde at oprette en dvd på er ved at tilføje billeder og videoer i Windows DVD Maker og derefter brænde dvd'en. Hvis du vil være kreativ, kan du tilpasse dvd-menutypen og -teksten, inden du brænder dvd'en.

Billede af en dvd-afspiller, der er tilsluttet et tv
Afspille dvd'en på tv

1. Tilføje og arrangere videoer og billeder

Når du opretter en dvd, skal du først tilføje dine videoer og billeder. Hvis du tilføjer billeder, afspilles de som et diasshow på dvd'en. Du kan arrangere videoerne og diasshowet i Windows DVD Maker for at ændre rækkefølgen af dem på den endelige dvd. Derefter kan du få vist et eksempel på dvd'en for at se, hvordan den ser ud. Du kan tilpasse den eller starte med at brænde den.

Billede af videoer og billeder, der er tilføjet i Windows DVD Maker
Videoer og billeder, der er tilføjet i Windows DVD Maker
Vis alle

Sådan tilføjes og arrangeres elementer på en dvd

 1. Åbn Windows DVD Maker ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv DVD Maker i søgefeltet, og klik derefter på Windows DVD Maker på resultatlisten.

  Du kan også starte Windows DVD Maker ved at indsætte en tom, skrivbar eller genskrivbar dvd i dvd-brænderen og derefter klikke på Brænd en dvd-videodisk med Windows DVD Maker i den viste dialogboks Automatisk afspilning.

 2. Klik på Vælg billeder og videoer på siden Overfør dine digitale minder til en dvd.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Føj billeder og video til dvd'en:

  • Klik på Tilføj elementer. Find og marker de videoer og billeder, du vil føje til dvd'en, og klik derefter på Tilføj.

   Hvis du vil markere flere billeder eller videoer, skal du trykke på Ctrl-tasten og holde den nede og derefter klikke på hvert enkelt billede eller hver enkel video, du vil tilføje.

  • Klik på Filer, og klik derefter på Åbn projektfil. Find den mappe, der indeholder en Windows DVD Maker-projektfil, du vil bruge til oprettelsen af dvd'en, klik på projektfilen, og klik derefter på Åbn. Du kan finde flere oplysninger om Windows DVD Maker-projektfiler under Arbejde med projekter i Windows DVD Maker.

   Hvis du vil føje flere billeder, videoer eller musikfiler til dvd'en, efter du har åbnet en Windows DVD Maker-projektfil, skal du klikke på Tilføj elementer og derefter klikke på de andre billeder og videofiler, du vil tilføje.

 4. Hvis du vil ændre rækkefølgen af videoer og diasshow, skal du klikke på den video eller det diasshow, du vil flytte, og derefter klikke på Flyt opBillede af knappen Flyt op eller Flyt nedBillede af knappen Flyt ned. Du kan også flytte elementer ved at trække dem op eller ned på listen.
 5. Hvis du vil fjerne en video eller et diasshow fra dvd'en, skal du markere det element, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern elementer.

 6. (Valgfrit) Hvis du vil tilføje, fjerne eller arrangere billeder i et diasshow, skal du dobbeltklikke på diasshowet, benytte en af følgende fremgangsmåder og derefter klikke på Tilbage til videoer for at vende tilbage til listen over videoer på dvd'en:

  • Klik på Tilføj elementer. Find og marker de billeder, du vil føje til diasshowet, og klik derefter på Tilføj.

   Hvis du vil markere flere billeder, skal du trykke på Ctrl-tasten og holde den nede og derefter klikke på hvert enkelt billede, du vil tilføje.

  • Hvis du vil fjerne et billede fra diasshowet, skal du markere det billede, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern elementer.

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af billederne i diasshowet, skal du klikke på det billede, du vil flytte, og derefter klikke på Flyt opBillede af knappen Flyt op eller Flyt nedBillede af knappen Flyt ned. Du kan også flytte billeder ved at trække dem op eller ned på listen.
 7. Hvis du har mere end én dvd-brænder, skal du vælge den ønskede dvd-brænder på listen Dvd-brænder på siden Føj billeder og video til dvd'en.

 8. Klik på boksen Dvd-titel, angiv en titel, der skal vises på den endelige dvd, og klik derefter på Næste.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Klar til at brænde dvd'en, afhængigt af hvad du vil foretage dig:

  • Hvis du vil have vist et eksempel på disken for at se, hvordan den ser ud, skal du klikke på Eksempel. Gå til den næste procedure for at få at vide, hvordan du får vist et eksempel på dvd'en.

  • Hvis du vil brænde dvd'en med det samme, skal du klikke på Brænd. Se det sidste afsnit på denne side for at få flere oplysninger om, hvordan du brænder dvd'en.

  • Hvis du vil tilpasse dvd'en, inden den skal brændes, skal du starte med at tilpasse dvd-menutyperne og -teksten. Se det næste afsnit på denne side for at få flere oplysninger om, hvordan du tilpasser dvd-menuen i Windows DVD Maker.

Bemærk!

 • Hvis du vil angive forskellige indstillinger for dvd'en, skal du klikke på Indstillinger på siden Føj billeder og video til dvd'en og derefter angive de ønskede indstillinger. Du kan finde oplysninger om de forskellige muligheder, du kan angive, når du brænder en dvd, under Ændre indstillinger for dvd-video i Windows DVD Maker.

Sådan vises et eksempel på dvd'en

Ved at få vist et eksempel på dvd'en kan du se billederne og videoerne på den. Dette kan hjælpe dig med at beslutte, om du vil foretage ændringer af dvd'en, inden du brænder disken.

 1. Klik på Eksempel på siden Klar til at brænde dvd'en.

 2. Hvis du vil afspille dvd-eksemplet, skal du klikke på Afspil på visningsskærmen.

 3. Du kan styre afspilningen ved at klikke på PauseBillede af knappen Pause, AfspilBillede af knappen Afspil, Forrige kapitelBillede af knappen Forrige kapitel eller Næste kapitelBillede af knappen Næste kapitel, afhængigt af hvad du ønsker at gøre.
 4. Klik på Menu for at få vist dvd-menuen. Klik på pilene Op, Ned, Højre eller Venstre for at flytte i den pågældende retning i eksemplet på dvd-menuen, og klik derefter på knappen Enter for at afspille det valgte menupunkt. Klik på OK, når du er færdig med at se dvd'en.

2. (Valgfrit) Tilpasse dvd'en

Ved hjælp af Windows DVD Maker kan du tilpasse dvd-menuen og menuteksten, så du kan oprette din egen disk og give den det udseende, du ønsker. Dette omfatter ændring af dvd-menutypen, menuteksten og knapperne til dvd-menuen. Hvis du har føjet billeder til dvd'en, kan du desuden tilpasse, hvordan de skal afspilles som et diasshow på dvd'en, og du kan også tilføje musik.

Vis alle

Sådan ændres dvd-menuteksten

 1. Du kan tilpasse teksten til dvd-menuen ved at klikke på Menutekst på siden Klar til at brænde dvd'en og derefter benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på boksen Skrifttype, og vælg derefter skrifttypen til menuteksten.

  • Klik på knapperne SkrifttypefarveBillede af knappen Skrifttypefarve, FedBillede af knappen Fed eller KursivBillede af knappen Kursiv for at vælge skrifttypefarve og formatering.
  • Angiv den titel, du vil bruge til dvd'en, i boksen Dvd-titel.

  • Angiv en etiket til den knap, der kan klikkes på for at afspille dvd'en, i boksen Knappen Afspil.

  • Angiv en etiket til den knap, der kan klikkes på for at få vist de forskellige scener på dvd'en, i boksen Knappen Scener.

  • Angiv en etiket til den knap, der kan klikkes på for at få vist dine eventuelle noter til dvd'en, i boksen Knappen Noter.

  • Angiv eventuelle noter, der skal vises på dvd'en, i boksen Noter.

   Knappen Noter og siden Noter vises kun på dvd'en, hvis du angiver oplysninger i disse felter.

  Der vises et statisk eksempel på dine ændringer i indholdsruden i højre side af skærmen.

 2. Klik på Eksempel for at få vist et eksempel på dvd-menuen og se, hvordan den ser ud. Klik på OK, når du er færdig med at se dvd'en.

 3. Klik på Rediger tekst for at gemme tekstændringerne og vende tilbage til den forrige side.

Sådan tilpasses dvd-menutypen

 1. Hvis du vil vælge menutypen for dvd'en, skal du klikke på en af dvd-menutyperne til højre på siden Klar til at brænde dvd'en.

 2. Klik på Tilpas menu, og benyt derefter en af flere af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på boksen Skrifttype, og vælg derefter en skrifttype.

  • Klik på knapperne SkrifttypefarveBillede af knappen Skrifttypefarve, FedBillede af knappen Fed eller KursivBillede af knappen Kursiv for at vælge skrifttypefarve og formatering for dvd-menuteksten.
  • Hvis du vælger en menutype med indstillinger for både forgrunds- og baggrundsvideo, skal du klikke på Gennemse ud for Forgrundsvideo, finde den video eller det billede, der skal vises i forgrunden, og derefter klikke på Tilføj.

  • Hvis et billede eller en video skal vises som baggrund for dvd-hovedmenuen, skal du klikke på Gennemse ud for Baggrundsvideo, finde den video eller det billede, der skal vises i baggrunden, og derefter klikke på Tilføj.

  • Hvis der skal afspilles musik, mens dvd-menuen vises, skal du klikke på Gennemse ud for Menulyd, finde den lydfil (f.eks. en MP3- eller WMA-fil), du vil bruge, og derefter klikke på Tilføj.

  • Klik på boksen Typografier for knappen Scener, og vælg derefter formen for sceneknapperne på dvd'en.

 3. Klik på Eksempel for at få vist et eksempel på dvd-menuen og se, hvordan den ser ud. Klik på OK, når du er færdig med at se dvd'en.

 4. (Valgfrit) Hvis du vil gemme de tilpassede dvd-menuindstillinger som en ny dvd-menutype og vende tilbage til den forrige side, skal du klikke på Gem som en ny stil. Angiv et navn til den tilpassede menutype i boksen Stilnavn, og klik derefter på OK.

  Du kan bruge den tilpassede dvd-menutype til denne dvd og andre dvd'er, du opretter med Windows DVD Maker.

 5. Klik på Anvend for at gemme de ændringer, du har foretaget af dvd'en, og vende tilbage til den forrige side.

Sådan vælges indstillingerne for et diasshow på en dvd

 1. Hvis du vil angive indstillingerne for et diasshow på dvd'en, skal du klikke på Diasshow på siden Klar til at brænde dvd'en.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder på siden Skift indstillinger for diasshowet:

  • Klik på Tilføj musik, find de musikfiler (f.eks. MP3- eller WMA-filer), du vil bruge, og klik derefter på Tilføj.

   Afhængigt af længden på og indstillingerne for diasshowet, kan du tilføje mere musik. Det gør du ved at tilføje endnu en musikfil.

  • Hvis du har tilføjet mere end én lydfil, og du vil ændre den rækkefølge, musikfilerne afspilles i i diasshowet, skal du klikke på en lydfil, du vil flytte, og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.

  • Hvis du vil fjerne en lydfil fra listen, skal du markere lydfilen på listen Musik til diasshowet og derefter klikke på Fjern.

  • Hvis diasshowet og musikken skal vare lige længe, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilpas diasshowets varighed, så det passer til musikkens varighed.

   Visningsvarigheden for hvert billede vises ud for Billedlængde.

  • Hvis du vil angive, hvor længe hvert billede skal vises i diasshowet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tilpas diasshowets varighed, så det passer til musikkens varighed (hvis det er markeret) og derefter klikke på det antal sekunder, som hvert billede skal vises i, på listen Billedlængde.

  • Hvis du vil vælge den type overgang, der skal bruges mellem billeder, skal du vælge en overgangstype i boksen Overgang.

  • Hvis du vil føje panorerings- og zoomeffekter til de billeder, du vil medtage i diasshowet, skal du klikke på Brug panorerings- og zoomeffekter til billeder.

  • Hvis du vil se diasshowet, som det ser ud, når du afspiller dvd'en, skal du klikke på Eksempel og derefter klikke på diasshowet. Klik på OK, når du er færdig med at se diasshowet.

 3. Klik på Rediger diasshow for at gemme de ændringer, du har foretaget, og for at gå til forrige side.

3. Brænde dvd'en

Når du har tilføjet og arrangeret filerne (og tilpasset dvd'en, hvis du vælger at gøre dette), er du klar til at brænde dvd'en.

Sådan brændes dvd'en

 1. Når du er klar til at brænde dvd'en, skal du klikke på Brænd.

  Den tid, det tager at brænde dvd'en, afhænger af et par ting, f.eks. antallet af videoer, du har føjet til dvd'en, computerens systemressourcer og din dvd-brænder.

 2. Når dvd'en er brændt, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder på siden Dvd'en er klar:

  • Hvis du vil oprette endnu en kopi af den aktuelle dvd, skal du fjerne den brændte dvd, indsætte en ny skrivbar dvd og derefter klikke på Opret en anden kopi af denne dvd.

  • Hvis du vil lukke siden, skal du klikke på Luk.