Ændre den måde, som ikoner vises på i meddelelsesområdet

Meddelelsesområdet er som standard placeret yderst til højre på proceslinjen og indeholder programikoner, der viser status og meddelelser om f.eks. indgående e-mail, opdateringer og netværksforbindelse. Når du installerer et nyt program, kan du nogle gange føje et ikon for programmet til meddelelsesområdet (på proceslinjen).

Billede af meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen
Du kan udvide meddelelsesområdet for at få vist skjulte ikoner

På nye computere findes der allerede ikoner i meddelelsesområdet (på proceslinjen), og nogle programmer føjer automatisk et ikon til meddelelsesområdet under installationen. Du kan ændre, hvilke ikoner og meddelelser der vises i meddelelsesområdet, og i forbindelse med bestemte specialikoner, kaldet systemikoner, kan du vælge, om de overhovedet skal vises.

Du kan ændre rækkefølgen af ikonerne i meddelelsesområdet, og rækkefølgen af skjulte ikoner, ved at trække dem til den ønskede placering.

Se denne video for at få at vide, hvordan du kan arrangere ikonerne i meddelelsesområdet (1:13)
Vis alle

Sådan fjernes eller skjules et ikon fra meddelelsesområdet

 • Klik på ikonet i meddelelsesområdet, og træk det derefter mod skrivebordet.

Sådan vises skjulte ikoner

 • Klik på pilen ud for meddelelsesområdet.

  Hvis pilen ikke vises, er der ikke nogen skjulte ikoner.

Sådan føjes et skjult ikon til meddelelsesområdet

 • Klik på pilen ud for meddelelsesområdet, og træk derefter det ikon, du vil flytte, til meddelelsesområdet. Du kan trække så mange skjulte ikoner, som du vil, til meddelelsesområdet.

Sådan vises alle ikoner altid på proceslinjen

 1. Højreklik på et tomt område af proceslinjen, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på Tilpas under Meddelelsesområde.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis altid alle ikoner og meddelelser på proceslinjen, og klik derefter på OK.

Sådan ændres den måde, som ikoner og meddelelser vises på i meddelelsesområdet

Du kan tilpasse funktionsmåden for ikoner og de tilsvarende meddelelser på proceslinjen.

Se denne video for at få at vide, hvordan du kan ændre, hvordan ikonerne og meddelelserne vises i meddelelsesområdet (1:48)
 1. Højreklik på et tomt område af proceslinjen, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på Tilpas under Meddelelsesområde.

 3. Vælg en af følgende indstillinger på listen for hvert ikon:

  • Vis ikon og meddelelser. Ikonet forbliver altid synligt på proceslinjen i meddelelsesområdet, og eventuelle meddelelser vises.

  • Skjul ikon og meddelelser. Ikonet er skjult, og meddelelser vises ikke.

  • Vis kun meddelelser. Ikonet er skjult, men hvis programmet udløser en meddelelse, vises den på proceslinjen.

 4. Klik på OK.

Sådan slås systemikoner til eller fra

Systemikoner, herunder Ur, Lydstyrke, Netværk, Strøm og Løsningscenter, er specielle ikoner, som er en del af Windows. I forbindelse med disse ikoner kan du ændre, hvordan ikonerne og meddelelserne vises. Du kan også angive, om de overhovedet skal vises. Det kan være, at du vil slå et systemikon fra, hvis enten du eller producenten af computeren har installeret et lignende program. Hvis du slår et systemikon fra, kan du altid slå det til senere.

Se denne video for at få at vide, hvordan du slår systemikoner til eller fra (1:21)
 1. Højreklik på et tomt område af proceslinjen, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på Tilpas under Meddelelsesområde.

 3. Klik på Slå systemikoner til eller fra.

 4. Klik på Til for hvert systemikon på listen for at vise ikonet i meddelelsesområdet, eller klik på Fra for helt at fjerne ikonet fra meddelelsesområdet.

 5. Klik på OK, og klik derefter på OK igen.