Ændre filegenskaber

Fil-egenskaber er oplysninger om en fil, som f.eks. forfatternavne, mærker og den dato, filen sidst blev ændret. Du kan lære om mærker og hvordan du bruger dem i Mærke billeder, så de er nemmere at finde.

Egenskaber gør filerne nemmere at finde og organisere. Du kan f.eks. søge efter en fil på grundlag af dets egenskaber. Du kan også bruge biblioteker til at sortere filer efter en egenskab. Hvis du f.eks. gennemser biblioteket Dokumenter, og du vil have vist de filer, der senest er ændret, først, kan du sortere filerne efter egenskaben Ændringsdato.

Her er et par måder til at tilføje nye egenskaber til en fil samt til at ændre eksisterende egenskaber:

Vis alle

Sådan tilføjes eller ændres almindelige egenskaber i detaljeruden

I detaljeruden, der findes nederst i et mappevindue, vises de mest almindelige egenskaber for en fil. Du kan tilføje eller ændre filegenskaber, f.eks. mærker, forfatternavn og klassificering, fra detaljeruden. Sådan gør du:

 1. Åbn den mappe, der indeholder den fil, du vil ændre, og klik derefter på filen (du skal ikke dobbeltklikke).

 2. I detaljeruden nederst i vinduet skal du klikke ud for den egenskab, du vil tilføje eller ændre, angive den nye egenskab (eller ændre egenskaben) og derefter klikke på Gem.

  Billede af mærker i detaljeruden
  Sådan tilføjes et mærke i detaljeruden

  Hvis du vil tilføje flere egenskaber, skal du adskille indgangene med et semikolon. Hvis du vil klassificere en fil vha. klassificeringsegenskaben, skal du klikke på den stjerne, der repræsenterer den klassifikation, du vil anvende.

  Tip!

  • Hvis du ikke kan se den filegenskab, du søger efter, kan du prøve at forstørre detaljeruden for at få vist flere filegenskaber. Det kan du gøre ved at klikke på øverste kant i detaljeruden og derefter trække den opad.

Sådan tilføjes eller ændres egenskaber, der ikke vises i detaljeruden

Hvis den filegenskab, du vil tilføje eller ændre, ikke kan ses i detaljeruden, kan du åbne egenskabsdialogboksen for at se den fuldstændige liste over filegenskaber.

 1. Åbn den mappe, der indeholder den fil, du vil ændre.

 2. Højreklik på filen, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på fanen Detaljer i dialogboksen Egenskaber.

 4. Klik ud for den egenskab, du vil tilføje eller ændre, under Værdi, skriv et ord eller et udtryk, og klik derefter på OK. Hvis sektionen under Værdi ser tom ud, skal du klikke på det sted. Der vises en boks.

  Bemærk!

  • Visse egenskaber kan ikke tilføjes eller ændres. I disse tilfælde kan du ikke ændre udseendet ved at klikke ud for værdien.

  Hvis du vil tilføje flere egenskaber af samme type, skal du adskille egenskaberne med et semikolon. Hvis du vil klassificere en fil vha. klassificeringsegenskaben, skal du klikke på den stjerne, der repræsenterer den klassifikation, du vil anvende.

  Billede af feltet Mærker i dialogboksen Egenskaber
  Sådan føjes mærker til en fil i dialogboksen Egenskaber

Sådan tilføjes eller ændres egenskaber, mens en fil gemmes

Du kan måske tilføje eller ændre en fils egenskaber, når du opretter og gemmer filen. På den måde undgår du at skulle finde filen og tilføje egenskaber senere.

 1. Klik på Gem som i menuen Filer i det program, du bruger.

 2. I dialogboksen Gem som skal du indtaste mærker og andre egenskaber i de relevante bokse.

  Billede af dialogboksen Gem som
  Sådan føjes egenskaber til en fil i dialogboksen Gem som
 3. Angiv et navn på filen, og klik derefter på Gem.

Bemærk!

 • Ikke i alle programmer kan du tilføje eller ændre egenskaber, mens en fil gemmes.

Sådan fjernes egenskaber fra en fil

Hvis du har planer om at dele en fil med en anden, kan det være en god idé at fjerne nogle af filens egenskaber, især hvis de indeholder personlige oplysninger. F.eks. kan egenskaben Forfatter indeholde navnene på de personer, der har samarbejdet om en fil, og mærker kan være forsynet med ord eller udtryk, du ikke ønsker, at andre mennesker skal se.

 1. Højreklik på filen, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på fanen Detaljer i dialogboksen Egenskaber.

 3. Klik på Fjern egenskaber og personlige oplysninger.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Fjern egenskaber:

  • Klik på Opret en kopi med alle egenskaberne fjernet, og klik derefter på OK. Derved bevares den oprindelige version af filen med alle egenskaberne, og der oprettes en kopi med alle egenskaberne fjernet, så filen er bedre egnet til at blive delt.

  • Klik på Fjern følgende egenskaber fra denne fil, markér afkrydsningsfeltet ud for alle de egenskaber, du vil fjerne, og klik derefter på OK. Derved fjernes de markerede egenskaber permanent fra filen, uden at der oprettes en kopi.

Bemærk!

 • I dialogboksen Fjern egenskaber fjernes der kun egenskaber, som er tilføjet ved hjælp af Windows. Hvis du har tilføjet egenskaber ved hjælp af et andet program, skal du fjerne disse egenskaber ved hjælp af det pågældende program.

Bemærk!

 • Du kan ikke tilføje eller ændre filegenskaberne for visse filtyper. Du kan f.eks. ikke føje egenskaber til TXT- eller RTF-filer.

 • De egenskaber, der er tilgængelige for en fil, varierer efter filtype. Du kan f.eks. anvende en klassificering på en sangfil, men ikke på et tekstdokument.

 • Visse filegenskaber (f.eks. længden på en sangfil) kan ikke ændres.