Biblioteker er nye i Windows 7. Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om biblioteker.

Vis alle

Hvad er et bibliotek?

Biblioteker er det sted, hvor du kan administrere dokumenter, musik, billeder og andre filer. Du kan gennemse filerne på samme måde som i en mappe, eller du kan få vist filerne sorteret efter egenskaber som dato, type og forfatter.

På visse punkter svarer et bibliotek til en mappe. Når du åbner et bibliotek, kan du f.eks. se en eller flere filer. Men i modsætning til en mappe samler et bibliotek flere filer, der er gemt på forskellige placeringer. Det er en lille, men væsentlig forskel. Elementerne lagres ikke rent faktisk i biblioteker. De mapper, der indeholder elementerne, overvåges, og du kan åbne og sortere elementerne på forskellige måder. Hvis du f.eks. har musikfiler i mapper på harddisken og på et eksternt drev, kan du åbne alle musikfilerne på én gang ved hjælp af biblioteket Musik.

Hvordan oprettes eller ændres et bibliotek?

Windows indeholder fire standardbiblioteker: Dokumenter, Musik, Billeder og Videoer. Du kan også oprette nye biblioteker. Du kan finde flere oplysninger under Oprette et nyt bibliotek.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan ændre et eksisterende bibliotek:

 • Medtag eller fjern en mappe. I biblioteker indsamles der indhold fra inkluderede mapper eller biblioteksplaceringer. Du kan medtage op til 50 mapper i ét bibliotek. Du kan finde flere oplysninger under Medtage mapper i et bibliotek.

 • Skift standardplaceringen til lagring. Standardplaceringen til lagring afgør, hvor et element gemmes, når det kopieres, flyttes eller gemmes i biblioteket. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse et bibliotek.

 • Skift den type fil, et bibliotek er optimeret til. De enkelte biblioteker kan optimeres til en bestemt filtype (f.eks. musik eller billeder). Hvis du optimerer et bibliotek til en bestemt filtype, ændres de tilgængelige indstillinger for sortering af filerne. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse et bibliotek.

Hvad sker der, hvis jeg sletter et bibliotek eller elementerne i et bibliotek?

Hvis du sletter et bibliotek, flyttes selve biblioteket til Papirkurv. De filer og mapper, der var tilgængelige i biblioteket, er gemt et andet sted og slettes derfor ikke. Hvis du ved et uheld sletter et af de fire standardbiblioteker (Dokumenter, Musik, Billeder eller Videoer), kan du gendanne det til den oprindelige tilstand i navigationsruden ved at højreklikke på Biblioteker og derefter klikke på Gendan standardbiblioteker.

Hvis du sletter filer eller mapper fra et bibliotek, slettes de også fra de oprindelige placeringer. Hvis du vil fjerne et element fra et bibliotek, men ikke slette det fra den placering, det er gemt i, skal du fjerne den mappe, der indeholder elementet. Når du fjerne en mappe fra et bibliotek, fjernes alt i mappen (men det slettes ikke). Du kan finde flere oplysninger under Medtage mapper i et bibliotek.

Hvis du på samme måde medtager en mappe i et bibliotek og derefter sletter mappen fra den oprindelige placering, er mappen ikke længere tilgængelig i biblioteket.

Hvorfor kan jeg ikke søge i eller sortere filer fra en mappe, jeg for nylig har medtaget i et bibliotek?

Hvis en mappe fra en ikke-indekseret placering (f.eks. en ekstern harddisk eller et netværk) for nylig er medtaget i et bibliotek, og den indeholder et stort antal filer, kan det tage et stykke tid, før biblioteket har føjet disse filer til indekset. Under indekseringsprocessen ser søgninger og filsorteringer måske ufuldstændige ud. Du kan finde flere oplysninger om indeksering i Forbedre Windows-søgninger vha. indekset: ofte stillede spørgsmål.

Hvilke typer placeringer understøttes i biblioteker?

Du kan medtage mapper i et bibliotek fra mange forskellige placeringer, f.eks. computerens C-drev, en ekstern harddisk eller et netværk.

Hvor er mappen gemt?
Kan den medtages i et bibliotek?

På C-drevet

Ja,

På en ekstern harddisk

Ja, men indholdet er ikke tilgængeligt, hvis forbindelsen til drevet afbrydes.

På en ekstra harddisk på computeren

Ja.

På et USB-flashdrev

Kun hvis enheden vises i navigationsruden under Computer i sektionen Harddiskdrev. Denne indstilling er angivet af enhedsproducenten, og i visse tilfælde kan den ikke ændres. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Indholdet er ikke tilgængeligt, hvis forbindelsen til drevet afbrydes.

På et flytbart medie (f.eks. en cd eller dvd)

Nej.

På et netværk

Ja, hvis netværkets placering er indekseret eller mappen er gjort tilgængelig offline. Se spørgsmålet nedenfor.

På en anden computer i hjemmegruppen

Ja, Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter "føje computere til en hjemmegruppe" i Windows Hjælp og support.

Bemærk!

 • Det er kun mapper, der kan medtages i biblioteker. Andre elementer på computeren (f.eks. gemte søgninger og søgeforbindelser) kan ikke medtages.

Hvorfor får jeg en meddelelse om, at placeringen ikke kan medtages, fordi den ikke er indekseret?

Det betyder, at mappen er gemt på en netværksplacering, som ikke er indekseret. En netværksmappe kan kun medtages i biblioteket, hvis mappens indhold er tilføjet søgeindekset. Hvis mappen allerede er indekseret på den enhed, hvor den er gemt, kan du medtage den i biblioteket direkte.

Hvis netværksmappen ikke er indekseret, kan du nemt indeksere den ved at gøre mappen tilgængelig offline. Derved oprettes offlineversioner af filerne i mappen, og disse filer føjes til indekset på computeren. Når du har gjort en mappe tilgængelig offline, kan du medtage den i et bibliotek.

Når du gør en netværksmappe tilgængelig offline, gemmes der en kopi af alle filer i den pågældende mappe på computerens harddisk. Det skal du være opmærksom på, hvis netværksmappen indeholder et stort antal filer.

Sådan gøres en mappe tilgængelig offline

 1. Mens du har forbindelse til netværket, skal du finde den netværksmappe, du vil gøre tilgængelig offline.

 2. Højreklik på mappen, og klik derefter på Altid tilgængelig offline.

  Billede af kommandoen Altid tilgængelig offline
  Kommandoen Altid tilgængelig offline

Bemærk

 • Hvis du ikke kan se kommandoen Altid tilgængelig offline i højre klik-menuen, bruger du måske en version af Windows 7, der ikke understøtter offlinefiler.

 • Hvis netværksmappen, som du prøver at medtage, gemmes på en computer, der kører en ældre udgave af Windows, så kan du måske gøre den kompatibel med Windows 7-biblioteker ved at installere Windows Search 4.0 på computeren og derefter indeksere den. Du kan få flere oplysninger om Windows Search 4.0 på Windows søge-websted.