Søge i Windows: ofte stillede spørgsmål

Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om, hvordan du søger efter filer, mapper og programmer.

Du kan også prøve at køre fejlfindingsværktøjet for at diagnosticere og løse almindelige problemer med søgning og indeksering.

Sådan køres fejlfindingsværktøjet til søgning og indeksering

 1. Klik på denne knap:

  Billede af en Ret det-knap

  Løs dette problem

 2. Klik på Kør, og følg derefter vejledningen i guiden.

Vis alle

Hvordan udføres en søgning?

En søgning kan udføres på flere måder. Du kan f.eks. skrive i søgefeltet øverst i alle åbne vinduer eller i søgefeltet i menuen Start. Når du går i gang med at skrive, startes søgningen automatisk.

Du kan også bruge mappen Søg:

 • Åbn Søg ved at trykke på tasten med Windows-logoet Billede af tasten med Windows-logoet +F.

Du kan finde flere oplysninger om søgning i Søge efter en fil eller mappe.

Hvordan udvides søgningen?

Hvis du ikke kan finde en fil, kan du udvide søgningen til at omfatte forskellige placeringer. Hvis du f.eks. søger efter en fil i biblioteket Dokumenter, men du ikke er sikker på, hvor filen er gemt, kan du søge i alle biblioteker på hele computeren. Sådan gør du:

 1. Klik på knappen Start Billede af knappen Start, og klik derefter på Dokumenter.
 2. Gå i gang med at skrive i søgefeltet øverst i det åbne vindue.

 3. Rul til bunden af listen med søgeresultater. Under Søg igen i skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Biblioteker for at søge i alle biblioteker.

  • Klik på Computer for at søge på hele computeren. På denne måde kan du søge efter filer, der ikke er indekseret, f.eks. system- eller programfiler, men husk, at søgningen bliver langsommere.

  • Klik på Brugerdefineret for at søge på bestemte placeringer.

  • Klik på Internet for at søge online ved hjælp af standardwebbrowseren og standardsøgemaskinen.

Hvad er søgeindekset, og hvordan ændrer jeg det?

I Windows bruges indekset til at udføre meget hurtige søgninger i de mest almindelige filtyper på computeren. I stedet for at søge på hele harddisken efter et filnavn eller en filegenskab, scannes indekset i Windows.

Hvis du søger på placeringer, der ikke er indekseret, kan søgningen være langsom, fordi Windows skal undersøge alle filer på de pågældende placeringer under søgningen. Du kan føje disse placeringer til indekset for at gøre søgningerne hurtigere fremover. Du kan finde flere oplysninger under Forbedre Windows-søgninger vha. indekset: ofte stillede spørgsmål.

Hvis du vil se den fuldstændige liste over placeringer, der er indekseret, eller hvis du til føje placeringer til indekset, skal du åbne Indekseringsindstillinger.

 • Åbn Indekseringsindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv indekseringsindstillinger i søgefeltet, og klik derefter på Indekseringsindstillinger.

  De indekserede placeringer vises på listen Indekser disse placeringer.

Bemærk!

 • Når du medtager en mappe i et bibliotek, føjes den automatisk til indekset. Du kan finde flere oplysninger under Medtage mapper i et bibliotek.

 • Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun filerne, der føjes til indekset, så som standard søges der i Windows ikke i filer, som tilhører andre brugere på computeren.

Hvad betyder det, når jeg ser en meddelelse om, at søgeresultaterne måske er langsomme?

Det betyder, at den placering, du søger i, ikke er indekseret. Du får som regel hurtige søgeresultater, fordi søgningen kun omfatter de placeringer på computeren, der er indekseret. Hvis du ændrer de placeringer, der søges i, eller hvis du åbner en mappe, der ikke er i indekset, og søger der, vil søgningen tage længere tid. Ved søgninger uden for indekset søges der kun efter filer efter filnavn, men ved indekssøgninger søges der også efter filindhold og bestemte filegenskaber. Hvis du ofte ser denne meddelelse, når du søger på en bestemt placering på computeren, skal du føje den pågældende placering til indekset. Du kan finde flere oplysninger under Forbedre Windows-søgninger vha. indekset: ofte stillede spørgsmål.

Hvad betyder det, når jeg ser en meddelelse om, at søgeresultaterne måske er ufuldstændige?

Det betyder, at filerne stadig indekseres. I Windows indsamles der oplysninger om filer på computeren, så der kan udføres hurtige og præcise søgninger. Disse oplysninger gemmes i indekset. Windows har med jævne mellemrum brug for at opdatere indekset. Hvis du udfører en søgning, mens indekset er ved at blive opdateret, er resultaterne måske ikke opdaterede.

Hvad betyder det, når jeg ser en meddelelse om, at der ikke kan søges på en placering, eller at der ikke findes et medie på søgeplaceringen?

Der er problemer, når du søger på en eller flere af dine valgte placeringer. Det skyldes som regel, at du har valgt en netværksplacering eller en enhed, der i øjeblikket ikke er sluttet til computeren. Det er også muligt, at du har valgt en flytbar medieenhed uden et medie (f.eks. et hukommelseskort eller en cd) i enheden. Kontrollér placeringerne, og prøv derefter at udføre søgningen igen.