Nyheder på proceslinjen i Windows 7

I Windows 7 har proceslinjen fået et helt nyt design, så du nemmere kan administrere og få adgang til de mest vigtige filer og programmer.

Knapper på proceslinjen

Knapperne på proceslinjen har fået et nyt udseende, og de gør mere end blot at vise, hvilke programmer der kører.

I standardvisningen vises hvert enkelt program som en enkelt, ikke-navngivet knap, selv når et program har flere åbne elementer. Det giver et rent og ryddeligt udseende. Du kan tilpasse proceslinjens udseende for at ændre den måde, som knapper vises på, og hvordan de grupperes, når flere elementer er åbne samtidigt. Du kan også vælge at få vist individuelle knapper for hver åben fil. Du kan finde flere oplysninger under Ændre, hvordan knapper vises på proceslinjen.

Du kan også omarrangere og organisere knapper på proceslinjen, herunder fastgjorte programmer og kørende programmer, der ikke er fastgjort, så de vises i den ønskede rækkefølge. Hvis du vil omarrangere rækkefølgen af knapper på proceslinjen, skal du trække en knap fra dens aktuelle placering til en anden placering på proceslinjen. Du kan omarrangere knapper, så ofte du vil.

Vise åbne vinduer med Aero Peek

Når du åbner flere vinduer på skrivebordet, kan det nogle gange være en udfordring at få vist separate vinduer og skifte mellem dem.

Du kan bruge Aero Peek til hurtigt at få vist de andre åbne vinduer uden at klikke væk fra det vindue, du arbejder i. Peg med musen på en knap på proceslinjen, og få vist en miniature af de åbne vinduer, der er tilknyttet den knap, der vises over proceslinjen. Hvis du vil åbne et af de vinduer, du får vist, skal du blot klikke på miniaturen. Du kan finde flere oplysninger under Vise eksempel på et åbent vindue på skrivebordet ved hjælp af Peek.

Fastgøre elementer

Fastgørelse af programmer til proceslinjen supplerer fastgørelse af programmer til menuen Start som i ældre versioner af Windows. Når du fastgør et favoritprogram til proceslinjen, kan du altid se det der og nemt få adgang til det med et enkelt klik. Windows 7 indeholder også jumplister, så du ud over at kunne starte et program fra proceslinjen også kan starte de seneste elementer og favoritelementer fra programmet ved at klikke på den samme knap.

Jumplister er lister over de senest eller ofte åbnede elementer, f.eks. filer, mapper, opgaver eller websteder, der er organiseret efter det program, du bruger til at åbne dem. Ud over at kunne åbne de seneste elementer ved hjælp af en jumpliste kan du også fastgøre favoritelementer til en jumpliste, så du hurtigt kan åbne de elementer, du bruger hver dag.

På proceslinjen vises der jumplister for de programmer, du har fastgjort til proceslinjen, og de programmer, der kører. Du kan få vist jumplisten for et program ved at højreklikke på knappen på proceslinjen eller ved at trække knappen mod skrivebordet. Du åbner elementer på jumplisten ved at klikke på dem.

Meddelelsesområde

En ny måde at administrere meddelelsesområdet for enden af proceslinjen betyder, at du får færre meddelelser, og dem, du får, samles på et enkelt sted i Windows.

Tidligere kunne meddelelsesområdet blive overfyldt med ikoner. Nu kan du vælge, hvilke ikoner der altid skal være synlige. Og du kan bevare de resterende ikoner nemt tilgængelige i et overløbsområde, hvor du kan få adgang til dem med et enkelt klik. Du kan finde flere oplysninger om at tilpasse meddelelsesområdet under Ændre den måde, som ikoner vises på i meddelelsesområdet.

Løsningscenter er et enkelt område, hvor vigtige meddelelser om sikkerheds- og vedligeholdelsesindstillinger samles. Du kan gennemgå disse meddelelser senere, hvis du ikke vil forstyrres. Når du klikker på ikonet for Løsningscenter Billede af ikon for Løsningscenter og derefter klikker på Åbn Løsningscenter, får du vist oplysninger om de ting, du skal arbejde med, og du kan finde nyttige links til fejlfindingsprogrammer og andre værktøjer, der kan løse problemer. Du kan finde flere oplysninger under Hvad er Løsningscenter?

Vise skrivebordet

Knappen Vis skrivebord er blevet flyttet til den modsatte ende af proceslinjen i forhold til knappen Start, hvilket gør det nemmere at klikke eller pege på knappen, uden at menuen Start åbnes ved et uheld.

Billede af knappen Vis skrivebord på proceslinjen
Knappen Vis skrivebord på proceslinjen

Ud over at klikke på knappen Vis skrivebord for at få vist skrivebordet kan du midlertidigt få vist skrivebordet ved at pege med musen på knappen Vis skrivebord uden at klikke på den. Når du peger på knappen Vis skrivebord i slutningen af proceslinjen, toner de åbne vinduer ud, og skrivebordet vises. Flyt musen fra knappen Vis skrivebord for at få vist vinduerne igen.

Dette kan være nyttigt, når du hurtigt vil se skrivebordsgadgets, eller når du ikke vil minimere alle åbne vinduer og derefter være nødt til at gendanne dem. Du kan finde flere oplysninger under Få vist skrivebordet midlertidigt ved hjælp af Peek.