Problemer med internetforbindelsen skyldes oftest kabler, der er røget ud, eller routere eller modemmer, der ikke fungerer korrekt. Kør først Fejlfinding af netværk for at se, om du på den måde kan finde frem til og løse problemet:

 • Åbn fejlfindingsværktøjet Netværk ved at højreklikke på netværksikonet i meddelelsesområdet og derefter klikke på Foretag fejlfinding af problemer.

Hvis funktionen til fejlfinding af netværket ikke løser problemet, skal du følge vejledningen i Problemer med traditionelle og trådløse netværksforbindelser i Windows.

Hvis vejledningen i det emne ikke hjælper, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet (dit modem skal f.eks. være tilsluttet et fungerende telefonstik eller en kabelforbindelse, enten direkte eller via en router).

 2. Genstart modemmet, og genstart derefter routeren. Fjern strømkablet fra modemmet og routeren. Når alle lysene på enheden er slukket, skal du vente mindst 10 sekunder og derefter slutte modemmet og routeren til igen. Nogle modemmer har et reservebatteri, som forhindrer, at lysene slukkes. På denne type modem skal du trykke kortvarigt på nulstillingsknappen. Hvis du ikke kan finde en nulstillingsknap, skal du fjerne batteriet.

  Billede af bagsiden af en router med angivelse af strømkablet
  Bagsiden af en router med angivelse af strømkablet
 3. Kontrollér routeren. På grund af de nye netværksfunktioner i Windows Vista og Windows 7 vil der være visse ældre netværksroutere, der ikke er fuldt kompatible med disse versioner af Windows, hvilket kan skabe problemer. Du kan få vist en liste over de routere, der er kompatible med Windows Vista, på webstedet Windows Compatibility Center.

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du se efter et specifikt problem og tilhørende løsninger i følgende afsnit.

Vis alle

Jeg kan ikke oprette forbindelse til internettet via en DSL-bredbåndsforbindelse (Digital Subscriber Line) eller en kabelforbindelse

Prøv følgende:

 • Sørg for, at modemmet er tændt.

 • Kontrollér, at Ethernet-kablet er sluttet korrekt til Ethernet-porten på modemmet og på computeren. Hver ende af et Ethernet-kabel ser sådan ud:

  Illustration af et Ethernet-kabel
  Ethernet-kabel
 • Kontrollér, at du ikke bruger et DSL-filter mellem telefonstikket og modemmet.

 • Kontrollér lamperne på modemmet. De kan sommetider angive, hvor problemet opstår – om det er Ethernet-forbindelsen, strømmen til modemmet eller DSL- eller kabelforbindelsen.

 • Beskadigelse af Winsock kan forårsage problemer med at oprette forbindelse. Brug fejlfinding af netværk for at løse dette problem:

  • Åbn fejlfindingsværktøjet Netværk ved at højreklikke på netværksikonet i meddelelsesområdet og derefter klikke på Foretag fejlfinding af problemer.

  Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Hvordan finder og retter jeg Winsock2-fejl på Microsoft-webstedet.

 • Bed internetudbyderen kontrollere, at serverne fungerer korrekt, og at du har en internetudbyderbrugerkonto og adgang til internetudbydertjenesten.

 • Hvis du for nylig har udskiftet routeren eller modemmet, skal du spørge internetudbyderen, om den bruger MAC-adressefiltrering. Hvis det er tilfældet, skal internetudbyderen føje den nye enhed til listen over de enheder, der har adgang til netværket.

Jeg kan ikke oprette forbindelse til internettet via en opkaldsforbindelse, eller min forbindelse bliver afbrudt

Prøv følgende:

 • Sørg for, at du ringer til det rigtige nummer, herunder eventuelle nødvendige adgangsnumre (f.eks. 9), og at nummeret ikke er optaget.

 • Sørg for, at telefonstikket virker. Hvis du vil kontrollere dette, skal du tilslutte en fungerende telefon og se, om der er en klartone.

 • Sørg for, at telefonledningen er tilsluttet stikket "line" på modemmet, ikke stikket "telephone".

 • Sørg for, at telefonledningen ikke er defekt, ved at slutte en fungerende telefon til stikket "telephone" på modemmet. Hvis der er en klartone, fungerer telefonledningen.

 • Hvis du har banke på-funktion, skal du prøve at deaktivere den og derefter prøve forbindelsen igen.

 • Internetudbyderen kan have afbrudt dig, hvis du ikke har brugt tjenesten et stykke tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

 • Hvis nogen har taget telefonen, mens du var online, kan du være blevet afbrudt automatisk. Prøv at oprette forbindelse igen.

 • De fleste opkaldsmodemmer fungerer kun sammen med analoge telefonlinjer. Bekræft, at der er tale om en analog telefonlinje, eller, hvis der er tale om en digital telefonlinje, bekræft, at computeren har et digitalt modem.

 • Sørg for, at modemmet fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til modemmet eller ved at besøge producentens websted.

 • Bed telefonselskabet bekræfte kvaliteten af telefonlinjen.

 • Hvis computeren har to netværksforbindelser, skal netværkssoftwaren vælge, hvilken forbindelse der skal bruges til netværkstrafik. Netværkssoftwaren vælger den forbindelse, der har den bedste ydeevne. Hvis forbindelse A har internetforbindelse, men langsom ydeevne, og forbindelse B ikke har internetforbindelse, men bedre lokal netværksydeevne, router netværkssoftwaren netværkstrafikken over forbindelse B. Det betyder, at du ikke kan få vist websteder, og derfor viser netværksikonet og netværksdiagrammet i Netværks- og delingscenter, at du kun har lokal forbindelse (ingen internetforbindelse). Det er korrekt, men ikke det, du ønsker. Hvis du vil tvinge computeren til at bruge forbindelse A, dvs. forbindelsen med internetforbindelse, skal du afbryde forbindelse B og prøve igen.