Hvorfor blev tv-programmet ikke optaget i Windows Media Center?

Hvis et tv-program i Windows Media Center ikke er blevet optaget, og programmet allerede er slut, kan du ikke gå tilbage og optage det igen. Du kan imidlertid muligvis ændre indstillingerne eller hardwarekonfigurationen for at forhindre, at der opstår optagelsesfejl fremover.

Hvis det program, der ikke blev optaget, kommer på et andet tidspunkt, kan du genplanlægge optagelsen. Du kan finde flere oplysninger om planlægning af tv-programmer under Optage tv i Windows Media Center.

Der kan være følgende årsager til, at et tv-program ikke blev optaget:

Vis alle

Der er en optagelseskonflikt

Hvis du har flere planlagte optagelser, end der er tilgængelige tv-modtagere på computeren på et givet tidspunkt, vises der en besked i Media Center, om at der vil opstå en optagelseskonflikt, og du kan følge vejledningen for at løse den.

Hvis du ikke bruger computeren på tidspunktet for optagelseskonflikten, forsøger Media Center automatisk at løse konflikten. Media Center finder om muligt en alternativ dato og et alternativt klokkeslæt for et af programmerne og tilpasser optagelsesplanen, så begge programmer optages. I modsat fald vælger Media Center, hvilket program der skal optages, på grundlag af følgende prioriteringsrækkefølge:

 1. En enkeltstående optagelse (ikke en del af en serie)

 2. Prioriteringsrækkefølge for serier

 3. Det program, der først blev planlagt

Hvis der er en optagelseskonflikt mellem to afsnit af forskellige serier, bruger Media Center indstillingerne for serieprioritering til at afgøre, hvilket program der skal optages. Du kan ændre indstillingerne for serieprioritering for at sikre, at din yndlingsserie bliver optaget, hvis der opstår en konflikt.

 1. Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Optaget tv, klik på Vis planlagte optagelser, klik på Serier, og klik derefter på Skift prioriteter.

 2. Hvis du vil flytte en planlagt serie op eller ned på listen over serieprioriteter, skal du klikke på pilen OpBillede af Pil op eller NedBillede af Pil ned og derefter klikke på Udført.

  Når du planlægger en ny serie, tilføjes den automatisk nederst på listen og får den laveste prioritet.

Du kan finde flere oplysninger om optagelseskonflikter under Få løst optagelsesproblemer i Windows Media Center.

Tip!

 • Hvis der ofte opstår optagelseskonflikter, kan du overveje at føje en ekstra tv-modtager til computeren, så du kan optage to tv-programmer på forskellige kanaler samtidig.

Der er ingen ledig plads på harddisken

Media Center kan ikke optage et planlagt program, hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads på harddisken til at gemme det. Du kan slette nogle tidligere optagede programmer for at frigøre noget plads. Du kan også hæve grænsen for optagede tv-programmer i Media Center, eller hvis du har flere harddiske, kan du kan ændre den disk, hvor Media Center gemmer de optagede tv-programmer, når den ene disk er fuld.

 1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik derefter på Lagring af optagelser.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen + (plus) eller - (minus) under Maksimal grænse for tv for at hæve eller sænke grænsen for optagede tv-programmer på disken.

  • Klik på knappen + (plus) eller - (minus) under Optag på drev for at vælge et nyt drev, hvor Media Center skal gemme optagede tv-programmer.

 3. Klik på Gem.

Bemærk!

 • Media Center kan overvåge, om der er optagede tv-programmer, på flere diske, men tv-programmerne kan kun gemmes på den disk, der er angivet i Lagring af optagelser.

 • Hdtv-programmer optager meget mere plads på harddisken end standardoptagelser, og disken bliver derfor hurtigere fyldt.

 • Hvis der ikke er ret meget ledig plads på harddisken, optages et program sommetider, men slettes derefter automatisk, så der frigøres plads til næste optagelse. Hvis du vil ændre disse og andre indstillinger, skal du rulle til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv, klikke på Optager og derefter klikke på Standardindstillinger for optagelse.

Tv-signalet er ikke tilgængeligt.

Hvis du ikke får et tv-signal i Media Center, skal du først kontrollere tv-signal-kablet for at sikre, at det er korrekt tilsluttet til tv-modtageren. Hvis alt er korrekt tilsluttet, men du stadig ikke kan få et signal, kan det skyldes et af følgende forhold:

 • Tv-signalet fungerer ikke korrekt. Dette kan skyldes, at signalet fra din tv-udbyder midlertidigt ikke er tilgængeligt. Hvis det er tilfældet, er du sandsynligvis nødt til at annullere eller genplanlægge optagelsen, indtil signalet fungerer igen. Hvis du har andre problemer med tv-signal: Se Sådan ser du tv i Windows Media Center: ofte stillede spørgsmål.

 • Tv-modtageren fungerer ikke korrekt. Sørg for, at du har den nyeste driver til tv-modtageren installeret på computeren. Du kan finde flere oplysninger under Opdatere en driver til hardware, der ikke fungerer korrekt.

 • Media Center har tekniske problemer. Hvis Media Center ikke kan finde et tv-signal at optage, men alt andet fungerer korrekt, skal du prøve at genstarte computeren.

Computeren er slukket, eller batteriet til den bærbare computer er løbet tør for strøm

Media Center kan stadig optage et tv-program, selvom hybrid slumring er slået til på computeren, eller den er i slumre- eller dvaletilstand. Men hvis computeren er slukket på tidspunktet for en planlagt optagelse, optages programmet ikke.

Hvis du optager et tv-program på en bærbar computer, fortsætter den planlagte optagelse, selvom hybrid slumring er slået til på den bærbare computer, eller den er i slumre- eller dvaletilstand, og den kører på batteristrøm. Hvis batteriet løber tør for strøm, stopper optagelsen.

Media Center kan ikke finde kanalen eller har optaget den forkerte kanal

Der kan opstå en fejl i Media Center, når kanalerne skifter i forbindelse med optagelsen af et program, eller den forkerte kanal optages. Disse problemer er mere almindelige, hvis tv-signalet modtages via en set-top-boks. En fejl ved kanalskift med en set-top-boks kan skyldes et af følgende:

 • IR-kablet er placeret forkert på set-top-boksen. Hvis IR-kablet foran på set-top-boksen er placeret forkert eller ikke er tilsluttet, kan Media Center kan ikke sende et signal til set-top-boksen om at skifte kanal.

 • Set-top-boksens hastighed til tv-kanalskift er muligvis for hurtig eller for langsom. Hvis der er valgt en forkert hastighed til kanalskift, modtager set-top-boksen måske kun signalet for to ud af tre kanalnumre, der sendes af Media Center og ændrer derfor en tocifret kanal i stedet for en trecifret kanal. Du kan konfigurere tv-signalet igen og vælge en anden hastighed til kanalskift.

  • Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Konfigurer tv-signalet, og følg derefter vejledningen.

 • Media Center forsøger at stille ind på en kanal, der ikke er en del af din abonnementspakke. Hvis du bruger en set-top-boks, kan den komme ud af synkronisering med Media Center, hvilket bevirker, at Media Center optager den forkerte kanal. Du kan skjule uønskede kanaler i Media Center for at forhindre, at der optages kanaler, du ikke modtager. Du kan også få vist skjulte kanaler, du modtager, så Media Center har adgang til dem.

  1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Programguide, og klik derefter på Rediger kanaler.

  2. Rul gennem listen, og find de kanaler, du vil have vist eller skjule.

  3. Marker afkrydsningsfeltet ud for de enkelte kanaler for at ændre indstillingen, og klik derefter på Gem.

   Når et afkrydsningsfelt er markeret, vises kanalen i programguiden, og når markeringen er fjernet, vises kanalen ikke.

Bemærk!

 • Hvis du bruger en set-top-boks og får vist en meddelelse på skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til set-top-boksen, før du kan ændre kanaler i Media Center.

Andre årsager til, at et program ikke er blevet optaget

 • Programguiden er ikke opdateret. Media Center opdaterer automatisk programguiden, men du kan også hente de nyeste programoversigter manuelt.

  • Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Programguide, klik på Hent de seneste programoversigter, og klik derefter på Rediger kanaler.

   Du får vist en besked, når programoversigterne er opdateret. Du kan finde flere oplysninger om programguiden under Bruge programguiden i Windows Media Center.

 • Der er begrænsninger for et bestemt program. Hvis et tv-selskab har angivet begrænsninger, der forhindrer et program i at blive optaget, kan Media Center ikke optage programmet.

 • Du har nået grænsen for, hvor mange afsnit af en serie, der beholdes. Media Center beholder som standard så mange optagede afsnit af en tv-serie som muligt. Hvis afsnittene af en bestemt serie imidlertid ikke optages, kan du prøve at kontrollere indstillingerne for serien.

  1. Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Optaget tv, klik på Vis planlagte optagelser, og klik derefter på Serier.

  2. Klik på seriens navn, og klik derefter på Indstillinger for serier for at få vist og justere indstillingerne for en bestemt serie.

Hvis du stadig ikke er sikker på, hvorfor et program ikke blev optaget, kan du kontrollere optagelseshistorikken.

 1. Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Optaget tv, klik på Vis planlagte optagelser, og klik derefter på Oversigt.

 2. Klik på Sorter efter dato, Sorter efter status eller Sorter efter titel for at organisere listen.

  De enkelte programmers status vises ud for titlen.

  Klik på programmets titel for at få flere oplysninger om programmets optagelsesstatus.

Bemærk!

 • Du skal have en analog eller digital tv-modtager for at se og optage live tv i Windows Media Center. Hvis computeren ikke blev leveret med en tv-modtager, kan du muligvis tilslutte en. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du får en tv-modtager, under Få hjælp til tv-modtageren eller ved at kontakte computerproducenten.