Oprette et diasshow som skrivebordsbaggrund

Du kan anvende et diasshow som skrivebordsbaggrund. Et diasshow er en serie billeder, der skifter. Du kan bruge dine egne billeder, eller de billeder, som følger med Windows som en del af et tema.

Se denne video for at få mere at vide om, hvordan du kan oprette et diasshow til skrivebordet (1:48)
Vis alle

Sådan bruges dine egne billeder

 1. Find de billeder, du vil medtage i diasshowet. Alle billederne skal være placeret i den samme mappe.

  Åbn Skrivebordsbaggrund ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv skrivebordsbaggrund i søgefeltet, og klik derefter på Skift skrivebordsbaggrund.

 2. Hvis de billeder, du vil bruge, ikke findes på listen over billeder til skrivebordsbaggrunden, skal du klikke på listen Billedplacering for at få vist andre kategorier. Du kan også klikke på Gennemse for at søge efter mappen med billederne.

  Billede af menuen Billedplacering
  Søg efter billeder andre steder på computeren.
 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for de billeder, du vil medtage i diasshowet.

  Alle billederne i en mappe er som standard markeret og vil være en del af diasshowet. Hvis du ikke ønsker, at alle billederne i mappen skal medtages, skal du gøre et af følgende:

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for de billeder, du vil fjerne fra diasshowet.

   Billede af et afkrydsningsfelt, der ikke er markeret, i en gruppe af markerede billeder
   Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at fjerne et billede fra diasshowet.
  • Hold Ctrl nede, og klik derefter på hvert af de billeder, du vil fjerne. Det er kun de valgte billeder, der vises i diasshowet.

  Hvis du vil oprette et diasshow, der skal vises på skrivebordet, skal du markere mere end ét billede. Hvis kun ét billede er markeret, vil diasshowet slutte, og det valgte billede vil blive vist som skrivebordsbaggrund.

  Bemærk!

  • Hvis alle billederne i mappen er markeret, vil alle de nye billeder, du tilføjer, automatisk blive føjet til diasshowet.

 4. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på et element på listen Billedplacering for at beskære billederne, så de fylder hele skærmen, passer til skærmen, strækkes efter skærmen, placeres side om side eller centreres på skærmen.

  • Klik på et element på listen Skift billede hvert for at vælge, hvor hurtigt billederne skal skifte i diasshowet.

  • Markér afkrydsningsfeltet Bland, hvis billederne skal vises i tilfældig rækkefølge.

 5. Klik på Gem ændringer.

Sådan bruges de billeder, der leveres som en del af et tema i Windows

 1. Åbn Personlige indstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv personlige indstillinger i søgefeltet, og klik derefter på Personlige indstillinger.

 2. Klik på et tema under Aero-temaer for at anvende det på dit skrivebord. Med undtagelse af Windows 7-temaet indeholder alle Aero-temaerne et diasshow til skrivebordet.

 3. Hvis du vil ændre standardbillederne eller -indstillingerne for diasshowet, skal du klikke på Skrivebordsbaggrund.

 4. Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert af billederne, som skal med i diasshowet.

  Alle billederne i et tema er som standard markeret og vil være en del af diasshowet. Gør følgende for at føje billeder fra andre temaer til diasshowet:

  • Peg på hvert af billederne, som skal med i diasshowet, og klik derefter i afkrydsningsfeltet ud for det.

   Billede af et afkrydsningsfelt, der ikke er markeret, i en gruppe af markerede billeder
   Peg på et billede, og markér derefter afkrydsningsfeltet for at føje det til diasshowet.
  • Tryk og hold Ctrl-tasten nede, og klik derefter på alle de billeder, du vil tilføje. Det er kun de markerede billeder, der bliver vist i diasshowet.

  Hvis du vil oprette et diasshow med billederne på skrivebordet, skal du vælge mere end ét billede. Hvis der kun er valgt et enkelt billede, bliver det brugt som tapet.

 5. Gør et eller flere af følgende for at ændre indstillingerne for diasshowet:

  • Klik på et af punkterne i listen Billedplacering for at beskære dem sådan at de fylder hele skærmen, tilpasses skærmen, strække dem, så de passser til skærmen, placeres side om side eller er centreret midt på skærmen.

  • Klik på en af mulighederne i listen Skift billede hvert for at angive, hvor tit der skal skiftes billede i diasshowet.

  • Marker afkrydsningsfeltet ud for Bland, hvis billederne skal vises i vilkårlig rækkefølge.

 6. Klik på Gem ændringer.

  Diasshowet bliver en del af det ikke-gemte tema, der vises under Mine temaer.

  Du kan finde oplysninger om at tilpasse og gemme temaer under Oprette et tema.

  Du kan finde flere temaer, som kan føjes til samlingen i galleriet med brugertilpasning på Windows-webstedet.

Du kan finde oplysninger om at tilpasse et diasshow til skrivebordsbaggrunden under Ændre diasshowet som skrivebordsbaggrund.