Hold styr på de websteder, du ofte besøger, ved at gemme dem som favoritter i Internet Explorer. Favoritter deles mellem Internet Explorer og Internet Explorer på skrivebordet, så du kan se, tilføje og organisere dine favoritter fra både adresselinjen og den traditionelle liste med favoritter i Internet Explorer på skrivebordet.

Tilføje favoritter

Hvis du er på et websted, som du ønsker at gøre til en favorit, skal du stryge opad fra den nederste kant (eller højreklikke) for at få vist appkommandoerne, trykke eller klikke på knappen Favoritter Knappen Favoritter, trykke eller klikke på Føj til favoritter Føj til favoritter og derefter trykke eller klikke på Tilføj. Du kan også gemme en favorit ved at trykke på Ctrl+D.

Eller tryk eller klik på knappen Favoritter ud for adresselinjen i webbrowseren, og tryk eller klik derefter på Føj til favoritter.

Se dine favoritter

Hvis du vil have vist dine favoritter, skal du stryge opad for at få vist appkommandoerne og derefter trykke eller klikke på knappen Favoritter Knappen Favoritter. Hvis dine favoritter er organiseret i mapper, skal du trykke eller klikke på rullemenuen Favoritter og vælge en mappe for at få den vist. Tryk eller klik på en af favoritterne for at gå til det pågældende websted.

Tryk eller klik på knappen Favoritter ud for adresselinjen på skrivebordet for at få vist favoritter. Tryk eller klik på en af favoritter på listen for at gå til det pågældende websted.

Vis alle

Arranger dine favoritter med mapper

Gør det nemmere at holde styr på dine favoritter ved at arrangere dem i mapper. Gruppér f.eks. nyhedswebsteder i mappen "Daglige nyheder" eller indkøbswebsteder i "Mine butikker".

 1. Gå til startskærmen, og tryk eller klik på Internet Explorer for at åbne Internet Explorer.

 2. Stryg op fra den nederste kant for at få vist appkommandoerne, og tryk eller klik derefter på knappen Favoritter Knappen Favoritter.
 3. Tryk eller klik på Føj til favoritter, og tryk eller klik derefter på Ny mappe.
 4. Angiv et navn til din mappe, og tryk eller klik derefter på Opret.

Næste gang du tilføjer en favorit, skal du vælge denne mappe (eller en anden mappe) fra rullemenuen, inden du trykker eller klikker på Tilføj.

Sådan oprettes nye mapper på skrivebordet

 1. Åbn skrivebordet, og tryk eller klik derefter på ikonet Internet Explorer på proceslinjen.

 2. Tryk eller klik på knappen Favoritter ud for adresselinjen.

 3. Tryk eller klik på knappen Arranger favoritter på rullemenuen.

 4. Tryk eller klik på Ny mappe, og skriv derefter et navn til den nye mappe.

 5. Træk gemte favoritter ind i den nye mappe.

  Du kan også omdøbe, omarrangere og slette favoritter eller mapper fra dialogboksen Arranger Favoritter.

Sortere favoritter alfabetisk

Åbn skrivebordet, tryk eller klik på ikonet Internet Explorer på proceslinjen, tryk eller klik på knappen Favoritter, tryk og hold på en favorit eller en mappe (eller højreklik), og tryk eller klik derefter på Sortér efter navn.

Eksportér favoritter

Hvis du bruger Internet Explorer på mere end én pc, kan du eksportere dine favoritter fra én pc og derefter importere dem på en anden.

 1. Åbn skrivebordet, og tryk eller klik derefter på ikonet Internet Explorer på proceslinjen.

 2. Tryk eller klik på knappen Favoritter.

 3. Tryk eller klik på Importér og eksportér på rullemenuen.

 4. Klik på Eksportér til en fil i dialogboksen i Indstillinger for import/eksport, og tryk eller klik derefter på Næste.

 5. Vælg Favoritter (og eventuelle andre indstillinger), du vil eksportere, og tryk eller klik derefter på Næste.

 6. Markér de favoritmapper, du vil eksportere, og tryk eller klik derefter på Næste. Internet Explorer eksporterer automatisk alle undermapper.

 7. Som standard opretter Internet Explorer en fil med navnet bogmærke.htm i mappen Dokumenter. Hvis du vil gemme de eksporterede favoritter et andet sted end i Dokumenter (f.eks. på en disk eller et flashdrev), skal du trykke eller klikke på Gennemse og derefter vælge et andet drev. Tryk eller klik på Gem.

 8. Tryk eller klik på Udfør.

Importér favoritter

Importér favoritter fra en pc til en anden.

 1. Åbn skrivebordet, og tryk eller klik derefter på ikonet Internet Explorer på proceslinjen.

 2. Tryk eller klik på knappen Favoritter.

 3. Tryk eller klik på Importér og eksportér på rullemenuen.

 4. Vælg Importér fra en fil, og tryk eller klik derefter på Næste i dialogboksen Indstillinger for import/eksport.

 5. Vælg Favoritter (og alle andre indstillinger), du vil importere, og tryk eller klik derefter på Næste.

 6. Som standard importerer Internet Explorer fra en fil med navnet bogmærke.htm i mappen Dokumenter. Tryk eller klik på Næste for at importere standardfilen, eller vælg i Internet Explorer, at der skal importeres favoritter fra et andet sted. Tryk eller klik på Gennemse, og vælg en fil, eller angiv en placering og et navn på den fil, der skal importeres. Tryk eller klik på Næste.

 7. Vælg den mappe, som de importerede favoritter skal gemmes i, og tryk eller klik derefter på Importér.

 8. Tryk eller klik på Udfør.Har du brug for mere hjælp?