Du kan bruge Internet Explorer-tastaturgenveje til hurtigt at udføre en række forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus. Ikke alle genveje fungerer i både Internet Explorer og Internet Explorer til skrivebordet.

De vigtigste genveje

Hvis du vil gøre detteTryk påInternet Explorer 11Tryk påInternet Explorer til skrivebordet
Hvis du vil gøre dette

Føje det aktuelle websted til favoritter

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+D

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Lukke fane

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+W

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk påInternet Explorer 11

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Slette browserdata

Tryk påInternet Explorer 11

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+Delete

Hvis du vil gøre dette

Få hjælp og support

Tryk påInternet Explorer 11

F1

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne browserdata

Tryk påInternet Explorer 11

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+T

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue til InPrivate-browsing

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Skift+P

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+P

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Opdatere siden

Tryk påInternet Explorer 11

F5

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

F5

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Tab

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Tab

Hvis du vil gøre dette

Få vist appkommandoer (adresselinje, ofte besøgte websteder mv.)

Tryk påInternet Explorer 11

Alt+D

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

(Ikke tilgængelig)

Hvis du vil gøre dette

Vis hentede filer

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+J

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+J

Søg

Hvis du vil gøre detteTryk påInternet Explorer 11Tryk påInternet Explorer til skrivebordet
Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny søgeforespørgsel på adresselinjen

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+E

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne en søgeforespørgsel på en ny fane

Tryk påInternet Explorer 11

(ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Åbne adresselinjen (for at se en oversigt, favoritter og søgeudbydere)

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Pil ned

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Søge ved hjælp af kopieret tekst

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Skift+L

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+L

Zoom

Hvis du vil gøre detteTryk påInternet Explorer 11Tryk påInternet Explorer til skrivebordet
Hvis du vil gøre dette

Zoome ind (+ 10 %)

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Plustegn

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Plustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud (- 10 %)

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Minustegn

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Minustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome til 100 %

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+0

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+0

Genveje for Internet Explorer til skrivebordet

Disse genveje fungerer kun i browseren til skrivebordet.

Vis alle

Adresselinje

Hvis du vil gøre detteTryk på
Hvis du vil gøre dette

Tilføje www. i begyndelsen og .dk i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+Enter

Hvis du vil gøre dette

Få vist en liste over adresser, du har skrevet

Tryk på

F4

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til venstre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til højre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte bagud gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Markere teksten på adresselinjen

Tryk på

Alt+D

Browsing

Hvis du vil gøre detteTryk på
Hvis du vil gøre dette

Aktivere et markeret hyperlink

Tryk på

Enter

Hvis du vil gøre dette

Vise en genvejsmenu for et link

Tryk på

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Finde noget på denne side

Tryk på

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til den næste side

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til den forrige side

Tryk på

Tilbage eller Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Navigere tilbage mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Navigere mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Tab eller F6

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af et dokument

Tryk på

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af et dokument

Tryk på

End

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt dokument i Internet Explorer

Tryk på

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue

Tryk på

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Gemme den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod starten af et dokument.

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod slutningen af et dokument

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Stoppe download af en side

Tryk på

Esc

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem fuld skærm og almindelige visninger

Tryk på

F11

Hvis du vil gøre dette

Starte tastebrowsing

Tryk på

F7

Udklipsholder

Hvis du vil gøre detteTryk på
Hvis du vil gøre dette

Kopiere markerede elementer til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Klippe markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Indsætte udvalgte elementer fra Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementer på den aktuelle webside

Tryk på

Ctrl+A

Favoritter, oversigt og feeds

Hvis du vil gøre detteTryk på
Hvis du vil gøre dette

Føje websteder til favoritter

Tryk på

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element op på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Føj til favoritter

Tryk på

Alt+Z

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne dialogboksen Arranger favoritter

Tryk på

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Fastgøre Favoritcenter, og få vist oversigten

Tryk på

Ctrl+Skift+H

Hvis du vil gøre dette

Se alle favoritter

Tryk på

Ctrl+I og Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Se feeds

Tryk på

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Se oversigt

Tryk på

Ctrl+H

Menulinje

Hvis du vil gøre detteTryk på
Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Filer.

Tryk på

Alt+F

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Rediger

Tryk på

Alt+R

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Vis

Tryk på

Alt+V

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne Funktioner

Tryk på

Alt+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Hjælp

Tryk på

Alt+H

Meddelelseslinje

Hvis du vil gøre detteTryk på
Hvis du vil gøre dette

Flytte fokus til meddelelseslinjen

Tryk på

Alt+N

Hvis du vil gøre dette

Klikke på meddelelseslinjen

Tryk på

Mellemrum

Faner

Hvis du vil gøre detteTryk på
Hvis du vil gøre dette

Lukke fane

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner i baggrunden

Tryk på

Ctrl+F4

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i baggrunden

Tryk på

Ctrl+klik

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i forgrunden

Tryk på

Ctrl+Skift+klik

Hvis du vil gøre dette

Duplikere fane

Tryk på

Ctrl+K

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne den sidste fane, du lukkede

Tryk på

Ctrl+Skift+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skifte til den sidste fane

Tryk på

Ctrl+9

Hvis du vil gøre dette

Skifte til et bestemt fanenummer

Tryk på

Ctrl+n (hvor "n" er et tal mellem 1 og 8)Har du brug for mere hjælp?