Understøttelse af ældre versioner af Internet Explorer ophørte den 12. januar 2016

Vis alle

Hvad er et RSS-feed?

RSS-feeds indeholder ofte opdateret indhold, der publiceres af et websted. De bruges oftest til nyheds- eller blogwebsteder, men også til distribution af andre former for digitalt indhold, herunder billeder, lyd eller video. Et feed kan have samme indhold som en webside, men det er ofte formateret anderledes. Når du abonnerer, kontrollerer Internet Explorer automatisk webstedet og henter nyt indhold, så du kan se, hvad er nyt, siden du sidst besøgte dette feed.

Hvordan ved jeg, om der tilbydes feeds på et websted?

Når du først får vist et websted, søger Internet Explorer efter feeds. Hvis der er feeds tilgængelige, ændrer knappen Feeds farve, og der afspilles en lyd.

Hvordan får jeg vist et feed?

Når du besøger en webside, ændrer knappen Feeds farve, så du ved, at der er tilgængelige feeds. Klik på knappen Feeds, og tryk eller klik på det feed, du vil se. Hvis du vil hente indhold automatisk, skal du abonnere på et feed.

Hvordan abonnerer jeg på et feed?

  1. Åbn Internet Explorer.

  2. Gå til det websted, der har det feed, du vil abonnere på.

  3. Tryk eller klik på knappen Feeds for at få vist feeds på siden.

  4. Tryk eller klik på et feed (hvis mere end ét er tilgængeligt). Hvis der kun findes ét feed, kommer du direkte til den pågældende side.

  5. Tryk eller klik på Abonner på dette feed.

  6. Skriv et navn til feedet, og vælg den mappe, det skal oprettes i.

  7. Tryk eller klik på Abonner.

Hvordan får jeg vist mine feeds?

Du kan se feeds under fanen Feeds i Favoritcenter. For at få vist dine feeds skal du trykke eller klikke på knappen Favoritter og trykke eller klikke på Feeds.

Hvad betyder RSS?

Akronymet RSS står for Really Simple Syndication og bruges til at beskrive den teknologi, der bruges til oprettelse af feeds.
Har du brug for mere hjælp?