Tilføje, fjerne og styre enheder og printere

Du kan føje både kabeltilsluttede og trådløse enheder til din pc, som f.eks. printere og højttalere. Du kan også fjerne dem og fejlfinde disse enheder, hvis de ikke fungerer korrekt.

Hvis Windows ikke finder en trådløs enhed, du vil tilføje, så se under Hvorfor finder Windows ikke min Bluetooth- eller anden trådløse enhed? Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til en enhed, så se under Hvad nu, hvis en traditionel enhed ikke er installeret korrekt?

Vis alle

Sådan tilføjes kablede og netværksenheder

I de fleste tilfælde kan du tilslutte en traditionel enhed eller vælge en netværksenhed, og Windows vil konfigurere den automatisk. Ellers kan du tilføje en enhed manuelt. Når du tilføjer en enhed, søger Windows i Windows Store efter en app for den pågældende enhed fra producenten. Hvis der findes en, installerer Windows den automatisk.

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Enheder.

 3. Tryk eller klik på Tilføj en enhed. Vælg derefter den ønskede enhed fra den liste over enheder, som Windows registrerer.

Sådan tilføjes Bluetooth-enheder

Før du tilføjer (kaldes også parrer) en Bluetooth-aktiveret enhed, skal du sikre dig, at den er tændt og kan findes. De metoder, der gør det muligt at finde en enhed, kan variere, så sørg for at se i den information, der fulgte med enheden, eller besøg producentens websted.

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Bluetooth.

 3. Sørg for, at Bluetooth er slået til, og vent derefter, mens Windows søger efter Bluetooth-aktiverede enheder og viser dem, der findes.

 4. Tryk eller klik på den ønskede enhed, og følg derefter vejledningen på skærmen for at afslutte parringen af enhederne.

Sådan fjernes enheder

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder.

 3. Tryk eller klik på Enheder, hvis du fjerne en kablet eller netværksenhed. Tryk eller klik på Bluetooth, hvis du fjerner en Bluetooth-aktiveret enhed.

 4. Tryk eller klik på den enhed, du vil fjerne, og tryk eller klik derefter på Fjern enhed eller Fjern.

Sådan håndteres enheder

Du kan styre dine enheder, ændre indstillinger og foretage fejlfinding af problemer i Enheder og printere i Kontrolpanel. Du kan f.eks. angive standardprinteren, ændre indstillinger for en trådløs mus eller finde ud af, hvorfor der står et gult advarselsikon Gult advarselsikon, som viser, at der måske er et problem med enheden på den.
 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg.

 2. Skriv Enheder og printere i søgefeltet, og tryk eller klik på Enheder og printere.

 3. Tryk og hold eller højreklik på en enhed, og tryk eller klik derefter på det, du vil gøre.

  Hvis der er et gult advarselsikon Gult advarselsikon, som viser, at der måske er et problem med enheden ved siden af enheden, skal du trykke eller klikke på Fejlfind.

Har du brug for mere hjælp?