Automatisk afspilning: Ofte stillede spørgsmål

Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om automatisk afspilning.

Vis alle

Hvad er automatisk afspilning?

Med Automatisk afspilning kan du vælge en handling for forskellige medier, når du tilslutter en enhed, indsætter et medie eller modtager indhold fra en anden person, der bruger Tryk og send. Du kan indstille Automatisk afspilning til at åbne forskellige typer af indhold, som f.eks. billeder, musik og video på forskellige typer af medier, som f.eks. drev, cd'er eller dvd'er. Du kan f.eks. bruge Automatisk afspilning til at vælge en app, der automatisk åbner billeder på et flytbart drev, når du slutter det til din pc. Med Automatisk afspilning behøver du ikke at åbne den samme app eller genvælge de samme indstillinger, hver gang du tilslutter en bestemt enhed.

Hvordan ændrer jeg den automatiske afspilningshandling for en enhed eller medietype?

Sådan ændres en automatisk afspilningshandling

 1. Åbn Automatisk afspilning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Skriv automatisk afspilning i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Automatisk afspilning.

 2. Vælg den nye ønskede handling på rullelisten ud for enheden eller medietypen.

Hvordan vælger jeg en automatisk afspilningshandling for det indhold, jeg modtager efter at have trykket på min enhed med en anden ved hjælp af Tryk og send?

Sådan vælges en automatisk afspilningshandling for modtagelse af Klappet og klart-indhold

 1. Åbn Automatisk afspilning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Skriv automatisk afspilning i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Automatisk afspilning.

 2. Vælg den ønskede handling på rullelisten ud for indholdstypen under Vælg, hvad der skal ske, når du trykker på enhederne for at samle dem.

Bemærk!

 • Hvis din pc ikke understøtter denne teknologi, kan du ikke se denne indstilling i Automatisk afspilning.

Jeg modtog en besked om at vælge, hvad jeg ville gøre med enheden, mediet eller indholdet, men den forsvandt. Hvad skal jeg gøre?

Sådan vælges en automatisk afspilningshandling

 1. Åbn Automatisk afspilning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Skriv automatisk afspilning i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Automatisk afspilning.

 2. Vælg den nye ønskede handling på rullelisten ud for enheden, medietypen eller indholdstypen.

Hvordan kan jeg forhindre automatisk afspilning i at spørge mig om, hvilken app jeg vil bruge?

Du kan slå automatisk afspilning helt fra, eller du kan slå automatisk afspilning fra for kun én medietype eller indholdstype.

Sådan slås automatisk afspilning helt fra

 1. Åbn Automatisk afspilning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Skriv automatisk afspilning i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Automatisk afspilning.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug Automatisk afspilning ved alle medier og enheder, og tryk eller klik derefter på Gem.

Sådan slås automatisk afspilning fra for kun én medietype eller indholdstype

 1. Åbn Automatisk afspilning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Skriv automatisk afspilning i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Automatisk afspilning.

 2. Tryk eller klik på Foretag ingen handling på rullelisten ud for den medie- eller indholdstype, du ikke vil spørges om, og tryk eller klik derefter på Gem.

Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg altid bliver bedt om at vælge en handling for en enhed eller medietype?

Sådan får du Automatisk afspilning til altid at bede dig om at vælge en handling

 1. Åbn Automatisk afspilning ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Skriv automatisk afspilning i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Automatisk afspilning.

 2. Vælg Spørg mig hver gang på listen ud for hver enhed eller medietype, du vil spørges om, og tryk eller klik derefter på Gem.

Hvorfor står visse enheder ikke under Enheder i Automatisk afspilning?

Hvis du slutter en lagerenhed til din pc (f.eks. et USB-flashdrev eller andet eksternt drev), vises enheden ikke under Enheder i Automatisk afspilning. I Automatisk afspilning vises kun ikke-lagerenheder som f.eks. visse digitale kameraer, videokameraer og telefoner. Du kan se lagerenheder i Computer.

 • Åbn Computer ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Indtast derefter Computer i søgefeltet, tryk eller klik på Apps, og tryk eller klik derefter på Computer.

Hvordan kan jeg åbne Automatisk afspilning, hvis standardindstillingen ikke åbner den?

Hold Skift-tasten nede, mens du indsætter enheder eller medier i pc'en, for at åbne Automatisk afspilning, uanset standardindstillingen.

Har du brug for mere hjælp?