Videoer

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Importere og redigere videoer

Flyt dine videoer fra kameraet eller telefonen, så de er nemmere at redigere og dele. Windows 8.1 tilbyder grundlæggende indstillinger til videoredigering. Brug Videominder til at foretage sjove, hurtige ændringer af korte videoer.

Hvis du er interesseret i at foretage avancerede ændringer eller arbejde med længere videofiler, kan du søge i Windows Store på din pc efter andre apps til videoredigering, eller du kan downloade Movie Maker (ikke tilgængelig til Windows RT 8.1).

Importere videoer

 1. Slut et kamera, en telefon eller et eksternt drev til pc'en.

 2. Åbn appen Billeder fra startskærmen.

 3. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 4. Tryk eller klik på Importér.

 5. Tryk eller klik på den enhed, du vil importere fra.

 6. Stryg ned, eller klik på de billeder og videoer, du vil importere, eller tryk eller klik på Markér alt.

 7. Tryk eller klik på Importér.

Billederne og videoerne gemmes i mappen Billeder i en undermappe navngivet med datoen (f.eks. 10-09-2013).

Bemærk!

Trimme videoer

 1. Åbn den video, du vil forkorte, ved hjælp af appen Billeder, Kamera eller OneDrive.

 2. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 3. Tryk eller klik på Trim, og flyt derefter håndtagene i venstre eller højre ende af tidslinjen til de nye start- og slutpunkter.

  Tidslinje med trimningshåndtag

Slette videoer

 1. Vælg den video, du vil slette, ved hjælp af appen Billeder, Kamera eller OneDrive. Du kan vælge flere videoer eller alle filerne i en mappe i appen Billeder og OneDrive.

 2. Hvis du ikke kan se appkommandoerne, skal du stryge op fra skærmens nederste kant eller højreklikke.

 3. Tryk eller klik på Slet.

Næste: Gem videoer på OneDrive