Start fra det medie, du oprettede for at installere på en partition

Sådan installerer du Windows 8.1 på en anden partition:

 • Du skal allerede have en version af Windows kørende på partitionen.

 • Du skal oprette en dvd eller et USB-flashdrev, du kan starte fra.

 • Hvis du bruger en ISO-fil til installation af Windows, skal du brænde ISO-filen til en dvd. Du kan ikke bruge et USB-flashdrev til dette.

 • Skriv produktnøglen til Windows 8.1 ned. Du vil ikke kunne installere Windows 8.1 uden den.

Når du har oprettet dvd- eller USB-flashdrevet, skal du starte derfra og derefter vælge en partition, der skal opgraderes til Windows 8.1.

Vigtigt!

 • Nogle ældre pc'er kan muligvis starte fra et USB-flashdrev. Hvis du vil finde ud af, om din pc kan starte fra et USB-flashdrev, skal du se den dokumentation, der fulgte med din pc, eller du kan besøge producentens websted.

 • Hvis du forsøger at installere den gratis opdatering fra Windows 8 til Windows 8.1, og du ikke har en produktnøgle til Windows 8.1, kan du ikke starte fra medier for at installere denne opdatering.

Sådan installeres fra den dvd eller det USB-drev, du opretter

 1. Tænd pc'en, indsæt dvd'en eller USB-flashdrevet, når du er klar til at installere Windows.

 2. Genstart din pc.

 3. Hvis du ser meddelelsen "Tryk på en tast for at starte fra dvd" (Press any key to boot from DVD), skal du gøre det. Hvis du ikke får vist denne meddelelse, eller hvis din aktuelle version af Windows begynder forfra igen og igen, skal du muligvis ændre startrækkefølgen i pc'ens BIOS-indstillinger.

  Sådan ændres startrækkefølgen

  Hvis du vil ændre startrækkefølgen i pc'ens BIOS-indstillinger, skal du almindeligvis genstarte pc'en og derefter umiddelbart trykke på en kombination af taster (f.eks. F2, F12, Delete, Esc). Da denne kombination af taster varierer fra en pc til en anden, skal du muligvis besøge pc-producentens websted for at få oplysninger om den kombination af taster, du skal bruge til din pc.

  Hvis du genstarter og trykker på den nødvendige kombination af taster, men den aktuelle version af Windows stadig startes, skal du vente, indtil Windows beder dig om at logge på, og derefter genstarte pc'en for at prøve igen.

  Advarsel!

  • Ændring af startrækkefølgen er kun beregnet til øvede brugere, da det er muligt utilsigtet at ændre noget, der kan forhindre, at din pc starter korrekt.


 4. Klik på Installer nu på siden Installer Windows, og følg vejledningen.


Har du brug for mere hjælp?