Hjælp til appen Kamera og webcams

Hvis din pc har et indbygget kamera eller et tilsluttet webcam, kan du bruge appen Kamera til at tage billeder og optage videoer.

Vis alle

Åbn appen Kamera

Du kan åbne appen Kamera på forskellige måder. Hvis du er på startsiden, kan du bruge appfeltet. Hvis du bruger andre apps eller er på skrivebordet, kan du søge efter appen og åbne den fra søgeresultatet. Du kan også åbne appen Kamera direkte fra låseskærmen, når du vil tage et hurtigt billede uden først at logge på.

Hvis du er på startskærmen

Tryk eller klik på feltet Kamera.

Feltet Kamera på startskærmen
Feltet Kamera på startskærmen

Hvis du bruger en anden app eller er på skrivebordet

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Kamera i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Kamera i søgeresultatet.

Hvis din pc er låst

Hvis du er logget på pc'en og derefter har låst den, kan du åbne appen Kamera ved at stryge nedad på låseskærmen eller klikke og trække nedad.

Hvis kameraet ikke åbnes, skal du aktivere brug af kameraet fra låseskærmen. Gå til Pc-indstillinger, tryk eller klik på Pc og enheder, og angiv derefter Stryg ned på låseskærmen for at bruge kameraet til Slået til.

Tag et billede, eller optag en video

Sådan tages et billede

 1. Tryk eller klik på knappen BilledeKnappen Billede i appen Kamera.
 2. Hvis du vil se billedet, skal du trække skærmen til højre eller klikke på venstre pil.

Sådan optages en video

 1. I appen Kamera skal du trykke eller klikke på knappen VideoKnappen Video for at starte optagelsen. Tryk eller klik på den igen for at stoppe optagelsen.
 2. Hvis du vil se videoen, skal du trække skærmen til højre eller klikke på venstre pil.

Hvis du vil justere kameraindstillingerne, skal du se under Skift indstillinger, f.eks. blitz eller timer. Alle billeder og videoer, du tager med appen Kamera, gemmes i din filmrulle. Der er flere oplysninger om filmrullen under Se de billeder og videoer, du har taget med appen Kamera.

Om panoramabilleder

Et panoramabillede er en serie af billeder, der er kombineret til et enkelt billede. Panoramabilleder er gode, hvis du vil tage billeder af landskaber og storbyers skyline eller oprette et 360 graders billede af et område. Hvis din pc har et indbygget kamera, der peger bagud, samt visse sensorer og drivere, kan du tage panoramabilleder med appen Kamera. Hvis din pc kan tage panoramabilleder, kan du se knappen Panoramabillede Knappen Panoramabillede i søgeren. Du kan få vist et panoramabillede, du har taget med appen Kamera, ved at åbne det i appen Kamera, Billeder eller OneDrive. Du kan også placere det på OneDrive.com for at åbne og dele det.

Sådan tager du et panoramabillede

 1. Åbn appen Kamera.

 2. Find ud af, hvad der skal være startpunktet for dit billede, og peg kameraet mod det.

 3. Tryk eller klik på knappen Panoramabillede Knappen Panoramabillede. Hermed tages det første billede.
 4. Vip kameraet langsomt i en vilkårlig retning for at gøre klar til det næste billede.

 5. Hold øje med kanterne i søgeren, mens du vipper kameraet. Når kanterne udfyldes, tager kameraet automatisk det næste billede.

 6. Gentag de to tidligere trin, indtil du er færdig med panoramabilledet.

 7. Tryk eller klik på markeringen.

Appen Kamera samler billederne og gemmer panoramabilledet i filmrullen.

Tip til forbedring af panoramabilleder

Sådan opnår du de bedste resultater, når du tager et panoramabillede:

 • Hold kameraet det samme sted, når du vipper og drejer det, som om det sad fast på et stativ. Brug små, rolige bevægelser.

 • Hold øje med kanterne rundt om søgeren. Hold pause, i det øjeblik kanterne udfyldes. På den måde bliver billedet klart og fokuseret.

 • Eksperimentér med at vippe kameraet i mange retninger, også op og ned.

 • For at sikre, at du får alle 360 grader i ét panoramabillede, skal du gå rundt i en cirkel, men du holder kameraet på samme sted.

Sådan åbnes eller deles et panoramabillede

For at kunne se et panoramabillede, du har taget med appen Kamera, skal du åbne det ved hjælp af appen Kamera, Billeder eller OneDrive eller lægge det op på OneDrive.com. Hvis du vil dele et panoramabillede, skal du lægge det på OneDrive og sende et link til filen til de personer, du vil dele det med.

Få det bedste billede med en billedserie

På visse tablets tager appen Kamera automatisk en række billeder (kaldet en billedserie), hver gang du tager et billede. Denne billedserie inkluderer billeder, der tages, lige før og efter du tager et billede. Hvis din pc kan tage billedserier, vises der et eksempel på standardbilledet i nederste venstre hjørne, når du har taget et billede. Du kan derefter gennemse billederne og gemme det bedste. Hvis du vælger ikke at gennemse dem, gemmes standardbilledet automatisk i din filmrulle.

Eksempelvisning i søgeren
Eksempelvisningen vises i øverste venstre hjørne

Sådan gennemser du billederne og gemmer det, du ønsker:

 1. Åbn appen Kamera.

 2. Tag et billede.

 3. Tryk eller klik på eksempelbilledet i nederste venstre hjørne.

 4. Drej skiven for at gennemse billederne.

 5. Når du ser det, du vil bruge, skal du trykke eller klikke på knappen Gem på skiven. De andre billeder gemmes ikke.

Skift indstillinger, f.eks. blitz eller timer

Du kan foretage visse justeringer, før du tager et billede eller optager en video, f.eks. slå blitzen eller timeren til. Andre ting skal du ændre i Indstillinger, f.eks. visning af gitterlinjer og medtagelse af placeringsoplysninger på billeder og panoramabilleder.

Bemærk!

 • På denne side kan du se alle indstillingsmulighederne. I appen Kamera ser du kun de indstillinger, som er tilgængelige på din pc. Der vises f.eks. kun en knap til blitzindstillinger, hvis enheden har en blitz.

Når du tager et billede

 1. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 2. Tryk eller klik på det, du vil ændre. Indstillingerne kan omfatte følgende:

  • Skift til et andet kamera.

  • Indstil selvudløseren. Du kan vælge en 3 eller 10 sekunders forsinkelse. Så vises nedtællingen på skærmen.

  • Rediger eksponeringen (juster, hvor lyst eller mørkt billedet er).

  • Slå blitz til eller fra, eller indstil den til auto.

  • Brug Punktjustering til at ændre det område, der skal fremhæves.

Fra Indstillinger

 1. Åbn appen Kamera.

 2. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 3. Tryk eller klik på Indstillinger.

 4. Juster de enkelte indstillinger. Det kan omfatte:

Skift til et andet kamera

Hvis din pc har mere end ét kamera (f.eks. både et fremadvendt og et bagudvendt kamera), kan du skifte kamera, før du tager et billede eller optager en video.

 1. Åbn appen Kamera.

 2. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 3. Tryk eller klik på knappen Skift kamera.

Bemærk!

Beskær for at zoome ind

Appen Kamera indeholder ikke digital zoom. Men du kan opnå samme effekt, som når man zoomer ind, ved at tage et billede og derefter beskære det.

 1. Stryg til højre, eller klik på venstre pil for at se de billeder og videoer, du har taget for nylig. Bliv ved med at stryge eller klikke på den venstre pil, indtil du finder det billede, du vil beskære.

 2. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 3. Tryk eller klik på Beskær.

 4. Tryk eller klik på Højde-bredde-forhold, og vælg en af forudindstillingerne, eller træk kanterne til den ønskede placering.

 5. Tryk eller klik på Anvend.

 6. Gem det beskårne billede. Du kan opdatere det oprindelige billede eller gemme en kopi med dine ændringer.

Angiv, hvad der skal ske, når du trykker på skærmen

Som standard fremhæves et område af billedet, når du trykker et sted på skærmen. Dette kaldes for punktjustering. Du kan prøve forskellige områder, indtil motivet er fremhævet, som du ønsker det, og derefter trykke på knappen Billede Knappen Billede for at tage billedet. Du kan ændre denne indstilling, så du enten fremhæver området og tager billedet samtidig eller bare tager billedet uden at fremhæve, når du trykker på skærmen.
 1. Åbn appen Kamera.

 2. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 3. Tryk eller klik på Indstillinger.

 4. Vælg en af disse indstillinger under Punktjustering:

  • Tryk for at punktjustere (standard)

  • Tryk for at punktjustere og tage et billede

  • Tryk for at tage et billede

Bemærk!

Gem automatisk dine billeder og videoer online

Du kan angive, at de billeder og videoer, du tager med appen Kamera, automatisk uploades til OneDrive. Du kan også vælge, hvilken kvalitet du vil bruge, når du uploader billeder.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Gå til OneDrive, og derefter Filmrulle.

 3. Vælg de indstillinger, du vil bruge til overførsler af billeder og videoer.

Medtag oplysninger om, hvor billedet er taget

Hvis din tablet eller dit kamera understøtter, at du medtager placeringsoplysninger, og der er forbindelse til internettet eller et mobilnetværk, når du tager billedet, kan appen Kamera medtage placeringsoplysninger i billederne.

 1. Åbn appen Kamera.

 2. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 3. Tryk eller klik på Indstillinger.

 4. Angiv Placeringsoplysninger til Slået til.

Se de billeder og videoer, du har taget med appen Kamera

Alle de billeder, videoer og panoramabilleder, du tager med appen Kamera, gemmes i filmrullen. Der er forskellige måder at se filmrullen på.

 • Appen Kamera: Stryg til højre, eller klik på pilen i venstre side af skærmen. Du kan også stryge op fra den nederste kant eller højreklikke for at se appkommandoerne og derefter trykke eller klikke på Filmrulle.

 • Appen Billeder: Gå til biblioteket Billeder, og gå derefter til mappen Filmrulle.

 • Stifinder: Gå til mappen Billeder, og gå derefter til mappen Filmrulle.

 • OneDrive-appen : Gå til mappen Filmrulle. Filmrullen vises kun på OneDrive, hvis du uploader billeder eller videoer automatisk dertil. Du kan finde flere oplysninger under Gem automatisk dine billeder og videoer online.

 • Fra låseskærmen: Tryk eller klik på Filmrulle for at se de billeder og videoer, du lige har taget. Hvis du vil se alle billeder og videoer i filmrullen, skal du trykke eller klikke på knappen Lås op, logge på pc'en og bruge en af de apps, der vises her.

Rediger eller slet billeder og videoer

Her er en beskrivelse af, hvordan du redigerer og sletter billeder og videoer i appen Kamera, appen Billeder og appen OneDrive.

Sådan redigeres et billede

 1. Stryg til højre, eller klik på venstre pil for at se de billeder og videoer, du har taget for nylig. Bliv ved med at stryge eller klikke på den venstre pil, indtil du finder det billede, du vil redigere.

 2. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 3. Tryk eller klik på Rediger.

 4. Tryk eller klik på en kategori til venstre, f.eks. Ret automatisk eller Lys. Redigeringsmulighederne i de valgte kategori vises i højre side.

 5. Tryk eller klik på en indstilling til højre. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte indstillinger under Redigere billeder og videoer.

 6. Fortsæt med at vælge kategorier og indstillinger, til du er færdig med at redigere.

 7. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 8. Gem det redigerede billede. Du kan opdatere det oprindelige billede eller gemme en kopi med dine ændringer.

Sådan trimmes en video

 1. Stryg til højre, eller klik på pilen i venstre side af skærmen for at gennemse de billeder og videoer, du har taget for nylig. Bliv ved med at stryge eller klikke på pilene, indtil du finder den video, du vil redigere.

 2. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 3. Tryk eller klik på Trim, og flyt derefter håndtagene i venstre eller højre ende af tidslinjen til de nye start- og slutpunkter.

 4. Tryk eller klik på Gem en kopi.

Sådan slettes et billede eller en video

 1. Stryg til højre, eller klik på pilen i venstre side af skærmen for at gennemse de billeder og videoer, du har taget for nylig. Bliv ved med at stryge eller klikke på pilene, indtil du finder det billede eller den video, du ønsker.

 2. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 3. Tryk eller klik på Slet.

Bemærk!

 • Når du bruger appen Billeder, appen OneDrive eller Stifinder, kan du vælge flere billeder eller videoer, før du trykker eller klikker på Slet.

Slå kameraet fra

Du kan vælge at slå kameraet fra for bestemte apps, mens du tillader andre apps at bruge det, eller du kan slå kameraet helt fra.

Sådan slås kameraet fra for en bestemt app

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Beskyttelse af personlige oplysninger, og tryk eller klik derefter på Webcam.

 3. Angiv Lad disse apps bruge mit webcam til Slået fra, eller slå det fra for bestemte apps.

Bemærk!

 • Hvis du vil forhindre, at appen Kamera bruger kameraet, skal du slå kameraet helt fra.

 • Hvis du har problemer med appen Kamera, efter du har ændret indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, skal du trække appen til bunden af skærmbilledet og holde den der, indtil appen vendes, og så prøve igen.

Sådan slås kameraet helt fra

Du kan slå kameraet helt fra, så ingen app, heller ikke appen Kamera, kan bruge det.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Enhedshåndtering i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Enhedshåndtering i søgeresultatet.

 3. Udvid Billedenheder.

 4. Højreklik på kameraet, og klik derefter på Deaktiver.

Sådan slås kameraet fra, så det ikke kan bruges, når pc'en er låst

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik derefter på Låseskærm.

 3. Angiv Stryg ned på låseskærmen for at bruge kameraet til Slået fra.

Hvis du har problemer med dit webcam

Med så mange mærker af webcams og kameraer på markedet er der en række grunde til, at noget måske ikke virker. Alle mærker er forskellige, så det er en god ide at tjekke producentens websted for brugervejledninger og hjælp til fejlfinding.

Hvis kameraet skal tilsluttes din pc, kan problemet ofte løses ved at frakoble kameraet og tilslutte det i igen.

En anden almindelig løsning er at lukke den app, der giver problemer, på en måde, der stopper alle appens processer. Det gør du ved at trække den til bunden af skærmbilledet og holde den der, indtil appen vendes.

Hvis det stadig ikke virker, kan der være et problem med kameraets drivere. Du kan installere driveropdateringer fra producenten af dit kamera, eller du kan bruge standarddriverne til din pc. Hvis forslagene her ikke løser dit problem, kan du gå til Windows-forummet, hvor du kan finde løsninger på problemer med specifikke enheder, som andre har brugt.

Sådan installeres opdateringer fra producenten

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Enhedshåndtering i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Enhedshåndtering i resultaterne.

 3. Udvid Billedenheder.

 4. Højreklik på det kamera, der giver problemer, og tryk eller klik på Opdater driversoftware.

 5. Tryk eller klik på Søg automatisk efter opdateret driversoftware, og følg derefter vejledningen på skærmen. Den kan omfatte genstart af din pc.

Sådan installeres standarddriverne til din pc

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Enhedshåndtering i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Enhedshåndtering i resultaterne.

 3. Udvid Billedenheder.

 4. Højreklik på det kamera, der giver problemer, og tryk eller klik på Opdater driversoftware.

 5. Tryk eller klik på Gennemse computeren efter driversoftware.

 6. Tryk eller klik på Lad mig vælge fra en liste over enhedsdrivere på computeren.

 7. Vælg USB-videoenhed, klik på Næste, og følg derefter vejledningen på skærmen. Den kan omfatte genstart af din pc.

Hvis dit webcam ikke fungerer med Skype

Hvis du bruger Skype og har problemer med lyd- eller videokvaliteten, kan du finde flere oplysninger under Hvordan kan jeg løse problemer med videoopkald i Skype til Windows-skrivebordet? Disse fejlfindingstrin fungerer til begge versioner af Skype på Windows.

Søg efter svar i det relevante Microsoft-community

Hvis disse forslag ikke løser dit problem, kan du gå til communitysiden for Musik, Billeder og Video eller communitysiden for hardware og drivere i Windows-forummet og finde løsninger, som andre personer har fundet til specifikke problemer. Denne mulighed kan være meget nyttig i forbindelse med hardwareproblemer og fejlmeddelelser.

Har du brug for mere hjælp?