Søg, del, udskriv og meget mere

Windows-selvstudium: Side 6 af 11

Sådan bruger du amuletterne til ting, du ofte anvender

De fem amuletter – Søg, Del, Start, Enheder og Indstil – giver dig hurtig adgang til funktioner, du ofte anvender, f.eks. at søge på internettet og på din pc, udskrive dokumenter og sende billeder og links via mail. De er altid tilgængelige i højre side af skærmen, uanset hvor du befinder dig i Windows.

Amuletter

Stryg indad fra skærmens højre kant. Tryk eller klik derefter på Søg, Del, Start, Enheder eller Indstil. (Hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmbilledets øverste højre hjørne, flytte musemarkøren nedad og derefter klikke på Søg, Del, Start, Enheder eller Indstil).

Du kan også trykke på Windows-tasten Windows-logotast +C for at åbne amuletterne.

Søg

Amuletten Søg bruger Bing Smartsøgning, så du kan søge på din pc, på nettet og på OneDrive samt i en række apps og i Windows Store. Du kan søge én gang for at få vist resultater fra alle steder, og du kan gå tilbage til dine søgeresultater uden at skulle søge igen.

Søgning på din pc, på nettet og på OneDrive med Bing Smartsøgning

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).
  Du kan også trykke på Windows-tasten Windows-logotast +S, eller du kan trykke på Windows-tasten Windows-logotast og begynde at skrive for at åbne Søg. Og hvis du står på startskærmen, kan du trykke eller klikke på knappen SøgSøgeknappen eller bare begynde at skrive. Hvis du ikke kan se knappen Søg på startskærmen, har du ikke den seneste opdatering til Windows 8.1 og Windows RT 8.1. Du kan finde flere oplysninger under Installer Windows 8.1 Update (KB 2919355).
 2. Angiv dit søgeudtryk. Når du skriver, får du vist en liste over søgeresultater og forslag.

 3. Hvis du kan se den app, fil eller indstilling, som du leder efter, på listen, kan du åbne den ved at trykke eller klikke på den. Hvis du vil se alle resultaterne for dit søgeudtryk, bl.a. alle internetresultaterne fra Bing, skal du trykke eller klikke på knappen SøgSøgeknappen for at gå til siden med søgeresultater. Du kan også trykke eller klikke på et af søgeforslagene.
 4. På siden med søgeresultater skal du trykke eller klikke på et søgeresultat for at åbne det.

Siden med søgeresultater

Dine resultater grupperes efter kategori og efter, hvor de kommer fra. F.eks. vil billederne på din pc blive grupperet, og det samme gælder billederne fra internettet. Resultaterne fra dine personlige filer på din pc og OneDrive vises øverst, og derefter vises resultaterne fra dine apps og fra internettet. Miniaturebillederne giver dig et indtryk af, hvad du får, inden du trykker eller klikker. Hvis du vil se alle søgeresultaterne for en bestemt kategori, skal du trykke eller klikke på linket Se alle for den pågældende kategori.

Sådan går du tilbage til siden med søgeresultater

Hvis du åbner et søgeresultat og finder ud af, at det ikke var det, du søgte efter, kan du gå tilbage til siden med søgeresultater uden at skulle søge igen. Med berøring skal du stryge indad fra skærmens venstre kant. (Med en mus skal du flytte markøren til øverste venstre hjørne på skærmen og derefter klikke).

Sådan indsnævrer du søgeresultaterne

Amuletten Søg søger automatisk efter apps, filer og indstillinger på din pc og OneDrive samt på internettet. Du kan dog kun søge efter én resultattype, f.eks. indstillinger eller billeder på internettet. I visse apps kan du desuden vælge at søge udelukkende i den pågældende app.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Tryk eller klik på Pilen i Søg over søgefeltet, og tryk eller klik derefter på den ønskede kategori.

Sådan ændres indstillingerne for Søg

Du kan rydde din søgehistorik, vælge, hvordan dine søgeoplysninger skal deles med Bing, og ændre SafeSearch-indstillinger, som bortfiltrerer voksenindhold fra dine søgeresultater. Hvis du ønsker det, kan du desuden deaktivere internetsøgning, så du kun får vist resultater fra din pc og OneDrive (det kan være en god idé, hvis du bruger en forbrugsbaseret internetforbindelse).

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Søg og apps, og tryk eller klik derefter på Søg.

 3. Rediger de ønskede indstillinger.

Del

Amuletten Del er en hurtig måde, hvorpå du kan dele filer, billeder og oplysninger med personer, som du kender, eller gemme ting til senere uden at forlade den app, du er i. Du kan dele et billede med et par personer ad gangen, dele et link med hele dit sociale netværk eller sende en interessant artikel til appen Læselæste , så du kan læse den senere.

Du kan dele ting fra de fleste apps med amuletten Del. Hvis du vil dele ting fra dit skrivebord, kan du dele dem via mail eller bruge OneDrive til at dele filer og billeder.

Amuletten Del

Sådan deler du filer

 1. I en app skal du stryge det element, som du vil dele, for at vælge det. (Hvis du bruger en mus, skal du højreklikke på det element, du vil dele, for at vælge det).

 2. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Del.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Del.

 3. Tryk eller klik på den person, app eller enhed, som du vil dele med, og følg vejledningen på skærmen.

Sådan deler du et link

 1. Åbn en app, og gå til det websted, den artikel, det kort eller andet, som du måtte have lyst til at dele.

 2. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Del.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Del.

 3. Tryk eller klik på den person, app eller enhed, som du vil dele med, og følg vejledningen på skærmen.

Sådan ændres indstillingerne for Del

Du kan ændre, hvilke apps der vises i amuletten Del, og hvordan de skal vises.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Søg og apps, og tryk eller klik derefter på Del.

 3. Rediger de ønskede indstillinger.

Start

Du kan bruge amuletten Start til at komme til startskærmen, uanset hvor du befinder dig i Windows. Hvis du allerede er i Start, kan du bruge den til at gå tilbage til den seneste app, du anvendte.

Åbn Start ved at stryge indad fra skærmens højre kant og derefter trykke på Start. (Hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmbilledets nederste venstre hjørne, flytte musemarkøren helt ind i hjørnet og derefter klikke på Start).

Amuletten Start
Tip!

Hvis du bruger en mus, kan du flytte musemarkøren ned i venstre hjørne af skærmen og klikke på Start-knappen for at gå tilbage til Start.

Enheder

Amuletten Enheder er en hurtig måde, hvorpå du kan sende filer og oplysninger til andre enheder, som har forbindelse til din pc, f.eks. din printer, Xbox, telefon, højttalere, tv eller en projektor. Listen over tilgængelige enheder i amuletten Enheder afhænger af de enheder, du har, og om de er sluttet til din pc. Du kan få mere at vide om konfiguration af enheder under Tilføje, fjerne og styre enheder og printere.

Sådan bruges amuletten Enheder

 1. Åbn en app, og stryg det element eller den fil, du vil sende til en enhed, for at vælge den. (Hvis du bruger en mus, skal du højreklikke på elementet eller filen for at vælge elementet eller filen).

 2. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Enheder
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Enheder).

 3. Vælg en af følgende indstillinger:

  Du kan streame videoer, musik eller et slideshow med billeder til en anden enhed (f.eks. et tv eller et stereoanlæg). Tryk eller klik på Afspil, og følg vejledningen på skærmen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer Afspil, under Stream billeder, video og musik ved hjælp af Afspil.

  Udskriv et dokument, et billede eller en mail. Tryk eller klik på Udskriv, og følg vejledningen på skærmen. Du kan finde flere oplysninger under Sådan udskriver du.

  Projicer det, der er på din pc (f.eks. en præsentation, et slideshow eller andet indhold på din pc) over på en anden skærm. Tryk eller klik på Projicer, og følg vejledningen på skærmen.

Indstillinger

Amuletten Indstil er det sted, hvor du hurtigt kan justere almindelige indstillinger (f.eks. lysstyrke og lydstyrke), finde indstillinger til din pc (f.eks. personlige indstillinger, brugerkonti og enheder) og ændre indstillinger for den app, du bruger.

Sådan justerer du hurtigt almindelige indstillinger

Der er nogle almindelige indstillinger – f.eks. lydstyrke, lysstyrke og netværksforbindelse – der altid er tilgængelige i amuletten Indstil.
 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på den indstilling, du vil ændre.

Almindelige indstillinger

Sådan ændres indstillingerne for din pc

Du kan ændre de fleste indstillinger under Pc-indstillinger (i stedet for i Kontrolpanel), f.eks. personlige indstillinger og indstillinger for ting som enheder, brugerkonti, OneDrive, netværksforbindelser og sprog.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på den indstillingskategori, du vil ændre.

Sådan ændres indstillingerne for en app

Hvis du er i en app, mens du åbner amuletten Indstil, vil indstillingerne for den pågældende app blive vist først. Der er forskelle i alle apps, så indstillingerne kan muligvis også være forskellige. Hvis du er under Start eller på skrivebordet, kan du bruge amuletten Indstil til at tilpasse og ændre andre indstillinger.

 1. Åbn en app, eller gå til Start eller til skrivebordet.

 2. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 3. Tryk eller klik på den indstilling, du vil ændre. Hvis du bruger en app, og du ikke kan se det, du gerne vil have, skal du kontrollere pc-indstillingerne. Nogle apps har indstillinger der.

Indstillinger for apps
Tip!

Hvis du bruger en app og har brug for hjælp, kan du højst sandsynligt få hjælp i amuletten Indstil.