Redigere billeder og videoer

Her kan du få oplysninger om de mange redigeringsmuligheder i apps som Kamera, Billeder og OneDrive i Windows 8.1 og Windows RT 8.1. Hvis du vil have andre redigeringsmuligheder, kan du søge i Windows Store på din pc efter andre apps til billed- og videoredigering eller downloade Photo Gallery og Movie Maker. Bemærk dog, at Photo Gallery og Movie Maker ikke er tilgængelige til Windows RT 8.1.

Du kan finde flere oplysninger om de apps, der nævnes her, på Appen Billeder til Windows: Ofte stillede spørgsmål, Hjælp til appen Kamera og webcams og OneDrive: FAQ.

Vis alle

Åbn et billede eller en video til redigering

 1. Åbn appen Billeder, Kamera eller OneDrive, eller åbn Stifinder.

 2. Gå til det billede, du vil redigere, og tryk eller klik på det for at åbne det.

 3. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
  Her får du vist de kommandoer, du kan bruge, hvis du vil starte redigering.

 4. Hvis du vil fortsætte redigering, når du er færdig med dette billede, skal du bruge pilene til at gå til næste billede. Hvis du er i appen Billeder eller OneDrive, kan du bruge knappen Tilbage til at gå til andre mapper.

Beskær et billede

 1. Åbn det billede, du vil beskære.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Beskær.

 4. Tryk eller klik på Højde-bredde-forhold, og vælg en af forudindstillingerne, eller træk kanterne til den ønskede placering.

 5. Når billedet er, som du vil have det, skal du trykke eller klikke på Anvend.

 6. Når du har udført de ønskede ændringer, skal du gemme billedet. Du kan opdatere det oprindelige billede eller gemme en kopi med dine ændringer.

Roter et billede

 1. Åbn det billede, du vil rotere.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Roter. Billedet roteres 90 grader med uret. Hvert tryk eller klik roterer billedet yderligere 90 grader.

Billedet gemmes automatisk.

Bemærk!

 • Videoer kan hverken roteres i appen Billeder, Kamera eller OneDrive.

Grundlæggende redigering af billeder

 1. Åbn et billede.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Rediger.

  Standardappkommandoer
 4. Tryk eller klik på en kategori i venstre side, og tryk eller klik derefter på en redigeringsindstilling i højre side.

 5. Foretag din redigering. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte indstillinger i de følgende afsnit.

 6. Hvis du vil zoome ind og ud på billedet, kan du bruge + og - nederst til højre eller knibe og trække fingrene på skærmen.

 7. Stryg op fra den nederste kant, eller højreklik for at bruge andre redigeringsindstillinger, som kan omfatte:

  • Fortryd

  • Annuller Fortryd

  • Se oprindelig (tryk og hold, eller klik og hold for at se det oprindelige billede)

  • Annuller

 8. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du stryge ind fra skærmens nederste kant eller højreklikke og derefter gemme dit billede. Du kan gemme en kopi eller opdatere det oprindelige billede. (Du får muligvis kun vist en af disse muligheder, afhængigt af filtypen og gældende tilladelser).

Bemærk!

 • Hvis indstillingerne Annuller Fortryd og Se oprindelig ikke vises, har du ikke den seneste opdatering til Windows 8.1 og Windows RT 8.1. Du kan finde flere oplysninger under Installer Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Ret automatisk

Skærmbillede af indstillinger for Ret automatisk
 1. Åbn det billede, du vil redigere.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Rediger.

 4. Vælg, hvilket af de automatisk forbedrede billeder du vil bruge.

 5. (Valgfrit) Hvis du vil se den oprindelige version af billedet eller fortryde eller gentage ændringer, skal du stryge op fra den nederste kant eller højreklikke og derefter trykke eller klikke på den ønskede indstilling.

Når du er færdig med at redigere, skal du stryge op fra skærmens nederste kant eller højreklikke og derefter gemme ændringerne. Du kan finde flere oplysninger under Grundlæggende redigering af billeder.

Grundlæggende rettelser

 1. Åbn det billede, du vil redigere.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Rediger.

 4. Tryk eller klik på Grundlæggende rettelser.

 5. Vælg en af disse muligheder.

  Hvis du vil gøre dette
  Skal du gøre følgende

  Rotere

  Tryk eller klik på Roter, indtil billeder vender den vej, du vil have det. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Beskære

  1. Tryk eller klik på Beskær.

  2. Tryk eller klik på Højde-bredde-forhold, og vælg en størrelse, eller træk kanterne til den ønskede placering.

  3. Tryk eller klik på Anvend.

  Ret billede op

  Brug skiven til at rette billedet op.

  Fjerne røde øjne

  1. Tryk eller klik på Røde øjne.

  2. Tryk eller klik på det punkt, hvor du vil fjerne den røde farve. Du kan zoome ind for at vælge mere nøjagtigt.

  Retouchere

  1. Tryk eller klik på Retoucher.

  2. Tryk eller klik på de punkter, du vil retouchere. Du kan zoome ind for at vælge mere nøjagtigt.

 6. (Valgfrit) Hvis du vil se den oprindelige version af billedet eller fortryde eller gentage ændringer, skal du stryge op fra den nederste kant eller højreklikke og derefter trykke eller klikke på den ønskede indstilling.

Når du er færdig med at redigere, skal du stryge op fra skærmens nederste kant eller højreklikke og derefter gemme ændringerne. Du kan finde flere oplysninger under Grundlæggende redigering af billeder.

Bemærk!

Lysjustering

 1. Åbn det billede, du vil redigere.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Rediger.

 4. Tryk eller klik på Lys.

 5. Vælg en indstilling, og brug derefter skiven til at ændre indstillingen.

  Denne indstilling
  Gør følgende

  Lysstyrke

  Gør billedet lysere eller mørkere

  Kontrast

  Justerer forskellen mellem lyse og mørke elementer på billedet

  Hovedpunkter

  Justerer de lyse områder på billedet

  Skygger

  Justerer de mørke områder på billedet

 6. (Valgfrit) Hvis du vil se den oprindelige version af billedet eller fortryde eller gentage ændringer, skal du stryge op fra den nederste kant eller højreklikke og derefter trykke eller klikke på den ønskede indstilling.

Når du er færdig med at redigere, skal du stryge op fra skærmens nederste kant eller højreklikke og derefter gemme ændringerne. Du kan finde flere oplysninger under Grundlæggende redigering af billeder.

Farvejustering

 1. Åbn det billede, du vil redigere.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Rediger.

 4. Tryk eller klik på Farve.

 5. Juster indstillingerne:

  • Ved justering af Temperatur, Tonfarve og Mætning skal du bruge skiverne til ændre indstillinger.

  • Ved Farveoptimering skal du trække nålen til den farve, du vil optimere, og derefter justere skiven til den ønskede indstilling. Hvis du vil optimere andre farver, skal du flytte nålen og justere indstillingen igen.

  Denne indstilling
  Gør følgende

  Temperatur

  Justerer, hvor kolde eller varme farverne i billedet er

  Tonfarve

  Tilføjer en grøn eller lys lilla farvetone

  Mætning

  Justerer farvernes intensitet

  Farveoptimering

  Justerer, hvor livlig en udvalgt farve ser ud. Denne indstilling påvirker alle de steder, hvor den pågældende farve optræder på billedet, men påvirker ikke andre farver.

 6. (Valgfrit) Hvis du vil se den oprindelige version af billedet eller fortryde eller gentage ændringer, skal du stryge op fra den nederste kant eller højreklikke og derefter trykke eller klikke på den ønskede indstilling.

Når du er færdig med at redigere, skal du stryge op fra skærmens nederste kant eller højreklikke og derefter gemme ændringerne. Du kan finde flere oplysninger under Grundlæggende redigering af billeder.

Tilføj effekter

Vignet gør billedets hjørner mørkere eller lysere. Selektiv fokus giver dig mulighed for at holde en del af billedet i fokus og sløre resten af billedet.

 1. Åbn det billede, du vil redigere.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Rediger.

 4. Tryk eller klik på Effekter.

  Hvis du vil gøre dette
  Skal du gøre følgende

  Tilføje visuelle effekter

  Tryk eller klik på Vignette, og brug skiven til at ændre indstillingen.

  Tilføje selektiv fokus

  1. Tryk eller klik på Selektiv fokus.

  2. Juster cirklen ved at ændre størrelse, facon og placering. Det, der er i cirklen, vil være i fokus på billedet.

  3. Tryk eller klik på Styrke, og vælg, hvor sløret området uden for cirklen skal være.

  4. Tryk eller klik på Eksempel for at få vist resultatet.

  5. Når du har udført de ønskede ændringer, skal du trykke eller klikke på Anvend.

 5. (Valgfrit) Hvis du vil se den oprindelige version af billedet eller fortryde eller gentage ændringer, skal du stryge op fra den nederste kant eller højreklikke og derefter trykke eller klikke på den ønskede indstilling.

Når du er færdig med at redigere, skal du stryge op fra skærmens nederste kant eller højreklikke og derefter gemme ændringerne. Du kan finde flere oplysninger under Grundlæggende redigering af billeder.

Trim en video

 1. Åbn den video, du vil trimme.

 2. Stryg op fra den nederste kant.
  Højreklik i app'en, hvis du bruger en mus.
 3. Tryk eller klik på Trim, og flyt derefter håndtagene i venstre eller højre ende af tidslinjen til de nye start- og slutpunkter.

  Tidslinje, der viser trimningshåndtag
 4. Når du har udført de ønskede ændringer, skal du trykke eller klikke på Gem en kopi for at gemme videoen.

Bemærk!

 • Videoer kan hverken roteres i appen Billeder, Kamera eller OneDrive.

Slet et billede eller en video

 1. I appen Billeder eller OneDrive skal du gå til mappen med de filer, du vil slette.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du kun vil slette én fil, skal du trykke eller klikke for at åbne den, og derefter stryge fra bunden af skærmen eller højreklikke for at se appkommandoerne.

  • Når du vil slette flere filer, skal du stryge ned eller højreklikke på hver enkelt fil eller trykke eller klikke på Markér alt.

 3. Tryk eller klik på Slet.

Hvis du har problemer

Hvis du har problemer, f.eks. hvis du ikke kan se de indstillinger, der er beskrevet her, eller trinnene ikke fungerer for dig, kan du prøve følgende:

Har du brug for mere hjælp?