Introduktion til Windows Media Center

Du kan bruge Windows Media Center, et multimediecenter i Windows, til at se og optage live-tv, oprette diasshows af dine billeder, lytte til sange i dit musikbibliotek samt afspille cd'er og dvd'er.

Nogle udgaver af Windows indeholder Windows Media Center. Hvis du ikke har Windows Media Center, skal du følge disse trin for at få Windows Media Center Pack. Bemærk, at du skal bruge en analog eller digital tv-modtager for at se og optage live-tv. En tv-tuner er en hardware-enhed, der giver dig mulighed for at slutte et tv-signal til pc'en. Hvis pc'en ikke blev leveret med en tv-modtager, kan du muligvis tilslutte en.

Konfigurere Windows Media Center

Slut pc'en til tv'et eller en anden skærm, og første gang du starter Media Center, får du vist en konfigurationsside med oplysninger om forskellige funktioner samt et par forskellige konfigurationsindstillinger. Hvis du ønsker den hurtigste opsætning, skal du vælge den hurtige indstilling. Hvis du ønsker at konfigurere Media Center med flere indstillinger, skal du vælge den brugerdefinerede indstilling.

Sådan åbnes Windows Media Center

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Windows Media Center i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Windows Media Center.

Vis alle

Få Windows Media Center til at tage sig godt ud på din skærm

 1. På startskærmen i Windows Media skal du rulle til Opgaver, trykke eller klikke på Indstillinger, trykke eller klikke på Generelt, trykke eller klikke på Konfiguration af Windows Media Center og derefter trykke eller klikke på Konfigurer dit tv eller din skærm.

 2. Vælg de skærmindstillinger, du vil ændre, som f.eks. højde-bredde-forhold, lysstyrke eller kontrast.

Konfiguration af højttalere

 1. På startskærmen i Windows Media Center skal du rulle til Opgaver, trykke eller klikke på Indstillinger, trykke eller klikke på Generelt, trykke eller klikke på Konfiguration af Windows Media Center og derefter trykke eller klikke på Konfigurer højtalere.

 2. Vælg højttalerkonfigurationen, og afspil derefter en klokkeklang for at teste den. Lyt til hver enkelt højttaler for at være sikker på, at den modtager et signal.

Bemærk!

 • Hvis der slet ikke er nogen lyd, skal du sikre dig, at alle kabler er tilsluttet korrekt, og at der er skruet op for lydstyrken både i højttalere og på din pc.

 • Hvis din pc er sluttet til et tv, understøtter det skærmkort eller den kabeltype, du bruger, muligvis ikke lydsignaler. Det kan være nødvendigt at slutte lydkortet i din pc direkte til dine højtalere.

Konfigurer et tv-signal

Hvis du har en kompatibel tv-modtager, kan du slutte et tv-signal til din pc for at se og optage live-tv.

 • På startskærmen i Windows Media Center skal du rulle til Opgaver, trykke eller klikke på Indstillinger, trykke eller klikke på Generelt, trykke eller klikke på Konfiguration af Windows Media Center og derefter trykke eller klikke på Konfigurer tv-signalet.

Sørg for, at dine programmer bliver optaget

Derfor er der visse handlinger, du bør følge som en hjælp til at sikre, at dine programmer bliver optaget.

 • Indstil optagelsesprioriteter. Media Center vælger, hvilke programmer der skal optages, når der er planlægningskonflikter på baggrund af de prioriteter, du indstiller. Hvis du ofte har optagelseskonflikter, kan du overveje at føje en ekstra tv-tuner til din pc, så du kan optage to tv-programmer på forskellige kanaler på samme tid. Sådan indstiller du prioriteter:

  1. På Windows Media Center-startskærmen skal du åbne Tv.

  2. Tryk eller klik på Optaget tv, tryk eller klik på Vis planlagt, tryk eller klik på Serier, og vælg derefter Skift prioriteter.

  3. Brug pil op og pil ned til at flytte en planlagt serie op eller ned på prioritetslisten over serier.

  4. Tryk eller klik på Udført.

  Bemærk!

  • Når du planlægger en ny serie, føjes den automatisk til bunden af listen med den laveste prioritet, så hvis den er vigtig for dig, bør du flytte den op på prioritetslisten.

 • Sørg for, at der er nok plads på disken. Du skal have tilstrækkelig plads på pc'ens harddisk til at kunne gemme dine optagede programmer. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads, vil du ikke kunne optage alt det, du ønsker. Hvis du vil have mere plads, kan du slette tidligere optagede programmer, tilføje mere plads (som f.eks. et eksternt drev) eller øge mængden af plads anvendt af Media Center. Sådan gør du:

  1. På startskærmen i Windows Media Center skal du åbne Opgaver, trykke eller klikke på Indstillinger, trykke eller klikke på Tv, trykke eller klikke på Optager, trykke eller klikke på Lagring af optagelser og derefter under Maksimal grænse for tv trykke eller klikke på knappen plus (+) eller minus (-) for at øge eller sænke grænsen for optaget tv på disken.

  2. Tryk eller klik på Gem.

   Bemærk!

   • Media Center kan overvåge, om der er optagede tv-programmer, på flere drev, men tv-programmerne kan kun gemmes på det drev, der er angivet i Lagring af optagelser.

 • Kontrollér, at tv-signalet er tilgængeligt. Hvis du ikke modtager et tv-signal i Media Center, skal du kontrollere følgende:

  • Alle kabler er tilsluttet korrekt

  • Tv-signalet fra udbyderen fungerer (kontakt din udbyder)

  • Tv-tuneren fungerer (få den nyeste driver)

  Du kan også prøve at genstarte din pc.

 • Kontrollér, at din pc er tændt, eller at din bærbares batteri er fuldt opladet. Media Center kan optage et program, når pc'en er i slumre- eller dvaletilstand, men der vil ikke blive optaget noget, hvis der er slukket for pc'en.

 • Kontrollér optagelsesoversigten for at se, hvorfor et program ikke bliver optaget. Sådan gør du:

  1. Rul til Tv på Windows Media Center-startskærmen, tryk eller klik på Optaget tv, tryk eller klik på Vis planlagt, og tryk eller klik derefter på Oversigt.

  2. Tryk eller klik på Sortér efter dato, Sortér efter status eller Sortér efter titel for at organisere listen.

   De enkelte programmers status vises ud for titlen.

   Tryk eller klik på programmets titel for at få flere oplysninger om programmets optagelsesstatus.

Har du brug for mere hjælp?