Introduktion til din pc

Windows-selvstudium: Side 5 af 11

Til berøring, mus og tastatur

Uanset om du bruger en pc med touchskærm eller en med mus og tastatur, er det vigtigt at kende nogle af de grundlæggende handlinger i Windows 8.1 og Windows RT 8.1 for at kunne lære at bruge din pc hurtigt og effektivt. Med et par tryk, klik eller tastetryk kan du finde tingene hurtigt, skifte mellem apps og finde rundt på din pc.

Før du læser detaljerne, er det vigtigt, at du er fortrolig med skrivebordet, startskærmen og visningen Apps. Du vil sandsynligvis komme til at bruge alle disse, når du skal arbejde, bruge apps, holde kontakten til dine venner, surfe på internettet og udføre andre handlinger på din pc.

Skrivebord

Det velkendte skrivebord er her stadig. Du kan tilpasse det med forskellige baggrunde, farver og temaer og fastgøre dine foretrukne apps til proceslinjen.

Hvis du vil gå til skrivebordet, skal du trykke eller klikke på feltet Skrivebord på startskærmen eller trykke på Windows-tasten Windows-tasten+D på tastaturet.

Hvis skrivebordsfeltet ikke er på startskærmen, kan du fastgøre det på følgende måde

  1. Skub opad midt på startskærmen for at gå til visningen Apps. (Hvis du bruger en mus, skal du klikke på pilen Pil ned i nærheden af det nederste venstre hjørne på skærmen).
  2. Tryk på og hold feltet Skrivebord nede, eller højreklik på feltet, og tryk eller klik derefter på Fastgør til Start. (Hvis du ikke kan finde feltet Skrivebord, så begynd at skrive Skrivebord).

Skrivebord

Startskærm

Start er det sted, hvor du kan se og få hurtig adgang til dine foretrukne apps, websteder, mapper og andre ting, der er vigtige for dig.

Du kommer tilbage til startskærmen ved at stryge indad fra skærmens højre kant og trykke på Start. Hvis du bruger en mus, kan du komme hurtigt til startskærmen ved at flytte musemarkøren helt ned i venstre hjørne af skærmen og klikke på knappen Start.

Du kan finde flere oplysninger om startskærmen under Alt om startskærmen.

Startskærm

Visningen Apps

I visningen Apps kan du se alle de apps, der er installeret på din pc. I visningen Apps kan du åbne apps, fastgøre dem til startskærmen eller fastgøre dem til proceslinjen på skrivebordet.

Du kan åbne visningen Apps ved at skubbe opad fra midten af startskærmen eller ved at klikke på pilen Pil ned nederst til venstre på startskærmen.
Visningen Apps

Find rundt med berøring

Almindelige handlinger med berøring

Følgende tabel viser, hvordan du kan udføre almindelige handlinger på din pc med berøring. Du kan få vist hele listen over grundlæggende berøringsbevægelser under Berøring: stryg, tryk og mere.

Mange af disse handlinger har også tastaturgenveje. Du kan se hele listen over tastaturgenveje under Tastaturgenveje.

Handling Sådan gør du Tastaturgenvej
Handling

Åbne amuletterne

Sådan gør du

Stryg indad fra skærmens højre kant.

Tastaturgenvej
Windows-tasten Windows-tasten + C
Handling

Vise kommandoer for en app

Sådan gør du

Stryg indad fra skærmens øverste eller nederste kant.

Tastaturgenvej
Windows-tastenWindows-tasten + Z
Handling

Skifte til den sidste app, du har brugt

Sådan gør du

Stryg indad fra skærmens venstre kant.

Tastaturgenvej
Windows-tasten Windows-tasten + tabulatortasten
Handling

Se en liste over de nyeste apps

Sådan gør du

Stryg indad fra venstre kant, og flyt fingeren tilbage mod venstre kant, mens du stadig lader fingeren hvile på skærmen.

Tastaturgenvej
Tryk på og hold Windows-tasten Windows-tasten + tabulatortasten nede
Handling

Lukke en app

Sådan gør du

Træk appen fra skærmens øverste kant ned til bunden af skærmen.

Tastaturgenvej

Alt+F4

Handling

Zoom

Sådan gør du

Berør skærmen med to eller flere fingre, og flyt derefter dine fingre mod hinanden (knib) for at zoome ud eller væk fra hinanden (stræk) for at zoome ind.

Tastaturgenvej

Ctrl+plustegnet (+) eller Ctrl+minustegnet (-)

Handling

Vælge et element

Sådan gør du

Stryg nedad eller på tværs af elementet, eller tryk på og hold elementet nede.

Tastaturgenvej

Find rundt med en mus

Almindelige handlinger med en mus

Følgende tabel viser, hvordan du kan udføre almindelige handlinger på din pc med en mus. Du kan finde flere oplysninger om musebevægelser under Mus og tastatur: Nyheder.

Mange af disse handlinger har også tastaturgenveje. Du kan se hele listen over tastaturgenveje under Tastaturgenveje.

Handling Sådan gør du Tastaturgenvej
Handling

Åbne amuletterne

Sådan gør du

Flyt musemarkøren helt op i det øverste højre hjørne eller helt ned i det nederste højre hjørne. Når amuletterne vises, skal du flytte markøren opad eller nedad langs kanten og klikke på den ønskede amulet.

Tastaturgenvej
Windows-tasten Windows-tasten + C
Handling

Vise kommandoer for en app

Sådan gør du

Højreklik inden i selve appen.

Tastaturgenvej
Windows-tastenWindows-tasten + Z
Handling

Skifte til den sidste app, du har brugt

Sådan gør du

Flyt musemarkøren helt op i øverste venstre hjørne på skærmen, og klik.

Tastaturgenvej
Windows-tasten Windows-tasten + tabulatortasten
Handling

Se en liste over de nyeste apps

Sådan gør du

Flyt musemarkøren op til det øverste venstre hjørne, og flyt den derefter ned langs kanten.

Tastaturgenvej
Windows-tasten Windows-tasten + tabulatortasten
Handling

Lukke en app

Sådan gør du
Flyt din musemarkør til skærmens øverste højre hjørne, og klik derefter knappen Luk ikonet luk.
Tastaturgenvej

Alt+F4

Handling

Zoom

Sådan gør du

Tryk på Ctrl, mens du drejer hjulknappen.

Tastaturgenvej

Ctrl+plustegnet (+) eller Ctrl+minustegnet (-)

Handling

Vis proceslinjen

Sådan gør du

Flyt din musemarkør til skærmens nederste kant.

Tastaturgenvej
Windows-tasten Windows-tasten + T vælger den første app på proceslinjen
Tip!

Du kan bruge skrivebordet side om side med en anden app, men apps på skrivebordet deler altid samme vindue.

Bruge apps side om side

Afhængigt af din skærmopløsning kan du have op til fire apps på skærmen på samme tid. Du kan oprette møder i din kalender, mens du besvarer mails eller optager en forelæsning på studiet med Lydoptager og tager noter via skrivebordet.

Brug af to apps side om side

  1. Åbn en app, som du vil bruge.

  2. Stryg ind fra toppen af skærmen, indtil der vises en åbning bag appen, og træk derefter appen til venstre eller højre side.
    (Hvis du bruger en mus, skal du pege på det øverste, venstre hjørne af skærmen, og højreklikke på appikonet i titellinjen. Vælg Del til venstre eller Del til højre. )

  3. Gå tilbage til Start, og åbn en anden app. Den vises ved siden af den første app.

  4. Du kan tilpasse størrelsen på appsene ved at trække i skillelinjen mellem dem.

Sådan åbnes en tredje app

Hvis du går tilbage til Start og åbner en tredje app, vises den oven på de første to. Du kan trykke eller klikke til venstre eller til højre for den tredje app for at erstatte den med en appsene under den.

Hvis du vil bruge alle tre apps på samme skærm, skal du trække i den tredje app, indtil der vises en åbning ved siden af eller mellem de andre apps. Hvis der ikke åbnes et mellemrum, har skærmen kun plads til to apps på samme tid.

Har du brug for mere hjælp?