Problemer med hjemmegrupper i Windows

Denne artikel er udarbejdet som en hjælp til at diagnosticere og løse hjemmegruppeproblemer i Windows. Prøv først at køre fejlfindingsværktøjet Hjemmegruppe.

Sådan startes fejlfindingsværktøjet Hjemmegruppe

 1. Åbn fejlfindingsprogrammet til Hjemmegruppe ved at stryge ind fra højre side af skærmen og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg). Indtast fejlfinding i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Fejlfinding. Tryk eller klik på Netværk og internet, og tryk eller klik på Hjemmegruppe. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg.

 2. Klik på Næste, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Hvis problemet ikke blev løst af at køre fejlfindingsværktøjet, kan du se oplysningerne i de følgende afsnit om det specifikke problem, du oplever.

Vis alle

Jeg kan ikke oprette, deltage i eller bruge en hjemmegruppe

Der oprettes automatisk en hjemmegruppe, når du konfigurerer en pc med Windows 8, Windows RT eller Windows 7. Hvis der allerede findes en hjemmegruppe, kan du bare deltage i den.

Der findes flere problemer, som kan forhindre dig i at oprette, deltage i eller bruge en hjemmegruppe. Søg efter problemet og den tilsvarende løsning i følgende tabel.

Problem
Mulige løsninger

Du har muligvis et Windows-operativsystem, som begrænser din brug af hjemmegruppen.

Hjemmegrupper er tilgængelige i Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan deltage i en hjemmegruppe på en pc, der kører Windows RT, men du kan ikke oprette en hjemmegruppe eller dele indhold med hjemmegruppen. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du deltage i en hjemmegruppe, men du kan ikke oprette en.

Du har muligvis ikke forbindelse til et netværk, eller måske har du ikke forbindelse til det rigtige netværk.

Du kan oprette forbindelse til et netværk ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 • Opret forbindelse til et netværk ved at stryge ind fra højre side af skærmen, trykke på Indstil (eller hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil) og derefter trykke eller klikke på netværksikonet (Ikon for trådløst netværk eller Ikon for traditionelt netværk). Tryk eller klik på det netværk, du vil oprette forbindelse til, og tryk eller klik derefter på Opret forbindelse.

Når du har oprettet forbindelse til netværket, kan du oprette eller deltage i en hjemmegruppe.

"Find enheder og indhold" er muligvis slået fra.

Følg disse trin for at slå det til:

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Netværk, tryk eller klik på Forbindelser, og tryk eller klik derefter på din netværksforbindelse.

 3. Slå Find enheder og indhold til.

Dato og tidspunkt kan være forkert.

Sørg for, at alle pc'er har den korrekte dato og tid. For at ændre datoen eller tiden skal du følge disse trin:

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Angiv dato og tid i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Indstillinger.

 3. På listen over resultater skal du trykke eller klikke på Dato og tid.

 4. Tryk eller klik på Skift dato og tid. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg.

To eller flere pc'er på netværket har muligvis det samme navn.

Hver pc i en hjemmegruppe skal have et entydigt navn. For at kontrollere pc-navnet skal du følge disse trin på hver pc i hjemmegruppen:

 • Åbn System ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast System i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på System.

  Pc-navnet vises under Computernavn, domæne og arbejdsgruppeindstillinger.

De andre pc'er i hjemmegruppen er muligvis ikke i hjemmet, de kan have forladt hjemmegruppen, de kan være slukket, eller de er muligvis i slumre- eller dvaletilstand.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du skifter indstillinger for strømstyring, under Strømstyringsplaner: Ofte stillede spørgsmål.

Netværksregistrering er muligvis slået fra.

Følg disse trin for at slå netværksregistrering til:

 1. Åbn Avancerede delingsindstillinger ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Indtast Avanceret deling i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Administration af avancerede delingsindstillinger.

 2. Tryk eller klik på vinkeltegnet Vinkeltegnet for at udvide netværksprofilen Privat.
 3. Tryk eller klik på Slå netværksregistrering til, og tryk eller klik derefter på Gem indstillinger. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg.

Din systemadministrator kan have slået Hjemmegruppe fra.

Hvis du har forbindelse til et domænenetværk, kan din systemadministrator have slået Hjemmegruppe helt fra. I dette tilfælde kan du ikke deltage i en hjemmegruppe.

En eller flere påkrævede tjenester kører muligvis ikke.

Tjenesterne Gruppering af peer-netværk og Udbyder af hjemmegruppe skal begge køre. Sådan kontrolleres dette:

 1. Åbn Kontrolpanel ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast Kontrolpanel i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Skriv Administration i Kontrolpanel-søgefeltet, og dobbelttryk eller dobbeltklik derefter på Tjenester. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg. .

 3. I kolonnen Status ud for tjenesterne Gruppering af peer-netværk og Udbyder af hjemmegruppe skal du se ordet Kører. Hvis du ikke ser dette, skal du dobbelttrykke eller dobbeltklikke på navnet på tjenesten, trykke eller klikke på Start, og derefter trykke eller klikke på OK.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan starte disse tjenester, skal du køre fejlfindingsværktøjet Hjemmegruppe ved hjælp af linket øverst i denne artikel.

IPv6 kan være deaktiveret.

Din netværksforbindelse skal have aktiveret IPv6 for at oprette eller deltage i en hjemmegruppe. For at aktivere IPv6 skal du køre fejlfindingsværktøjet ved hjælp af linket øverst i denne artikel.

Peer-netværksfilen idstore.sst kan være beskadiget.

Hvis du ser meddelelsen "Windows kan ikke konfigurere en hjemmegruppe på denne pc. Fejlkode 0x80630801", og du ikke kan starte tjenesten Gruppering af peer-netværk ved hjælp af denne procedure i afsnittet "En eller flere påkrævede tjenester kører muligvis ikke", skal du følge disse trin for at fjerne den beskadigede fil:

Bemærk!

 • Følgende fremgangsmåde henvender sig kun til avancerede brugere.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Angiv kommandoprompt i søgefeltet.

 3. På listen over resultater skal du trykke og holde eller højreklikke på Kommandoprompt og derefter trykke eller klikke på Kør som administrator. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg.

 4. Slet filen idstore.sset i mappen \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking på systemdrevet (typisk C:).

 5. Genstart din pc, og prøv at deltage i hjemmegruppen igen.

Din pc tilhører allerede en hjemmegruppe.

Man kan kun tilhøre én hjemmegruppe ad gangen. Hvis du vil deltage i en anden hjemmegruppe, skal du først forlade den, din pc tilhører for øjeblikket.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Hjemmegruppe, og tryk eller klik derefter på Forlad.

Der kan være et problem med dit netværkskort.

Prøv at køre fejlfindingsværktøjet Netværk:

 • Åbn fejlfindingsværktøjet Netværk ved at stryge ind fra højre kant af skærmbilledet og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Indtast identificer og reparer i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Identificer og reparer netværksproblemer.

Andre ukendte problemer.

Nogle gange kan det løse problemerne, hvis du genstarter pc'en eller forlader hjemmegruppen og derefter deltager i den igen.

Jeg kan ikke udskrive til en hjemmegruppeprinter

Her er nogle af grundene til, at du ikke kan udskrive på en hjemmegruppeprinter:

 • Printeren er slukket.

 • Den pc, som printeren er tilsluttet, er slukket, er i slumre- eller dvaletilstand eller har forladt hjemmegruppen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du skifter indstillinger for strømstyring, under Strømstyringsplaner: Ofte stillede spørgsmål.

 • Et andet medlem af hjemmegruppen er holdt op med at dele printeren.

 • "Find enheder og indhold" er muligvis slået fra. Du kan finde flere oplysninger under Finde pc'er, enheder og indhold på dit netværk.

 • Printeren har en ikke-USB-forbindelse og skal deles ved hjælp af Enheder og Printere i Kontrolpanel.

 • Der er installeret en forkert printerdriver. Printere skal bruge den korrekte driver til den type pc, de er tilsluttet (x86-baseret eller x64-baseret). Mange printerdrivere kan hentes automatisk fra Windows Update. Du kan også hente drivere fra printerproducentens websted. Du kan finde flere oplysninger under Installer en printer.

Hvis du stadig ikke kan finde eller udskrive til en printer i hjemmegruppen, kan der være et problem med dit netværk. Prøv at køre fejlfindingsværktøjet Netværk:

 • Åbn fejlfindingsværktøjet Netværk ved at stryge ind fra højre kant af skærmbilledet og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Indtast identificer og reparer i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Identificer og reparer netværksproblemer.

Nogle gange kan det give dig adgang til printere i hjemmegruppen, hvis du genstarter din pc eller forlader hjemmegruppen og derefter deltager i den igen.

Jeg kan ikke slette en hjemmegruppe

Hjemmegrupper kan ikke slettes, men du kan fjerne en ved at få alle pc'er, der tilhører den, til at forlade den. Sådan forlader du en hjemmegruppe:

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Indstil (hvis du bruger en mus, skal du pege på nederst højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og klikke på Indstil). Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på Hjemmegruppe.

 2. Tryk eller klik på Forlad.

Har du brug for mere hjælp?