Administrere profiler for trådløse netværk

Hvis du ønsker at ændre profilen for en trådløs forbindelse, kan du som regel gøre det ved at følge disse trin:

  1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
    Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

  2. Tryk eller klik på Netværk, tryk eller klik på Forbindelser, og tryk eller klik derefter på den forbindelse, du vil ændre.

  3. Lav de ændringer, du vil, på den side, som bliver vist.

Visse opgaver, som f.eks. sletning af en profil, skal udføres ved kommandoprompten. Åbn Kommandoprompten, og skriv derefter den relevante kommando fra følgende tabel for at udføre disse opgaver.

  • Åbn Kommandoprompt ved at stryge ind fra højre side af skærmen og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Indtast Kommandoprompt i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Kommandoprompt.

Job
Vejledning

Slet en profil

Skriv følgende ved kommandoprompten:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

Vis alle trådløse profiler på pc'en

Skriv følgende ved kommandoprompten:

netsh wlan show profiles

Vis en sikkerhedsnøgle

Skriv følgende ved kommandoprompten:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

Flyt et netværk op på prioritetslisten

Hvis der oprettes forbindelse til et nyt netværk, og Opret forbindelse automatisk vælges, placeres netværket øverst på listen.

Stop automatisk forbindelse til et netværk inden for rækkevidde

Tryk eller klik på netværket på netværkslisten, og klik derefter på Afbryd forbindelsen.

Stop automatisk forbindelse til et netværk, der er uden for rækkevidde

Skriv følgende ved kommandoprompten:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName” connectionmode=manual

Sådan bestemmer Windows forbindelsens prioritet

Windows opretter normalt forbindelse til netværk i denne rækkefølge:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Mobilt bredbånd

Når du opretter forbindelse til et nyt Wi-Fi-netværk, føjes det til listen, og Windows opretter forbindelse til dette netværk, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis du opretter forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk, der er inden for det første netværks rækkevidde, prioriterer Windows det andet netværk højere end det første.

Mobile bredbåndsnetværk behandles anderledes. Hvis du manuelt opretter forbindelse til et mobilt bredbåndsnetværk, mens der er et Wi-Fi-netværk inden for rækkevidde, prioriteres det mobile bredbåndsnetværk højere, men kun i den aktuelle session. Næste gang, du er inden for begge netværks rækkevidde, prioriteres Wi-Fi-netværket højest. Det skyldes, at der normalt skal betales for brug af mobile bredbåndsnetværk.

Tryk eller klik på Wi-Fi-netværket på listen med netværk, og klik derefter på Afbryd forbindelsen, hvis du vil tvinge pc'en til at prioritere et mobilt bredbåndsnetværk højere end Wi-Fi. Windows opretter ikke automatisk forbindelsen dette Wi-Fi-netværk.

Har du brug for mere hjælp?