Tilpas din pc

Windows-selvstudium: Side 10 af 11

Sæt fokus på dine favoritter

Windows 8.1 og Windows RT 8.1 handler om de ting, du er vild med – og der er masser af måder, hvorpå du kan tilpasse din pc med dine foretrukne apps, personer, billeder og farver.

Hvis du logger på din pc med en Microsoft-konto, følger alle de ting, du har tilpasset, med dig. Når du logger på en anden pc eller enhed med den samme Microsoft-konto, får du vist de samme billeder, kontakter og indstillinger. Hvis andre personer bruger din pc, bør de logge på med deres egne Microsoft-konti, så de kan tilpasse deres egne foretrukne apps, personer, billeder og farver (uden at ændre nogle af dine).

Logge på med en billedadgangskode

Med en billedadgangskode kan du logge på din pc med dit yndlingsbillede i stedet for en adgangskode, som kan være svær at huske. Du vælger billedet, hvilke bevægelser – cirkler, rette linjer eller tryk – du vil bruge, og hvor på billedet du registrerer dem. Du kan tegne en billedadgangskode direkte på en touchskærm med fingeren, eller du kan bruge en mus til at tegne dine figurer. Alle, der har en Microsoft-konto på din pc, kan oprette sin egen billedadgangskode.

Sådan oprettes en billedadgangskode

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Konti, og tryk eller klik derefter på Indstillinger for logon.

 3. Under Billedadgangskode skal du trykke eller klikke på Tilføj.

 4. Log på med dine Microsoft-kontooplysninger, og følg derefter vejledningen på skærmen for at vælge et billede og vælge dine bevægelser.

Tip!

Billedadgangskoder gør det sjovt at logge på – og de kan også være mere sikre end almindelige adgangskoder, fordi de er sværere at gætte sig frem til.

Valg af, hvor du skal hen, når du logger på

Som standard får du vist din startskærm, hver gang du logger på din pc, men du kan gå til skrivebordet eller til visningen Apps i stedet, hvis du foretrækker det.

Sådan startes op på skrivebordet i stedet for startsiden

 1. Åbn Egenskaber for proceslinje og navigering ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast proceslinje i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Proceslinje og navigering i resultatet.

 2. Tryk eller klik på fanen Navigation, og tryk eller klik på afkrydsningsfeltet Gå til skrivebordet i stedet for Start, når jeg logger på eller lukker alle apps på et skærmbillede. Tryk eller klik derefter på OK.

Sådan går du til visningen Apps i stedet for til startskærmen

Du kan automatisk gå til visningen Apps, når du går til Start. I visningen Apps vises alle de apps, der er installeret på din pc, men de har ikke felter, og du kan ikke se opdateringer på dem, som du kan under Start.

 1. Åbn Egenskaber for proceslinje og navigering ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast proceslinje i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Proceslinje og navigering i resultatet.

 2. Tryk eller klik på fanen Navigation, og tryk eller klik på afkrydsningsfeltet Åbn automatisk visningen Apps, når jeg går til Start. Tryk eller klik derefter på OK.

Skifte dit kontobillede

Dit kontobillede er knyttet til din Microsoft-konto, så du får vist det, hver gang du logger på din pc, samt på din startskærm. Desuden kan dine venner og din familie se det på de steder, hvor de har angivet dig som en kontakt.

Du kan bruge et af dine yndlingsbilleder til et kontobillede eller bruge en app til at oprette eller redigere et billede. Hvis du har et webkamera, kan du tage et billede eller oprette et videoklip.

Siden med kontobilledet

Sådan skifter du dit kontobillede

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Konti, og tryk eller klik derefter på Din konto.

 3. Vælg en af følgende indstillinger:

  Find det ønskede billede. Hvis du vil søge efter det billede, som du vil bruge, skal du trykke eller klikke på Gennemse. Du kan gå til billeder på din pc eller til billeder, som du har gemt i OneDrive. Tryk eller klik på et billede for at vælge det, og tryk eller klik derefter på Vælg billede.

  Du kan bruge en app til at oprette eller redigere et billede. Hvis du vil bruge en app til at oprette, søge efter eller redigere et billede, skal du trykke eller klikke på den app, du vil bruge, og derefter følge vejledningen på skærmen eller finde et billede. Alle de apps, der er installeret på din pc, og som kan bruges til at redigere eller oprette et billede, vises på denne liste. Hvis du ikke kan se en app, der kan bruges, kan du finde ud af, hvordan du kan få fat i en i Få apps til din pc.

  Tag et billede, eller optag et videoklip. Hvis du vil tage et billede eller optage et videoklip, skal du trykke eller klikke på Kamera. Derefter kan du tage et billede eller skifte til videotilstand, så du kan optage et videoklip.

Tilpasse Start

Du kan vælge felter, farver og billeder til din startskærm og organisere dine apps. Hvis andre personer bruger din pc, skal du sørge for, at de alle logger på med deres egne Microsoft-konti. På den måde kan hver enkelt person få sin egen tilpassede startskærm. Du kan finde flere oplysninger under Startskærm.

Sådan udskiftes baggrunden

 1. Åbn Start ved at stryge indad fra skærmens højre kant og derefter trykke på Start. (Hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmbilledets nederste venstre hjørne, flytte musemarkøren helt ind i hjørnet og derefter klikke på Start).

 2. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 3. Tryk eller klik på Tilpas, og tryk eller klik derefter på den ønskede baggrund, baggrundsfarve og farvenuance. Den baggrund og de farvenuancer, du vælger, vises også et par andre steder, f.eks. på amuletterne og logonskærmen.

Personlige indstillinger i Start

Sådan kan du se din skrivebordsbaggrund på Start

Du kan bruge dit billede fra skrivebordsbaggrunden som baggrund på startskærmen. Start opdateres automatisk, når skrivebordsbaggrunden udskiftes.

 1. Åbn Start ved at stryge indad fra skærmens højre kant og derefter trykke på Start. (Hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmbilledets nederste venstre hjørne, flytte musemarkøren helt ind i hjørnet og derefter klikke på Start).

 2. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 3. Tryk eller klik på Tilpas, og tryk eller klik derefter på eksemplet på din skrivebordsbaggrund.

Sådan fastgøres apps til Start

Du kan fastgøre dine yndlingsapps til Start, så du hurtigt kan åbne dem og se opdateringer fra dem med det samme.

 1. Åbn Start ved at stryge indad fra skærmens højre kant og derefter trykke på Start. (Hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmbilledets nederste venstre hjørne, flytte musemarkøren helt ind i hjørnet og derefter klikke på Start).

 2. Stryg opad fra midten af skærmen for at gå til visningen Apps. (Hvis du bruger en mus, skal du klikke pileknappen i det nederste venstre hjørne).
 3. Find frem til den app, du vil fastgøre, og tryk eller højreklik på den for at vælge den.

 4. Tryk eller klik på Fastgør til Start.

Sådan frigøres apps

Frigørelse af en app er ikke det samme som at fjerne en app. Hvis du frigør en app fra din startskærm, vises appen, når du søger efter den, og den er stadig i visningen Apps, hvis du skulle få brug for den igen.

 1. Åbn Start ved at stryge indad fra skærmens højre kant og derefter trykke på Start. (Hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmbilledets nederste venstre hjørne, flytte musemarkøren helt ind i hjørnet og derefter klikke på Start).

 2. Tryk og hold nede, eller højreklik på den app, du vil frigøre, for at vælge den.

 3. Tryk eller klik på Frigør fra Start.

Sådan flyttes et felt

 1. Tryk og hold nede på et felt, du vil flytte, på startskærmen. (Hvis du bruger en mus, skal du klikke og holde nede på feltet).

 2. Træk feltet til den ønskede placering.

Sådan tilpasses feltstørrelsen

 1. Tryk og hold nede på det felt, du vil tilpasse størrelsen på, på startskærmen. (Hvis du bruger en mus, skal du højreklikke på feltet).

 2. Tryk eller klik på Tilpas størrelse, og vælg den ønskede størrelse.

Tilpasning af låseskærmen

Låseskærmen er den skærm, du kan se, når du låser din pc (eller når den låses automatisk, hvis du ikke har brugt den i et stykke tid). Du kan tilføje dine yndlingsbilleder af dine børn, kæledyr og rejser, eller du kan vælge at oprette et roterende slideshow.

Hvis du vil have nogle gratis billeder, du kan bruge, kan du hente nogle skrivebordsbaggrunde i galleriet med brugertilpasning.

Låseskærmen

Sådan føjer du billeder til din låseskærm

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik derefter på Låseskærm.

 3. Hvis du vil nøjes med at bruge et enkelt billede på din låseskærm, skal du trykke eller klikke på Gennemse og derefter vælge det ønskede billede (du kan vælge billeder på din pc eller OneDrive).

 4. Hvis du vil have vist et slideshow på din låseskærm, skal du trykke eller klikke på Afspil et diasshow på låseskærmen for at starte det.

 5. Tryk eller klik på Tilføj en mappe, og find frem til en mappe på din pc eller i OneDrive.

 6. Tryk eller klik på mappen for at markere den, tryk eller klik på Vælg denne mappe, og tryk eller klik derefter på OK. Du kan vælge op til ti mapper.

Sådan får du appopdateringer på din låseskærm

Du kan vælge et par apps, der skal vise opdateringer på låseskærmen, så du kan se, hvad der sker, selvom din pc er låst.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik derefter på Låseskærm.

 3. Under Apps til låseskærm skal du trykke eller klikke på plusknappen Plusknappen. Tryk eller klik derefter på en app på listen for at vælge den.
Vælge en app til låseskærmen

Sådan vises detaljerede appoplysninger på låseskærmen

Du kan vælge en app, der skal give dig detaljerede opdateringer på låseskærmen, så du kan få oplysninger om emner som din næste kalenderaftale eller se, hvem der ringer til dig på Skype.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik derefter på Låseskærm.

 3. Under Vælg en app til at vise detaljeret status skal du trykke eller klikke på plusknappen Plusknappen derefter trykke eller klikke på en app på listen for at vælge den.
Tip!

Som standard bruger Windows kun de billeder, der passer bedst til din skærm, i forbindelse med diasshowet på låseskærmen. Hvis du vil bruge alle billederne i de mapper, du har valgt til diasshowet, skal du trykke eller klikke på skyderen Brug kun de billeder, der passer bedst til skærmen for at deaktivere den.

Synkronisere dine indstillinger

Hvis du bruger en Microsoft-konto, kan du synkronisere dit billede på låseskærmen, din startskærm og dine temaer. På den måde kan du se alle de ting, du har tilpasset, når du logger på andre pc'er og enheder.

Sådan synkroniseres dine indstillinger

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på OneDrive, og tryk eller klik derefter på Synkroniseringsindstillinger.

 3. Tryk eller klik på Synkroniser dine indstillinger på denne pc for at aktivere den.

 4. Under Personlige indstillinger skal du vælge de indstillinger, du vil synkronisere.

Bemærk! Du kan se felter på startskærmen for alle dine apps på en hvilken som helst enhed, som du logger på. Hvis du vil bruge en app på en anden enhed, skal du dog installere den på den pågældende enhed. Du kan finde flere oplysninger under Brug din Microsoft-konto til at installere apps på flere pc'er.

Tilpasse skrivebordet

Du kan bruge temaer, skrivebordsbaggrunde, vinduesfarver og pauseskærme til at tilpasse dit skrivebord. Hvis du vil have nogle gratis temaer og skrivebordsbaggrunde, som du kan bruge, er der masser at vælge imellem i galleriet med brugertilpasning. Du kan få mere at vide om tilpasning af skrivebordet under Introduktion til temaer.

Har du brug for mere hjælp?