Appen Reader til Windows: Ofte stillede spørgsmål

Med appen Reader kan du åbne og få vist PDF, XPS og TIFF files. Reader giver dig mulighed for at søge efter ord eller udtryk, tage noter, udfylde formularer og udskrive eller dele dokumenter. Her er svar på de mest almindelige spørgsmål om Reader.

Vis alle

Hvordan åbner jeg en fil?

Hvis du forsøger at åben en PDF-, XPS- eller TIFF-fil, åbnes filen normalt automatisk i Reader. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du angive Reader som standardapp for disse typer filer. (Vi viser, hvordan du gør dette, i næste afsnit.)

Hvis Reader allerede er åbent, og du vil åbne en fil, skal du gøre følgende:

 1. Tryk eller klik på Gennemse.

  Hvis du ikke får vist Gennemse, skal du stryge op fra den nederste kant eller højreklikke i appen, og derefter trykke eller klikke på knappen Åbn en anden fil Åbn en anden filknap.

  Hvis du vil lukke den aktuelle fil og åben en anden, skal du trykke eller klikke på Åbn fil, og derefter trykke eller klikke på Gennemse. Hvis du vil holde den aktuelle fil åben og åbne en anden fil samtidig, skal du trykke eller klikke på Åbn fil i ny fane, og tryk eller klik derefter på Gennemse. (Muligheden for at åbne en fil i en ny fane er ikke tilgængelig, hvis du allerede har fem filer åbne, da Reader kun kan have fem filer åbne ad gangen).

 2. Gå til den mappe eller placering, hvor filen er gemt.

 3. Tryk eller klik på filen for at markere den og tryk eller klik derefter på Åbn.

Bemærk!

 • Reader kan kun have fem filer åbne ad gangen. Hvis du allerede har fem filer åbne og derefter åbner en ny fil, lukker Reader en af de andre filer. Hvis du har foretaget ændringer i den fil, som Reader vil lukke, bliver du spurgt, om du vil gemme disse ændringer.

Hvordan får jeg PDF-, XPS- eller TIFF-filer åbnet i Reader som standard?

Hvis PDF-, XPS- eller TIFF-filer åbnes i en anden app, kan du bede Windows om at bruge Reader i stedet for. Sådan gør du:

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.

 3. Tryk eller klik på Søg og apps, og tryk eller klik derefter på Standarder.

 4. Tryk eller klik på Vælg standardapps efter filtype (du skal muligvis rulle ned i bunden af skærmen for at se denne indstilling).

 5. Under Navn skal du rulle ned, indtil du ser .pdf.

 6. Tryk eller klik på navnet på den app, som vises til højre for .pdf, og tryk eller klik derefter på Reader under Vælg en app.

 7. Gentag dette for hver type fil, som du vil åbne i Reader (f.eks. .oxps, .xps eller .tiff).

Hvordan skifter jeg mellem åbne filer?

 1. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 2. Tryk eller klik på den fil, du vil skifte til.

Hvordan får jeg vist to filer ved siden af hinanden?

 1. Åbn den første fil.

 2. Stryg op fra den nederste kant eller højreklik på filen, tryk eller klik på knappen Åbn en anden fil Åbn en anden filknap, og tryk eller klik derefter på Åbn fil i ny fane.
 3. Hvis den fil, du vil åbne, vises på listen med nyligt åbnede filer, skal du trykke eller klikke på den. Eller skal du trykke eller klikke på Gennemse, gå til den mappe eller placering, hvor filen er gemt, trykke eller klikke på den fil, du vil åbne, og derefter trykke eller klikke på Åbn.

 4. Stryg op fra den nederste kant eller højreklik for at få vist miniaturer af de filer, som er åbne.

 5. Tryk og hold eller højreklik på miniaturevisningen af den anden fil, og tryk eller klik derefter på Åbn i et nyt vindue. Filerne vises ved siden af hinanden.

Hvordan udskriver jeg en fil?

 1. Åbn den fil, du vil ændre udskrive.

 2. Stryg op fra den nederste kant eller højreklik i filen, og tryk eller klik derefter på Udskriv.

 3. Tryk eller klik på navnet på din printer.

  Hvis du ikke kan se din printer på listen men i stedet ser indstillingen Mere, skal du trykke eller klikke for at se, om din printer vises. Hvis du stadig ikke kan se din printer, skal du sandsynligvis tilføje den. Du kan finde flere oplysninger under Installere en printer.

 4. Angiv de ønskede printerindstillinger, og tryk eller klik på Udskriv.

Hvordan kommer jeg til en bestemt side i en fil?

Gør et af følgende:

 • Knib sammen med fingrene skærmen for at få vist miniaturer af hver side. (Hvis du bruger et tastatur, skal du trykke på Ctrl+minustegn (-), indtil du kan se miniaturer af hver side). Tryk eller klik derefter på den side, du vil gå til.

 • Tryk eller klik på sidenummeret, hvis det vises i det øverste venstre hjørne (eller tryk på Ctrl+G), og skriv derefter nummeret på den side, du vil gå til.

Hvordan zoomer jeg ind eller ud?

 • Stræk eller knib skærmen med fingrene, indtil filen har den størrelse, du ønsker. (Hvis du bruger et tastatur, skal du trykke på Ctrl+plustegn (+) for at zoome ind eller Ctrl+minustegn (‑) for at zoome ud).

Hvordan ændrer jeg dokumentets layout?

Du kan ændre, hvordan Reader viser det dokument, du læser. Dette er nyttigt, hvis du vil ændre det antal sider, der vises på skærmen ad gangen, eller skift mellem at rulle vandret og lodret. Du kan ændre det aktuelle dokuments læselayout eller angiv standardlæselayout, så de dokumenter, du åbner fremover, vises, som du foretrækker det.

Sådan ændres læselayout for det aktuelle dokument

 1. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil have vist to sider ad gangen (og rulle vandret), skal du trykke eller klikke på To sider.

  • Hvis du vil have vist én side ad gangen (og rulle vandret), skal du trykke eller klikke på Én side.

  • Hvis du vil have vist én side ad gangen (og rulle lodret), skal du trykke eller klikke på Kontinuerligt.

Sådan ændres standard-læselayout

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Indstil
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Indstil).

 2. Tryk eller klik på Indstillinger.

 3. Under Standard-layout skal du trykke eller klikke på den visningsindstilling, du foretrækker.

Dokumenter, du åbner efter at have valgt denne indstilling, åbnes i det layout, du valgte.

Hvordan tilføjer jeg noter eller fremhæver tekst?

 1. Tryk på det første ord, du vil fremhæve, og træk derefter markeringshåndtaget til afslutningen på den tekst, du vil fremhæve. Hvis du tilføjer en note, skal du vælge den tekst, som noten handler om. Hvis du bruger en mus, skal du trække over teksten for at vælge den.

 2. Tryk eller højreklik i den valgte tekst, og tryk eller klik derefter på Fremhæv eller Tilføj en note.

Bemærk!

 • Du kan kun fremhæve tekst og tilføje noter, hvis forfatteren har givet tilladelse til det. Du kan kontrollere dette ved at stryge op fra den nederste kant eller højreklikke i appen, trykke eller klikke på Mere, og derefter trykke eller klikke på Oplysninger. Under Tilladelser skal du se, om Tilføj noter og fremhæv er valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, kan du ikke fremhæve tekst eller tilføje noter.

Hvordan kopierer jeg tekst?

 1. Tryk på det første ord, du vil kopiere, og træk derefter markeringshåndtaget til afslutningen på den tekst, du vil kopiere. Hvis du bruger en mus, skal du trække over teksten for at vælge den.

 2. Tryk eller højreklik i den valgte tekst, og tryk eller klik derefter på Kopiér.

Hvordan gemmer jeg fil?

 1. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk eller klik på Gem.

  • Tryk eller klik på Gem som, angiv det filnavn, du vil gemme filen som, og tryk eller klik derefter på Gem.

Filerne gemmes som standard i Dokumenter.

Hvordan lukker jeg en fil?

 1. Stryg ind fra den nederste kant for at se appkommandoerne.
  Højreklik i appen, hvis du bruger en mus.

  Der vises en miniature af åbne filer på tværs øverst på skærmen.

 2. Tryk eller klik på × for hver fil, du vil lukke.

Hvordan lukker jeg Reader?

 • Stryg ned fra skærmens øverste kant, og træk Reader-vinduet til skærmens nederste kant. Hvis du vil vide mere og se en video, der viser, hvordan du gør, skal du se Hvordan lukker jeg en app?

  Hvis du bruger et tastatur, kan du lukke Reader ved at trykke på Alt+F4.

Hvilke tastaturgenveje kan jeg bruge med Reader?

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Tryk på denne tast

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbn en ny fil (erstatter den fil, der er åben i øjeblikket, hvis en fil er åben)

Tryk på denne tast

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbn en fil i en ny fane

Tryk på denne tast

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Udskriv en fil

Tryk på denne tast

Ctrl+Plustegn (+)

Hvis du vil gøre dette

Zoome ind

Tryk på denne tast

Ctrl+Minustegn (‑)

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud

Tryk på denne tast

Ctrl+R

Hvis du vil gøre dette

Roter dokument imod urets retning

Tryk på denne tast

F8

Hvis du vil gøre dette

Skift mellem læselayouts

Tryk på denne tast

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Søge efter et ord eller udtryk

Tryk på denne tast

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Gå til side

Tryk på denne tast

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Gem filen.

Tryk på denne tast

Ctrl+Skift+S

Hvis du vil gøre dette

Gem filen under et andet navn

Tryk på denne tast

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Luk filen

Tryk på denne tast

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skift mellem åbne filer

Tryk på denne tast
Windows-tasten Windows-tasten+Z
Hvis du vil gøre dette

Vis appkommandoer

Tryk på denne tast

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Vis en menu med indstillinger for markeret tekst

Har du brug for mere hjælp?