Beskyt børnene mere på pc'en

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Angiv de rette grænser for dit barn

Når du føjer et barn til din Microsoft-familie, kan du være med til at sikre, at barnet er beskyttet, mens det bruger pc'en, men at det samtidig har lov til at udforske ting. Du kan sikre dig, at websteder med indhold for voksne blokeres, eller du kan angive, hvilke websteder barnet må se. Du kan også sikre, at barnet kun kan bruge de apps og spil, som er alderssvarende, og du kan angive skærmtider, som sikrer, at barnet ikke bruger for meget tid i den virtuelle verden. Børn kan bede om din lov til at fortsætte med at surfe på internettet, når skærmtiden er udløbet, eller de kan bede om lov til at se eller downloade indhold, der er blokeret. Så kan I være sammen om at beslutte, hvilke begrænsninger der er de rette for dem.

Du kan angive og administrere alle disse begrænsninger på account.microsoft.com/family. Log på med din Microsoft-konto, vælg navnet på det barn, du vil ændre indstillinger for, og følg instruktionerne på skærmen.

Bemærk!

 • Tidsgrænserne gælder ud fra det klokkeslæt, der er indstillet på pc'en. Derfor behøver alle pc'erne i familien ikke være indstillet til samme tidszone, for at disse indstillinger kan fungere korrekt.

Vis alle

Angiv tidsgrænser

Du kan begrænse dine børns tidsforbrug på deres skærme på to måder. Foruden at kunne angive de tidspunkter, hvor barnet kan bruge sine enheder, kan du også angive en maksimumtid pr. enhed, som bestemmer, hvor mange timer pr. dag, barnet kan bruge enhederne. Du kan f.eks. give barnet lov til at bruge to timer om dagen på pc'en i løbet af ugen, men mere tid i weekenderne.

 1. Vælg Skærmtid, og skift Bloker enhedsbrug på bestemte tidspunkter fra Fra til Til.

 2. Vælg de tidspunkter på dagen, hvor du vil give dit barn lov til at bruge sine enheder, og angiv eventuelt et maksimalt antal timer, som det er tilladt at bruge den enkelte enhed. Hvis du ikke vil angive en maksimumtid, skal du vælge Ubegrænset.

Angiv grænser for, hvilke websteder dine børn må besøge

Der er mange fantastiske ting, man kan lære på internettet, men der er også mange ting, som du ikke vil have, at dine børn skal falde over. Du kan angive grænser for, hvilke typer websteder dine børn kan besøge. Du kan f.eks. give dem lov til at besøge børnevenlige og generelle websteder, men automatisk blokere websteder med indhold for voksne. Du kan også tillade eller blokere individuelle websteder – eller endda specifikke sider på et websted – efter deres webadresse eller URL-adresse, eller du kan konfigurere dit barns konto, så barnet kun kan besøge de websteder, du angiver som værende sikre.

Sådan konfigurerer du begrænsninger for websteder

 1. Vælg Websteder, og ret Bloker upassende websteder fra Fra til Til.

  Nu er indhold for voksne blokeret, InPrivate-browsing er blokeret og BingSafeSearch er slået til.

 2. Hvis dit barn kun må kunne se de websteder, som du specifikt tillader, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Kun se de websteder, der er på listen over tilladte websteder.

Sådan tillades eller blokeres bestemte websteder

 1. Vælg Websteder.

 2. Hvis du vil tilføje et websted på listen over tilladte websteder, skal du gå til Tillad altid disse og angive URL-adressen på et websted, du altid vil tillade.

 3. Hvis du vil tilføje et websted på listen over blokerede websteder, skal du gå til Bloker altid disse og angive URL-adressen på det websted, du vil blokere.

Angiv begrænsninger for apps og spil

Når du angiver grænser for, hvilke apps og spil dit barn må bruge, skal det gøres på samme måde, som når du angiver begrænsninger for websteder. Du kan angive en aldersbaseret begrænsning, så dit barn kun kan bruge de apps og spil, der er alderssvarende, så barnet ikke bruger spil for ældre børn og voksne, eller som ikke har en aldersklassifikation. Du kan også tillade eller blokere titler enkeltvis.

Børn kan bede om lov til at bruge en blokeret app eller spille et blokeret spil, og du kan besvare anmodninger via mail, direkte fra barnets aktivitetsrapport eller ved at logge på den enhed, som barnet bruger, og angive din tilladelse direkte på enheden.

Bemærk!

 • Tidligere var der to forskellige indstillinger, hvor du kunne slå begrænsninger for apps og spil til og fra – én indstilling for apps og en anden for spil. Nu administreres begge dele som én indstilling. Hvis du tidligere kun aktiverede begrænsningerne for den ene indstilling, men ikke den anden, gælder disse indstillinger stadig. Hvis du slår begrænsninger for apps og spil fra og derefter til igen, vil begrænsningerne gælde for både apps og spil.

Sådan bruger du aldersbaserede klassifikationsniveauer

 1. Vælg Apps og spil, og skift Bloker upassende apps og spil fra Fra til Til.

 2. Gå til Begræns apps og spil, og brug menuen til at vælge en aldersgruppe, der passer til dit barn.

  Børn kan til enhver bede om lov til at bruge de ting, der er blokeret.

Bemærk!

 • På de enheder, der kører Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 eller ældre versioner afWindows, bliver alle de apps og spil, som ikke har en aldersbegrænsning, som standard blokeret, når du slå begrænsninger for apps og spil til. Det beskytter små børn fra at bruge upassende apps og spille upassende spil. Men det kan også blokere for bestemte apps, som ældre gerne må bruge, f.eks. produktivitetsapps som tekstbehandling og regneark. Du kan vælge at slå begrænsninger for apps og spil til for yngre børn, men overvåge ældre børns aktiviteter med apps og spil i aktivitetsrapporterne.

Administrer dine børns ønsker

Men tiden kan de indstillinger, du anvender på familiens pc-aktiviteter, blive ændret. Dit barn vil måske gerne downloade og spille et nyt spil, som alle taler om, lave research på internettet til et skoleprojekt eller have lidt mere pc-tid til at færdiggøre en hjemmeopgave. Et barn i din Microsoft-familie kan sende dig mails med anmodninger om nye apps, spil eller websteder, som barnet gerne vil have lov til at bruge. Du kan besvare disse anmodninger enkeltvis i din mail, men du kan også administrere dem på account.microsoft.com/family.

 1. Vælg Seneste aktivitet.

  De seneste anmodninger om tilladelse er organiseret efter kategori.

 2. Vælg knappen Tillad ud for hver enkelt anmodning for at tillade anmodningen, eller vælg knappen Afvis for at afvise anmodningen og fortsat blokere indholdet.

Næste: Overvåg dit barns brug af en enhed med aktivitetsrapporter

Andre ressourcer

Gå til Microsoft-familie

Ret dine indstillinger for Microsoft-familie.

Konfigurer Family Safety

Se, hvordan du kan føje konti til din Microsoft-familie.

Hjælp fra vores community

Stil dit spørgsmål i communityforummerne