Angive programadgang og computerstandarder

I Angiv programadgang og computerstandarder kan du gøre en app utilgængelig uden at fjerne den. Du kan også angive de standardapps, som bruges til visse almindelige aktiviteter, der vil gælde for alle konti på pc'en.

Hvis du vil starte, skal du åbne siden Angiv programadgang og computerstandarder:

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg.

 2. Skriv kontrolpanel i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Kontrolpanel.

 3. Vælg Store ikoner under Vis efter:, og tryk eller klik derefter på Standardprogrammer.

 4. Tryk eller klik på Angiv programadgang og computerstandarder.

Angive programadgang

Hvis du vil gøre et program utilgængeligt uden at fjerne det, kan du indstille det til ikke at blive vist der, hvor programmer typisk vises.

 1. På siden Angiv programadgang og computerstandarder under Vælg en konfiguration skal du trykke eller klikke på Brugerdefineret.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér adgang til dette program ud for de programmer, du vil gøre utilgængelige, og tryk eller klik derefter på OK.

Bemærk!

 • Du kan gøre programmet tilgængeligt igen ved markere afkrydsningsfeltet igen.

 • Dine ændringer af programadgang gælder for alle brugere på denne pc.

 • Nogle programmer, som ikke kommer fra Microsoft, viser muligvis fortsat ikoner, selvom du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet for det pågældende program.

Angive standardprogrammer

Du kan angive de standardapps, som bruges til visse almindelige aktiviteter, der vil gælde for alle konti på pc'en. Vi anbefaler dog, at du bruger standardindstillingerne under Pc-indstillinger: Du kan finde flere oplysninger på Vælge de apps, Windows bruger som standard.

 1. På siden Angiv programadgang og computerstandarder under Vælg en konfiguration skal du vælge et af følgende:

  • Computerproducent: Programmer, der er valgt af computerproducenten, angives som standard. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig.

  • Microsoft Windows: Programmer, som indgår i Windows, angives som standard. Du kan stadig få adgang til alle andre programmer, der er installeret på computeren.

  • Ikke-Microsoft: Programmer, som ikke kommer fra Microsoft, men som er installeret på din computer, angives som standard. Adgangen til de angivne Microsoft-programmer fjernes. Du kan dog altid gendanne adgangen til Microsoft-programmer ved at ændre indstillingen til Brugerdefineret.

  • Brugerdefineret: Du kan vælge en kombination af Windows og ikke-Microsoft-programmer som standard.

 2. Tryk eller klik på OK.

Bemærk!

 • Alle indstillinger, som vises i Microsoft Windows- og ikke-Microsoft-konfigurationer, er tilgængelige i afsnittet Brugerdefineret.

 • Hvis du vælger Brug min/mit nuværende i afsnittet Brugerdefineret, vil det aktuelle standardprogram for den pågældende kategori stadig blive brugt.

Har du brug for mere hjælp?