Startskærm

Windows-selvstudium: Side 3 af 11

Dine apps, venner og websteder samlet på ét sted

Startskærmen er hjertet af din pc. Det er her, du kan åbne apps og skrivebordsprogrammer, se, hvad dine venner laver, og åbne dine favoritwebsteder og filer.

Felterne på startskærmen giver et hurtigt overblik over opdateringer fra dine venner, nye mails, appmeddelelser og næste aftale på din kalender, uden at du behøver at åbne en app. Og fordi alle, der bruger pc'en, kan logge på med deres egen Microsoft-konto, kan de enkelte brugere tilpasse deres egne felter, farver og baggrunde.

Komme til startskærmen

Du kan komme tilbage til startskærmen på flere måder på din pc.

Knappen Start
Tryk eller klik på knappen Start Windows-tasten i nederste venstre hjørne af skærmen.
Windows-tasten på et tastatur
Tryk på Windows-tasten Windows-tasten på tastaturet.
Amuletten Start

Åbn amuletterne, og tryk eller klik derefter på Start. Du kan se, hvordan du åbner amuletterne, under Søg, del, udskriv og meget mere.

Tip!

Når du er på skrivebordet, kan du højreklikke på knappen Start for at åbne hurtige indstillinger som Strømstyring, Jobliste, Kontrolpanel og Enhedsstyring.

Se alle dine apps

Visningen Apps
Du kan finde alle dine apps og programmer i visningen Apps. Du kan åbne visningen Apps ved at skubbe opad fra midten af startskærmen med din finger eller ved at klikke på pilen Pil ned nederst til venstre på startskærmen.

Hvis du vil, kan du også vælge at få vist visningen apps som det første, når du logger på. Du kan få mere at vide under Tilpas din pc.

Når du installerer en ny app fra Windows Store, kan du se den i visningen Apps. Du kan derefter fastgøre den til din startskærm eller proceslinjen på skrivebordet, så du hurtigt kan åbne den.

Fastgøre apps, du ofte bruger

Du kan fastgøre dine favoritapps til startskærmen og på proceslinjen på skrivebordet, så du hurtigt kan åbne dem og få vist opdateringer i deres felter.

Trin 1

Skub opad fra midten af skærmen for at åbne visningen Apps. (Hvis du bruger en mus, skal du klikke på pilen Pil ned i nærheden af det nederste venstre hjørne på skærmen).
Pil ned

Trin 2

Tryk på og hold den app nede, du vil fastgøre, eller højreklik på den for at vælge den. Du kan vælge mere end én app og fastgøre dem alle på én gang.

Valgt app

Trin 3

Tryk eller klik på Fastgør til Start eller Fastgør til proceslinje. De apps, du fastgør, vises til sidst på startskærm eller på proceslinjen på skrivebordet.

Indstillinger for fastgørelse
Tip!

Hvis du vil søge efter en app hurtigt, skal du bare gå i gang med at skrive navnet enten på startskærmen eller i appvisningen.

Frigør apps fra Start

Hvis du ikke længere vil have et felt på din startskærm, kan du frigøre det fra startskærmen. Frigørelse af en app er ikke det samme som at fjerne den. Hvis du frigør en app fra din startskærm, vises appen, når du søger efter den, og den er stadig i appvisningen, hvis du skulle få brug for den igen.

Sådan frigøres en app fra Start

 1. På startskærmen skal du trykke på og holde nede eller højreklikke på det felt, du vil frigøre.
  Du kan markere flere felter og frigøre dem på én gang. Du kan rydde dine markeringer ved at trykke eller klikke på et åbent område på startskærmen eller i appvisningen eller ved at trykke eller klikke på Tilpas.

 2. Tryk eller klik på Frigør fra Start.
  De apps, du har markeret, fjernes fra startskærmen, men de vises stadig i appvisningen, når du søger efter dem.

Organiser startskærmen

Du kan organisere og tilpasse startskærmen. Du kan tilpasse størrelsen på felter og flytte dem rundt, som du ønsker det. Du kan f.eks. gøre de felter, du bruger mest, større, og dem, du ikke bruger så meget, mindre. Du kan ændre størrelsen og rækkefølgen af dine felter efter dit behov. Du kan også gruppere felter samlet for bedre at holde styr på dine apps, så du kan bruge dem mere effektivt. Uanset hvordan du vælger at organisere felterne, er det nemmere at åbne de apps, mapper, websteder og personer, du har mest med at gøre, hvis du tilpasser startskærmen.

Sådan flyttes et felt på din startskærm

 1. Tryk og hold nede på det felt, du vil flytte, på startskærmen. (Hvis du bruger en mus, skal du klikke og holde nede på feltet).

 2. Træk feltet til den ønskede placering.

Sådan tilpasses størrelsen på et felt på din startskærm

 1. Tryk og hold nede på det felt, du vil tilpasse størrelsen på, på startskærmen. (Hvis du bruger en mus, skal du højreklikke på feltet).

 2. Tryk eller klik på Tilpas størrelse.

 3. Vælg den størrelse, du ønsker.

Sådan oprettes en gruppe felter

 1. Tryk og hold nede eller højreklik på de felter, du vil gruppere sammen, på startskærmen.

 2. Træk dem til et åbent område, og når der vises en grå søjle bag dem, skal du slippe dem. Derved oprettes der en ny gruppe.

 3. Hvis du vil omdøbe gruppen, skal du trykke eller klikke på det sted, hvor der står Navngiv gruppe oven over gruppen og derefter angive et nyt navn.

  Når du har oprettet en gruppe, kan du flytte hele gruppen rundt på startskærmen.

Sådan flyttes en gruppe felter

 1. Knib for at zoome ud på startskærmen. (Hvis du bruger en mus, skal du klikke på ikonet Zoom Ikonet Zoom i nederste højre hjørne af skærmen).
 2. Tryk eller klik på den gruppe felter, du vil flytte, og træk den til den ønskede placering.

  Tryk eller klik et vilkårligt sted på skærmen for at zoom ind igen, når du har flyttet gruppen.

Har du brug for mere hjælp?